Miesięczne archiwum: Październik 2013

Człowiek przemieszczał się z miejsca na miejsce od zarania dziejów – tak można by sądzić chociażby  po przykładach z Księgi Rodzaju i Księgi Wyjścia. Ale jego ówczesną aktywność przemieszczania się  trudno nazywać jeszcze turystyką.

Czytaj dalej