Miesięczne archiwum: Listopad 2013

Źle sie pokuloł tyn szpil do przijezdnych. Od piyrszej minuty trza było gōnić wynik. Przi umiyjyntnie cofniyntym Piaście i darymnej skutyczności wicelidera tabeli inkszy wynik jak zwyciynstwo gospodorzy ni mōg być tukej możliwy.

Piast wygrywo z Górnikiym po roz piyrszy odkōnd zameldowoł sie nazot w Ekstraklasie. Przerwoł passa trzech przegranych szpilōw z rzyndu.

90+5 min. – Z ciekawszych rzeczy zapisać trza jeszcze drugo żōłto i czerwōno kartka do Bartosza Iwana i Górnik kōńczy w 10.

90+5 min. – Jeszcze na zolu Murawski. Piast już ni może tukej stracic punktōw.

90+4 min. – Od bramki Trela. Bal furgnie już fōrt na połowa Górnika.

90+3 min. – Piast gro tera coroz czynścij w zapasy…

90+1 min. – Niy poradziōł dogōnić przeciwnika nogami, dogōniōł rynkami. Zasłużōno żōłto kartka do Matrasa.

90+1 min. – Złazi bohatyr 53. sekundy, Ruben Jurado. Na boisku Wojciech Kędziora.

89 min. – Nakoulma tera w kōńcu fajnie wjechoł szesnostka, położōł se na zolu obrōńcy. Bala jednak niy opanowoł.

88 min. – Kiery to już faul Piasta. Grubiorze próbujōm popilowac z grōm. Piast jednak dzisio mōndrze sie brōni.

86 min. – Nakoulmie niy idzie – Górnikowy niy idzie. Jak sie mo taki lagi i  sie niy szczylo to ciynżko myśleć o punktach.

84 min. – Jako laga Nakoulmy! Tela placu… tela czasu… A Prezes trefio w tormana. Dobitka do pustej blokujōm obrōńcy.

83 min. – Bramkowo serio Zachary przerwano. Dzisio już nic niy klupnie. Za niego na boisko na ostatni minut leci poszarpać Oziębała.

82 min. – Urywajōm sekundy kaj yno sie do gospodorze. To może nerwować synkōw z Zabrzo.

80 min. – Prostopadły bal do Podgórskigo… Torman przitulōł go warcij.

79 min. – Z roga Piast. Głōwka Zbozienie ni mōgła samek nic zdziałać.

78 min. – Niy doł sie tera chyciś w paści ofsajdowe Jurado. Mōgło być groźnie, ale Hiszpan przihamowoł i było ,,po ptokach”, ale ōni już gola niy potrzebujōm.

77 min. – Doł sie obalić Podgórski, a sekundy lecōm…

76 min. – Śloz aktywny dziso Madej. Na placy gry jes już Mosznikov

75 min. – Próbuje Górnik ,,klepać” pod bramkōm gospodorze, ale jes tamek sztyjc za ciasno. Nic nowego…

74 min. – Za piyknego fusbalu Piast dzisio niy gro, ale trza pedzieć, że sōm pierōnym skuteczni tak z przodku jak ze zadku.

73 min. – Defynsywa Piasta zaś wyprzedzo napadziorōw w szesnostce.

72 min. – Torman Piasta sztyjc leży na murawie po tej sytuacji. Chyba źle stōmpnōł, abo chyciōł go jakiś skurcz. Masażyści już w akcji…

70 min. – Zaś cyntra z wolnego Małkowskigo. Kiery już roz oglōndōmy w tyn szpil tyn obrozek? …Darymny futer. Za głymboko wciepany bal chyto Trela.

69 min. – Prezes straciōł bal w ataku. To bez godki ni ma jego szpil…

67 min. – Widzymy statystyka fauli. 14 razy faulowoł Piast, yno 6 razy Górnik. To tyż coś godo o tym szpilu. Piast sie brōni. Górnik klupie jednak głowōm w mur.

