Miesięczne archiwum: Listopad 2014

Punktujōm nasi. 7 oczek w trzech szpilach. Ruch pomału zaczyno citać ze strefy spadkowej, Wisła sztyjc gōni plac lidera, a Jaga pomału klupie do czołōwki. Coś mi sie pofyrtało? Niy! Dyć to nasi, forgot! Bez ȏstatni weekend punktujōm wszyjscy ślōnscy trynerzy z ekstraklasy, tōż Waldek Fornalik, Franz Smuda i Michał Probierz.

Tym razym dōmy se pozōr jak idzie ślōnskim trynerōm, a idzie niy nojgorzij… Fest ważne wygrane zaliczyli dwaj ȏstatni selekcjōnerzy kadry Polski. Smuda zaś na chwila dychnie po wygranej z Łęcznōm, bo Wisła awansowała na drugi plac i sztyjc jes yno i aż 4 oczka liderym. Franz po szpilu i tak ciepnōł swojo złoto refleksjo, że nikiedy fusbaliści dokludzajōm go do telkigo stanu, że zdo sie co hneda weznōm go do psychiatryka. Tryner z Lubōmii to chyba rychtyk ewenymynt medyczny. Jakim cudym tyn chop sztyjc żyje po telkich hercklekotach jaki przeżywo kożdy tydziyń? Taki Waldi Fornalik to przi nim doprowdy „anymik”, chocioż wielki emocje tyż dō niego sōm niczym nowym. Ȏstatnio wygrano ze Śląskiym po bramie z 90 minuty musiała jednak nim ruszyć, bo już w strefie spadkowej robiyło sie ciepło.

Rozwoju szportowego ekstraklasowcōw wachuje tyż trzeci fachman ze Ślōnska, nojmłodszy ś nich wszyjskich, Michał Probierz. W tej kolejce jego Jaga co prowda yno zrymisowała w Gdańsku, ale dalij trzimie sie zaroski za strefōm pucharowōm. Mody tryner trocha klubōw już pozwiedzoł, ale to gynał w Białymstoku kibice przajōm mu nojbardzij, bo to ōn dokludziōł klub do nojwiynkszych sukcesōw. Na razie w młodym pokolyniu trynerōw wiela wiyncyj niy widać…

A jak ta naszo „ślōnsko myśl szkolyniowo” sprowdzo sie poza Polskōm? Chyba tak samo jak polsko, tōż idzie pedzieć „szału ni ma”. Smuda ostatnio przigoda w Nimcach skōńczōł spadkiym z 2. Bundesligi. Probierz tyż niy podbiōł Grecji. Tamek tyż bez wiynkszych sukcesōw ȏstatnio robiōł Krzysztof Warzycha. Kto nawiōnże do legyndy Antka Piechniczka? 3. plac na mundialu z Polskōm to sukces pierōnowy. Za granicōm telkich osiōngniynć już jednak niy było. Pan Antek mioł za to jeszcze zaszczyt pokludzić kadry Emiratōw, Tunezji i… Ślōnska.

Jes jednak jedyn chop z Zobrzo, kiery w swojij branży mo powożani na świecie. Poza 1/8 Pucharu UEFA z Wisłōm mo w dorobku sukcesy z klubami francuskimi, jak tyż medale Pucharu Narodōw Afryki. W tym turnieju sieknōł 4. plac z Mali, 3. z WKS, 2. z Tunezjōm, poza tym kludziōł jeszcze Senegal i Maroko… Mało? Chyba ja, bo do polskij kadry nigdy go niy wziyni, chocioż niy roz bōł tamek przimierzany. Chyba doł se już pokój. Ȏd roku Hynryk Kasperczak robi nazot w Mali. Szkoda yno, że o telkich rzeczach tak mało sie godo…

