Miesięczne archiwum: Wrzesień 2014

Tego potrzebowoł polski fusbal. W kōńcu bioło-czerwōni zapisali sie w historii tej dyscypliny. Wklupali drużynie, kiero do tego mōmyntu była niypokōnano w oficjalnych szpilach. 7:0 do przodku na wyjeździe. Tego’ście jeszcze niy widzieli! Ale kto sam powiniyn być bardzij dumny?

Teroski trocha skludzymy na zol tych co już za dużo se pomyśleli… Polska wygrała w niedzielnym spotkaniu w portugalskim Faro z reprezyntacjōm Gibraltaru. Wypado jednak spōmnieć, że bōł to piyrszy oficjalny szpil synkōw „z kōńca Europy” w rozgrywkach FIFA.

Polocy chocioż grali na wyjeździe mōgli liczyć na lepszy doping niż gospodorze. I niy chodzi samek yno o to, że tamtym ciynżij sie śpiywo: „Kto wygro mecz? GIB-RAL-TAR”. Na dyć styknie trocha wiynkszy stadiōn i szłoby tam wrazić wszyjskich obywateli Gibraltaru, a i tak zostałoby placu. Brytyjski terytorium zamorski to kraj wielkości San Marino, tōż liczy wele 30 tys. ludzi. À propos tych drugich to trza spōmnieć, że od 2008 roku do wczorej reprezyntacjo Polski wygrała 6 oficjalnych szpilōw, w tym 4 gynał z San Marino…

Teroski ta szpetno statystyka ewidyntnie sie poprawiyła. Bioło-czerwōni zaś wygrawajōm z potyngōm. Kto bydzie nastympny? Bele niy przidzie doczkać aż papiyż Franciszek skōmpletuje swojo złoto jedynostka. Watykan co prowda liczy yno jakiś 800 miyszkańcōw, ale trza podkreślić, że wiynkszość to chopy, beztōż mono sie zbierōm. Kto wiy? Papiyż bezmała lubi fusbal…

A tera na poważnie. Tak rychtyk szpil Gibraltar – Polska jes sukcesym gospodorzy. Gibraltarczycy o udział w tych eliminacjach starali sie już od dłuższego czasu. Na ich dołōnczyni do FIFA nia chciała sie zgodzić Hiszpanio. Skuli czego te dwie ekipy niy grajōm tera w jednej grupie. W kōńcu sie udało, beztōż mōmy tera nastympno reprezyntacjo amatorōw-hobbystōw.

Poasza sie samek przi okazji, że sōm trefiłech rok tymu na szpacyrze po rynku we Lwowie spōmniano reprezyntacjo San Marino i miołech okazjo chwila pogodać z człōnkami tej ekipy. Aż chopōm pozazdrościłech. Jeżdżōm po Europie i zwiedzajōm nastympne kraje. Niy zapōmna tyż widoku ich grocza, kiery pora dni niyskorzij klupnōł brama Polokōm. To bōł ich jedyny gol w tamtych eliminacjach, ale forgot uciechy w trzi miechy…

Tōż właśnie – Uciecha. O to sie tukej rozchodzi! Dyć po to tyn szport wymyślili zanim na dobre wlazły tamek pinōndze…