65 min. – Trzimoł przeciwnika Wełnicki, bez co zatrzimoł cołko akcjo gospodorzy i za chwila obejrzoł żōłto kartka.

64 min. – Sytuacyjny bal do Piasta. Steinbors bōł daleko za 11 metrym. Szlag sprzed bramy wybijo, kieryś z obrōńcōw.

63 min. – Z boiska śloz gyna Wilczek zdobywca drugigo gola i asystynt przi piyrszym.

62 min. – Małkowski technicznie pocylowoł z wolnego w sōm winkel bramki, ale dobrze ustawiōny Trela ni mioł z tym żodnych problymōw.

60 min. – Po wymiyniyniu poru podać wzdłuż szesnostki gospodorzy, Olkowski oddowo piykny szlag po zolu. Trela jednak niy drzymie, wybijo nogōm.

58 min. – Ciynżko tera pedzieć czy Górnik poradzi dzisio odmiyni losy tego szpilu tak jak udało im sie to choby w spotkaniu z Śląskiym Wrocław. Zdo sie, że dzisio czegoś im brakuje.

Bal wciepany z ausu fōrt pod brama Górnika odbijo sie jeszcze od zola. Ani torman ani obrōna niy poradzi tego wyjaśnić, beztōż może tamek wrazić głowa grocz Piasta. Bal odbijo sie od laty i minimalnie przekraczo piska bramkowo.

55 min. – Wilczek na 2:0!

54 min. – Tera dobre dograni Wilczka przeciōn Klepczyński, kieby nie jego wślizg przeciwnik miołby seta.

52 min. – Na spolōnym Podgórski. Kopnōł jeszcze chyba bal po gwizdku. Tym razym syndzia jednak doł mu jeszcze pokój.

51 min. – Podgórski szczasnoł sie z rywalym, skuli czego mielimy krōtko przerwa w grze.

50 min. – Na spolōnym chycōny Zachara.

48 min. – Iwan obalōł sie jak paniczka i arbiter ,,nagrodziōł” go za to geszynkiym w postaci żōłtej kartki za symulowani.

47 min. – I mōmy piyrszo tako kōntra. Szlag Jurado nogami odbijo Steinbors. Jeszcze lepszo laga mioł tyn kiery dobijoł. Bal za bramkōm.

46 min. – Od piyrszej minuty drugij połowy widać jak ta gra bydzie tera wyglōndać. Górnik wysoko, Piast czeko na jakiś ausdruk rywali i wartko kōntra.

46 min. – Już sōm my nazot. Zaczynajōm goście w biołych strojach.

Posiadani bala ewidyntnie do Grubiorzy, ale synki z Zabrzo, chocioż przekludziyli pora ciekawych akcji, to ani razu nie trefiyli w światło bramki Treli. Czekōmy na drugo połowa…

45 + 3 min. – Już chyba nic niy wymyśli w tej połowie Górnik… Kōniec.

45 + 1 min. – Gryfny prostopadły bal. Wartko akcjo Górnika zakōńczōno majtniynciym sie Prezesa. To była ,,seta”! Obrōna w kōńcu rozmōntowano, ale dalij bramy ni ma.

45 min. – Obrōna Górnika tera stoi już na połowie Piasta. Fest wysoko, ale pod bramkōm Piasta beztōż tyż coroz bardzij ciasno.

44 min. – Dobrze wachowany dzisio Nakoulma. Synki z Gliwic praktycznie odcinajōm go od wszyjskich podań.

42 min. – Pora strat i odbiorōw w środku pola. Jedni i drudzy wysoko idōm na presa.

41 min. – Na zolu leży tera Wilczek. Coś napochoł przi walce w lufcie o bal. Chyba nadzioł sie na łokieć Szeweluchina.

