Miesięczne archiwum: Grudzień 2013

ZDJ¢CIA Z WYSTAWY "UûYTO BRONI" AUTOR NIEZNANY

Kopalnia Wujek – po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku

16 grudnia 1981 roku, to dzień największej tragedii stanu wojennego. W kop. Wujek pluton specjalny ZOMO zastrzelił 9 górników. Nie ma wątpliwości, że gdyby nie było Wujka, to do tragedii, z ofiarami w ludziach, doszłoby w innym miejscu. Władza ludowa musiała bowiem zademonstrować swoją siłę, wierząc, że w ten sposób spacyfikuje wolnościowe nastroje społeczeństwa. No i pokazać mocodawcom zza wschodniej granicy, że panuje nad sytuacją.

Czytaj dalej