Miesięczne archiwum: Luty 2014

Z biydōm połowa lutego, a na boiskach Ekstraklasy mōmy już forgot poważne rozgrywki. Przinajmij latoś gospodorze boisk niy muszōm fachlować tam a nazot łopatami śniega, coby dokludzić jako tako boiska do porzōndku…

Aura niy zawadzo w rozgrywaniu szpilōw, beztōż fusbaliści bez wiynkszych problymōw wracajōm na murawy.  Atmosfery wielkigo wyczekiwanio na tyn mōmynt raczyj jednak niy było i ciynżko było sie nij spodziywać…

Stochomania i inksze olimpijski emocje jeszcze bez jakiś czas bydōm (chyba na dyć zresztōm słusznie) przićmiywać rozgrywki fusbalowe w Polsce. Hneda jednak przidzie ta forgot wiosna, a rozgrywki trocha sie rozfechtujōm. Co nos czeko…?

Gupio coby Legia robiyła drugigo majstra z rzyndu. Tak myśli chyba jakiś 95% fusbalowej Polski. Czy jes szansa coby tytuł pojechoł na Ślōnsk?

Górnik tak jak sezōn pryndzyj po jesiyni utrzimoł sie niyspodziywanie na placu wicelidera. Sezōn do zadku wiosna jednak przedrzymali abo odpuścili. Jak bydzie teroski?

Jak podziwać sie na polityka transferowo klubu to raczyj niy wyglōndo coby cylowali w nojwyższe lokaty. Żodnych wielkich wzmocniyń niy było. Klub straciōł za to ważno postać, Krzysztofa Mączyńskigo, kiery wykludziōł sie fōrt do Chin. Co ciekawe kadrowicz Nawałki ofyn prziznoł, że ni ma „wirtuozym futbolu” i chce wykorzystać szansa jako dowo mu tyn wyjazd, spróbować czegoś nowego. To tyż coś godo o poziōmie naszego fusbalu…

Po rundzie wiosynnej do Kolōnii odyndzie tyż Paweł Olkowski. Na szczynści do drużyny (a chyba na niyszczynści do klubu i samego zainteresowwanego) zaś niy udało sie sprzedać Prejuca Nakoulmy.

Widzymy tōż, że klub sztyjc bardzij musi starać sie o łotani budżetu niż o wzmocniynia. Fusbal jednak to na szczynści niy yno kasa, ale sztyjc jeszcze szport, kiery rzōndzi sie swojimi prawami. Mono beztōż fusbaliści Górnika pokuszōm sie jednak o nastympno niyspodzianka. Na dyć yno z zaangażowaniym sie wygrywo. Trza tyrać jak za Nawałki i bydzie dobrze…

Do rundy zasadniczej jeszcze fol czasu. Tabela jeszcze może sie wyfyrlać. Mono do przodku ruszy zaś Ruch? Synkōw z Chorzowa na jesiyń dobrze spamiyntoł tryner Kocian. Jako bydzie wiosna?