39 min. – Nakoulma do Madeja. Tyn złazi do środka szesnostki. Zdowało sie, że oddowo szlag, ale ōn sztyj podciōngoł do przodku. Ostatecznie zablokowany, ale to mōgło sie podobać.

38 min. – Prziblokowoł i odkludziōł bal na aus defynsor Piasta. Górnik mo biyda sie przeciś

36 min. – Wartko teroski akcje przenoszōm sie z jednej na drugo strōna. Tympo szpilu ponadprzeciyntne jak na polsko Ekstraklasa.

35 min. – O rogu już niy pamiyntōmy. Atakuje Górnik.

34 min. – Dobrze z 20 metra sieknōł Murawski. Steinbors wybijo na rōg…

33 min. – Zawart w szesnostce Piast. Górnik sztyjc niy poradzi sam nic wymyślić.

32 min. – … Jurado odbiōł sie od Olkowskigo jak ping-pōng. Po kōntrze.

32 min. – Nastympny niywykorzystany rōg Górnika. Idzie kōntra…

30 min. – Szlag Wilczka po kierym bal polecioł Pōnbōczkowi w okno. Chyba wyżyj niż dalij. Tyn synek bez godki zrobiōłby kariera w fusbalu hamerykańskim!

28 min. – Bōmba w lata! Bramka Steinborsa aż sie zatelepała. Pōł drużyny Piasta jednak ewidyntnie zostałe chycōne teroski na spolōny

28 min. – Za głymboko cyntra Klepczyńskigo, chocioż bydzie rōg do Piasta

26 min. – Żōłto kartka zgarnōł Zbozień za ,,przitulani sie” do rozfechtowanego Prezesa

26 min. – Dużo placu mioł tera Piast na prawym skrzidle. Obrōna przeczytała jednak zagrani do środka.

25 min. – Nastympny wolny zza szesnostki, ale darymnie wykōnany i z kōntrōm cisnōm Piastunki.

24 min. – Zaś faul, zaś ze swojij połowy akcjo wykludzo Górnik.

23 min. – Bal już sie kulo po krōtkij przerwie kej leżoł na murawie jedyn z groczy gospodorzy.

21 min. – Pora razy goście chcieli głymboku wlyź w szesnostka bez długi wciepniynci bala z autu, ale bezpiecznie ,,na wyjazd” pograła defynsywa Piasta.

20 min. – Szlag z dystansu Murawskigo pewnie chyto torman Grubiorzy.

20 min. – Kości szczyrkajōm. Rywale niy szanujōm se szłapōw…

18 min. – Mōmy piyrszo karteczka. Spamiyntany przez arbitra Przybylski.

18 min. – Bal bez cufal trafiōł tera do Jurado. Hiszpan bez zastanowiynio klupnōł na brama, ale tyn szlag poprawi yno statystyki.

17 min. – Lekki miszōng pod bramkōm Piasta po cyntrze z wolnego, ale nic z tego ni ma.

16 min. – Krōtko z roga Małkowski i strata, ale zaroski mōmy ostry faul Podgórskigo i bal nazot trefio do gości.

15 min. – Wymuszōno zmiana w ekipie Piasta. Na boisku już Klepczyński za Króla.

14 min. – Cyntymetry! Mały kōnsek brakło a po zagraniu Madeja do środka, kieryś z jego kamratōw wraziōłby bal do siatki nogōm.

13 min. – Piyrszo dobro okazjo Górnika. Wywalczyli rōg

11 min. – Pierōnym niydokładnie gro na razie Górnik. Taktyka granio długich bali ,,kopnij a leć” niy wróży samek nic dobrego, akle to dopiyro poczōntek

9 min. – Zafyrloł tamek na prawym skrzidle Izvolt i zdało sie, że wywalczōł rōg, ale syndzia pokozoł, że od bramki zacznie Górnik.

8 min. – Coroz wyżyj podchodzi Górnik, ale akcje z przodku jeszcze sie niy klejōm.

