A ty je żeś rod, że Nimce wygrali?

Kategorie: Bez kategorii

Tagi: , , ,

Nimce świyntujōm czworty tytuł majstra świata! W kōńcu sie doczkali. Gynał 24 lata tymu pokōnali w finale Argyntyna. Historio sie powtarzo. Po zachodnij strōnie Odry uciechy w trzi miechy. A kōmu kibicowoł Ślōnsk?

Mogiymy zaś być dumni z ,,naszych synkōw”? Złote medale odbiyro na dyć dwōch fusbalistōw ze Ślōnska. Wypado beztōż pogratulować panōm Klose i Podolskimu, kierzi dołōnczyli w niedziela do Richarda Hermanna i Friedricha Labanda. Kieryś jeszcze pamiynto tych starszych fusbalistōw? Ci dwaj to tyż majstry świata w barwach Nimiec, chop z Katowic i z Zabrzo. W 1954 roku byli ōni idolami ślōnskich kibicōw. W Katowicach fest świyntowane było wtedy beztōż zwyciynstwo Nimiec z Wyngrami 3:2, co za pierōna niy pasowało kōmunistycznym władzōm. Trza to było trocha zatuszować…

Jak to wyglōndo tera? Nimce to specyficzno drużyna, do kierej Ślōnzoki wykozujōm rozmańte sympatie. Emocje przi ich szpilach sōm forgot chyba nojbardzij skrajne. Abo fest im sie kibicuje, abo fest sie kibicuje… ich przeciwnikōm.

Prziczyn historycznych do tych rozmańtych sympatii jes w pierōny i raczyj niy zależōm yno od tego kto wiela dostoł szekuladōw z Rajchu za kōmuny (chocioż to tyż ni ma pewno bez znaczynio). Nikierzi pedzōm, że Nimce to ,,nasi” inksi bydōm w skrajnych sytuacjach nawet szpetnie psioczyć na ,,pierōnskich gebelsōw”. Wiynkszość ślōnskich kibicōw mono niy używo takich skrajnych określyń, ale mało kiery dziwo sie na Nimcōw bez wiynszych emocji. Czynsto i w jednej rodzinie kibicuje sie ,,na opy”, a w szynkach przi szpilach Nimcōw niy roz trefiajōm sie swady.

Fusbal to yno fusbal i aż fusbal. Co prowda sprawa jes ciekawo, bo coś te kibicowni godo o historii i ō nas samych. Niy idzie jednak wszyjskigo brać tak durś poważnie. Na dyć ni ma co darymnie sie hajować skuli szportu.

A kōmu wy’ście kibicowali? Jo prziznōm ofyn, że chocioż lubia Mirka i Łukasza, to bardzij życzyłech wygranej Argyntyńczykōm…

Komentarze (12):

   1. Avatar
    chrisraf

    No to synek skoond Wos importowali??? Trocha poradzisz po sloonsku, ale to nie robi Ciy Sloonzokiym.

    I jyszcze cosik: „fusbalistōw” uod „fusbalisci”??? Na Sloonsku godo (pado) siy „fusbalokow” uod „fusbalok”

    Pyrsk i Glückauf!

 1. Avatar
  sztajger

  Jo je rod, ze nasze [Niemcy] wygrali.
  Tak radzi byli my prowie wszystkie Slonzoki.

  Lebry polcke kibicowali w tym szpilu Argentynie.
  Pyrsk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

*