Miesięczne archiwum: Październik 2013

Nazwa Górnika Zabrze przewijo sie ostatnio w rozmańtej zorty mediach sztyjc i bez przerwy. Toć, że wiyncyj jak o szportowych wyczynach ślōnskich fusbalistōw godo sie teroski o ich trynerze Adamie Nawałce, ale durś z luftu tyn jego awans na selekcjōnera tyż sie na dyć niy wziōn.

Ta nōminacjo przeca ni ma yno efektym tego że panowie Zibi i Adaś sōm dobrymi kamratami. Nawałka jak na polskigo trynera mo CV ,,miōd-malina”. Trza jednak ofyn pedzieć, że ostatni ligowe wyniki Górnika tyż musiały dać mu lekki fory w wyścigu na ławka trynersko, na kiero kożdy chciołby sie wciś i z kierej kożdy ostatnimi czasy ostatecznie sfurgo z płaczym.

Nawałka żegno sie z Zabrzym, ale mono bydzie mōg jeszcze (to sztyjc niypotwierdzōno informacjo) pokludzić fusbalistōw 14-krotnego majstra Polski w poru ostatnich szpilach tego sezōnu.

Nojbliższy ś nich bydymy mōgli oglōndać już w niedziela i niy bydzie to spotkani jakijś gorszej zorty. Forgot czeko nos szlagier kolejki, w kierym wicelider z Zabrzo bydzie chcioł prziwiyź punkty, z placu kaj zawsze jes ō ni pierōnym ciynżko. Szōsty na razie w tabeli Lech Poznań, po rymisie z Legiōm, bydzie na pewno tym razym liczōł na kōmplet punktōw u sia.

Ślōnsko relacjo minuta po minucie z tego szpilu zacznymy chwila przed godzinōm 6 we wieczōr (18:00). Dejcie pozōr!