7 min. – Tera Górnik próbuje uspokoić. Bierōm se to po leku. Chcōm wciōngnōnć gospodorzy na swojo połowa i wykludzić jakiś atak pozycyjny.

5 min. – Obejrzymy jak w długszej perspektywie podziało ta wartko brama na gości. Czy i kiedy sie spamiyntajōm…

4 min. – Piast dostoł szwōng. Górnik sztyjc niy wiy co sie robi…

Ewidyntnie przidrzymali tukej grubiorze. Do długigo bala za obrōńcōw dopod rozfechtowany Ruben Jurado i bez litości z zimno krwiōm pokōnoł Steinborsa.

1 min. – Brama! Wartki szpil. 1:0 do Piasta!

1 min. – Piyrszy gwizdek Pawła Pskita i jadymy…

 

 

A aktorami tego miyjmy nadziejo dobrego widowiska bydom dzisiej:

Piast: Dariusz Trela, Damian Zbozień, Csaba Horvath, Jan Polak, Krzysztof Król, Matej Izvolt, Mateusz Matras, Radosław Murawski, Tomasz Podgórski, Kamil Wilczek, Ruben Jurado

Górnik: Pavels Steinbors, Paweł Olkowski, Tomasz Wełnicki, Oleksandr Szeweluchin, Maciej Małkowski, Prejuce Nakoulma, Krzysztof Mączyński, Mariusz Przybylski, Bartosz Iwan, Łukasz Madej, Mateusz Zachara

Wicelider z Zabrzo kludzōny przez nowego trynera, Ryszarda Wieczorka przijyżdżo do sōmsiodōw z Gliwic po 3 punkty. To ōni sōm samek faworytym, ale trza pamiyntać, że Piast ostatnio tyż nieźle trzasko punkty (7 w ostatnich trzech szpilach).

Jeszcze 10 minut i na plac gry w Gliwicach wylecōm fusbaliści Piasta i Górnika, reprezyntanci klubōw, kierych kibice ,,niy za fest se przajōm”…

,,W nastympnym odcinku serialu o pogōni ,,Grubiorzy” z Zabrzo za warszawskimi ,,Wojokami” Legii rozfechtowani po zwycynstwie z Podbeskidziym fusbaliści 14-krotnego majstra Polski przijyżdżajōm do Gliwic. Tyn plac niy bydzie łatwym przistankiym na drōdze Górnika…”

Obejrzymy jak w długszej perspektywie podziało ta wartko brama na gości. Czy i kiedy sie spamiyntajōm…

W nastympnym odcinku serialu o pogōni ,,Grubiorzy” z Zabrzo za warszawskimi ,,Wojokami” Legii rozfechtowani po zwycynstwie z Podbeskidziym fusbaliści 14-krotnego majstra Polski przijyżdżajōm do Gliwic. Tyn plac niy bydzie łatwym przistankiym na drōdze Górnika…

Jak to w derbowym szpilu na boisku i poza nim bydzie gorko. Trza mieć yno nadziejo, że ciynko granica pomiyndzy szportowōm rywalizacjōm, a regularnōm hajōm niy zostanie przekroczōno na murawie, ani tym bardzij na trybunach.

Ciynżko pedzieć czy synki z Gliwic poradzōm chycić sie na wiosna do grupy mistrzowskij. Na razie sōm cołki czos na pograniczu, beztōż kożdy punkt może samek zadecydować o tym o co tak rychtyk przidzie im na kōniec sezōnu grać. Na razie Piast naszporowoł 22 punkty (o 12 mynij od sōmsiodōw z Zabrzo) i zajmuje 10. pozycjo w tabeli.

