Miesięczne archiwum: Sierpień 2014

Polskie schrony Obszaru Warownego „Śląsk”. Było ich około 180 wzdłuż granicy z Niemcami, od Niezdary na północy po Wyry na południu. Prawie 60 kilometrów fortyfikacji. Do dziś zachowała się większość z nich. W jakim stanie – to już zupełnie inna historia.

Czytaj dalej

Znów niespokojnie w Górskim Karabachu, nieuznawanej przez większość państw separatystycznej enklawie, kontrolowanej przez Armenię pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. Giną żołnierze. I tak od 20 lat od zakończenia wojny.

Czytaj dalej