W Górniku żodyn o grupie spadkowej już raczyj niy myśli. Tera trza walczyć o wiyrchy tabeli. A o tym, że Grubiorze walczyć poradzōm, nawet w kryzysowych sytuacjach, niy trza już chyba żodnego przekōnywać. Na dyć od poczōntku sezōnu Górnik straciōł już dwa pierōnym ważne punkty ekipy. Dwóch Adamōw, dwie gowy drużyny, Hanys i Krakus. Piyrszy to kōntuzjowany kapitan Adam Danch, drugi świyżo upieczōny selekcjōner kadry Adam Nawałka. Bez nich punkty jednak tyż do sie zdobywać. Plac wicelidera tabeli i ostatni wyniki godajōm same za sia.

Na sobotnio relacjo z derbowego szpilu Piast – Górnik zaproszōm jak zawsze już pora minut przed piyrszym gwizdkiym, kiery mōmy bezmała usłuszeć o godzinie 6 we wieczōr (18:00).

3 szlagi Lecha i cołki wysiłek Górnika z piyrszej połowy okozoł sie ,,darymnym futrym”. Nasi jadōm du dōm bez punktōw.

Piyrszo połowa niy zapowiadała takigo wyniku. Górnik jednak bez godki zagroł w drugij czynści szpilu słabij. Akcje już tak sie niy kleiły. Dziynki tymu Lech, kiery tak rychtyk przez cołki szpil nic specjalnego niy pokozoł ostatecznie wygrowo 3:1.

Kōniec szpilu. Górnik traci 3 punkty.

90 + 2 min. – Przybylski marnuje chyba ostatnio okazjo Górnika.

Trałka zagrywo bal wiyrchym i z bliska wykańczo wszyjsko Teodorczyk, kiery hneda tyż zlezie z boiska przi zasłużōnym klackaniu kibicōw.

87 min. – Brama do Lecha. 3:1 i chyba juz po ptokach.

86 min. – Tera dwóch na dwóch wyloz z kōntrōm Lech. Defynsywa jednak dowo rady.

84 min. – Trza tera popilować z grōm. Na dyć Górnik już niy roz pokozywoł, że w kōńcōwkach poradzi wyszarpywać punkty.

83 min. – Ale teroski okazjo Oziębały! Dostoł elegancki bal luftym na sōm na sōm. Do bala przilecioł jednak wroz z bramkorzym. Bal w kōńcu zostoł wybity.

80 min. – Na spolōnym Ślusarski. W Górniku włazi Cupriak za Zachary. No trza samek kogoś świyżego, kiery obudzi Grubiorzy, bo tej szychty niy wolno przedrzymać.

79 min.- Lepszy przez wiynkszość szpilu Górnik mo tera biyda spamiyntać sie po tych dwóch szlagach.

78 min.- Przed chwilōm za Madeja na placy gry pojawiōł sie Oziębała

Po cyntrze z rogu, kieryś z Lechitōw oddowo szlag głowōm, a bal spaduje gynał pod nogi Kamińskigo, kiery z nojbliższej odlygłości pokōnuje Steinborsa.

75 min. Brama na 2:1

74 min. – Rōg do Lecha i bydzie zmiana. Ślusarski za Hamalainena.

73 min. – Zaś wolny do Lecha tym razym z boku, ale i tym razym nic z tego niy bydzie.

72 min. – Douglas! Niy, niy, to im niy do prowadzynio…

71 min. – Na zolu Hamalainen. Faul i wolny z ponad 20 metra.

70 min. – Zdo sie, że Lechitōw obudziyła ta bramka, kiero dostali gynał w geszynku.

69 min. – Już po ptokach decyzji arbitra niy zmiyniymy, ale trza dac pozōr! Z dystansu szczylo zaś Murawski.

Tera widzymy jednak, że wcześnij Teodorczyk bōł na spolōnym. Fankowy przidrzymoł, skuli czego Górnik traci prowadzyni. Ewidyntny ausruk. Szkoda…

Bal do gry wkludzioł torman Lecha. Pod bramkōm Górnika zamloło sie i bal zgrany głowōm trefiōł do Lovrencicsa na piōntym metrze. Wyngier ni mioł problymōw coby wrazić go do siatki.

65 min. – 1:1!

64 min. – Zaś dobrze z piyrszej pograli Grubiorze. Bal jednak niy doszoł do Nakoulmy.

62 min. – O rogu już my zdōnżyli zapōmnieć. Tera coś napochoł Madej. Szpetnie spod i mo jakis problym z ramiyniym.

61 min. – Syndziowie sami tera niy poradziyli sie dogodać. Ostatecznie odgwizdany rōg do Górnika.

59 min. – Darymno cyntra Górnika z wolnego, ale sztyjc sōm przi balu. Aus.

58 min. – Linetty może bez kolejki ciś pod prysznic. Na boisku za niego gro już Douglas.

57 min. – No, zdo sie że Lech teroski czynścij przi balu, ale ich statystyki szlagōw to niy poprawio.

56 min. – Strata Górnika, ale na szczynści ze zadku majōm wszyjsko poukłodane. Lech samek niy pogupnie.

54 min. – Leży tera na zolu kierys z groczy Lecha. Krōtko przerwa.

53 min. – Zaś rōg do Lecha… Darymny futer. Cyntra niy była nojlepszo.

51 min. – Z rogu nic niy bydzie. Kieryś tamek głōwkowoł, ale bal niy pofurgnōł w światło bramki.

51 min. – Cyntra Henriqueza. Hamalainen wywalczōł rōg.

50 min. – Aus Lecha, ale Górnik blisko przi rywalu. Niy dowajōm im za fest pograć.

47 min. – Wartko odpedzieć chcioł Górnik, ale tyn szlag gości tyż niy zapisze sie specjalnie w historii fusbalu.

47 min. – Teodorczyk dobrze sie znod w szesnostce, ale majtnōł sie z balym tak, że tyn polecioł w przeciwnym kierunku do bramki.

46 min. – Bal już sie kulo. Lech…

Fusbaliści już pomału rychtujōm sie na murawie do drugij czynści szpilu…

11 szlagōw Górnika przi 6 Lecha. Ta statystyka ofyn godo nōm kto samek mo wiyncyj do godki.

Kibice w Poznaniu gwiżdżōm i ni ma samek co im sie dziwić, bo Lech cudōw niy pokozuje.

45+2 min. – Madej na spolōnym i hneda bierymy sie do szatni.

45 min.- Śloz Pandża wloz Gancarczyk. Chyba coś tamek szarpło Borisa i jes już poza boiskiym.

43 min. – Forgot Górnik mōgby samek wygrywać już dużo wyżyj. Tera Kosznik trefio przody w bramkorza, a przi dobitce w boczno siatka.

41 min. – Nakoulma sōm na sōm! Trocha za fest wypuszczo se jednak bal i musi szczylać z ostrego kōnta. Z linii bramkowej ,,wyjazd” robi obrōńca.

40 min. – Górnik niy gańbuje sie dzisio wybiyrać odważne rozwiōnzania..

39 min. – Teroski oglōndōmy doprowdy prawdziwo ,,Brazyliana” w Poznaniu. Wartko klepa. Nakoulma piyntōm do Olkowskigo i bal minimalnie na latōm!

37 min. – Fol placu mieli tera Lechici! Wyleźli w piynciu na rychtyk dobro okazjo. Lovrencsics dogroł jednak niydokładnie.

35 min. – Teroski kartka do Madeja za faul na Trałce.

34 min. – Kosznik na szwōngu wkludzo bal w szesnostku. Ni mioł jednak kōmu podać. Cyntra w rynkach tormana.

33 min. – Statystyka szlagōw Górnika doprowdy impōnuje. Teroski z dystansu próbowoł ,,Prezes”

32 min. – Ostro walka o kożdy bal. Górnik z autu pod bramkōm Lecha.

31 min. – Zaś tera wlazujōm Grubiorze jak w masło pod brama Lecha. Wszyjsko kōńczy sie szlagiym nad latōm.

29 min. – Zaś Górnik wyłazi wysoko na presa i to dowo efekty. Sōm odbiory. Górnik utrzimuje sie przi balu.

27 min. – Linetty próbuje, ale Steinbors dzisio je niy do pokōnanio.

25 min. – Teroski Górnik! Niy było samek spolōnego. Cyntymetry brakły coby Nakoulma znod sie sōm na sōm.

23 min. – Szlag za szlagiym oddowo tera Lech. Przody Możdżeń, niyskorzij Lovrencsics. Groźnie…

22 min. – Rozfechtowany Teodorczyk zatrzimoł bal, beztōż nic niy było z dobrej kōntry Lecha.

21 min. – Próbuje tera spamiyntać sie Lech. Chwila trzimali sie przi balu. Ostatecznie syndzia przerywo ich akcjo skuli spolōnego.

19 min. – Sobol odbiyro bal. Idymy z akcjōm… Olkowski jednak psuje cyntra.

17 min. – Tera z ponad 30 metrōw dobrze po zolu sieknōł Murawski. Bydzie rōg. Kieby murawa niy była gładko jak stōł torman miołby na pewno biyda….

16 min. – Szpetnie w nogi Nakoulmy wloz Trałka. Karteczka zasłużōno bez godki.

15 min. – Cyntra Możdżenia lepszy zostawić bez kōmyntorza…

14 min. – Nad latōm klupnōł Madej. Pierōnowo bōmba, ale bal w trybunach.

Bal odebrany w środku pola i wartko akcjo zakōńczōno golym. Szlag zachary torman mog wybić yno pod szłapy Nakoulmy. Tyn takich okazji niy psuje…

11 min. – Prezes! I bal siedzi w siatce!

10 min. – Na piōntym metrze Zachara niy trefio w zagrany mocno po zolu bal. Lech durś potracōny!

9 min. – Wysoki pressin Grubiorzy. Gospodorze majōm biyda wylyź ze swojij połowy.

8 min. – Zaś Górnik! Szlag Olkowskigo – Klasa światowo, ale jeszcze lepij brōni wyszpanowany na maksa torman.

7 min. – Sōm na sōm Górnik. Brōni torman.

6 min. – Zaś strata Lecha. Nic z akcji

4 min – Z piōntego metra zacznie Steinbors.

3 min. – Henriquez na spolōnym po dobrym zgraniu gowōm Hamalainena.

1 min. – Zaczyni. Przi balu Górnik…

Minuta pamiynci do wybitnych: Mazowieckigo, Cieślika i Krausa

Miyjmy nadziejo, że nōminacjo byłego już trynera Górnika na selekcjōnera reprezyntacji Polski i jego obecność na stadiōnie w Poznaniu bydzie yno dodatkowōm mobilizacjōm do fusbalistōw obu ekip i obejrzymy dziesiej szpil na światowym poziōmie…

Wszyjskich ciekawi jak poradzōm se fusbaliści Górnika w piyrszym szpilu bez Adama Nawałki na ławce.

Grubiorzōm zaś trza yno i aż trzech punktōw coby zrownać sie z tabeli z liderym z Warszawy.

Już hneda zaczynōmy relacjo na żywo ze szpilu, kiery jes bez godki szlagrym tej kolejki. -> Lech vs Górnik na żywo i durś po ślōnsku yno tukej…

składy:

Lech: Gostomski – Ceesay, Henriquez, Kamiński, Możdżeń – Murawski, Trałka – Linetty, Hamalainen, Lovrencsics – Teodorczyk.

Górnik: Steinbors – Olkowski, Pandża, Wełnicki, Kosznik, Madej, Sobolewski, Mączyński, Nakoulma, Przybylski, Zachara.

Syndzia:  Szymon Marciniak (Płock).