Czy to bōł yno weekend cudōw, czy rychtyk pōłamatorski drużyny sōm telki dobre? Historyczne punkty zdobywajōm Wyspy Owcze i San Marino, a lepszy od Brazylii okozoł sie… Gibraltar. Trza zgłosić do UEFA fusbalowo reprezyntacjo Ślōnska! Kim grać by było. Dyć to zaś synki ze Ślōnska pokludziyli Polsko do wygranej…

Nojwiynkszōm synsacjōm tydnia trza chyba uznać porażka Grecji z Wyspami Owczymi. Majstry Europy sprzed 10 lot piyknie nigdy niy grali, ale to jednak zawodowcy, kierzi jakigoś poziōmu sie trzimali. Tera po ich zabójczej skutyczności nic już niy zostało. Grecy muszōm być radzi, że dostali yno 0:1, bo pora fajnych lagōw goście jeszcze mieli. Samek o żodnym cufalu ni ma godki.

Świyntuje tyż kadra San Marino. Jeszcze do soboty ich porażki były tak oczywiste jak furgajōnce kostki brukowe 11 listopada w Warszawie. Po rymisie 0:0 z Estōniōm zło serio 61 porażek już jes jednak historiōm. Ȏdkōnd trefiłech roz tych panōw w niybieskich dresach na żywo coroz bardzij im kibicuja. Ci to forgot majōm uciecha z fusbalu!

Kożdy budowlaniec wiy jak nafyrlać malta. Od tera tyż kożdy Bułgar wiy jak moge zafyrlać Malta… Ta gra słōw je praje tak „finezyjno” jak gra fusbalistōw śródziymnomorskij wyspy w ostatnim szpilu. Tiki taka mono to niy była, ale wynik poszoł w świat. 1:1!

Dumno jes tyż nojmłodszo fusbalowo reprezyntacjo. Gibraltar co prowda przegroł 4:0 z Nimcami, ale plan minimum tormana Jordana Pereza jes złōnaczōny w 120%. Synki z Gibraltaru mogōm tera na dyć ofyn asić sie, że sōm lepsi od Brazylii!

Nikierym do szczynścio niy trza wiela. Wypadałoby beztōż coby i my byli dumni z naszych. Polsko wygrywo w Gruzji 4:0, a otwarci i zawarci wyniku noleży do Ślōnzokōw. Kluczowo brama klupnōł Kamil Glik, a wygrano przisztymplowoł Arek Milik. Kieby dociepać sam Podolskigo, Piszczka i poru inkszych, telko kadra Ślōnska tyż by mōgła w Europie nafyrlać… Durś hipotetycznie.

Fusbaliści ze Ślōnska mieli bez ostatni weekend niy mało do godki w poru czołowych europejskich ligach.  Zwyciynstwa swoim ekipom dali Arek Milik i Paweł Olkowski. Tela ciekawych ślōnskich akcyntōw na Zachodzie zaś downo niy było. W Serie A mielimy praje ślōnski derby, a w Nimcach „haja” ślōnsko-zagłymbiowsko. Emocje jak pierōn!

Zaczynōmy ȏd Włoch. Dyć to gynał w Rzymie liczylimy na nojciekawsze w tym tydniu ślōnski derby. AS Roma Łukasza Skorupskigo przijmowała u sia Torino Kamila Glika. Nasz Hanys z Rzymu jednak tym razym ȏdpoczywoł po Lidze Majstrōw. Kapitan Glik zagroł cołki szpil i tak rychtyk nic niy zawalōł, ale niy poradziōł zatrzimać ofynsywy Rzymian. 3:0.

Ciekawij było w Bundeslidze. W Hoffenheim Ślōnzoki lepsze ȏd Zagłymbioka! To Paweł Olkowski i Adam Matuszczyk z 1 FC Koeln w sobota wieczōr świytowali 3 punkty. Eugen Polanski ni mioł być z czego rod. Nojwiynkszo uciecha mioł samek jednak były grocz Górnika. Na dyć to gynał Paweł ustawiōny tego dnia na pomocy pokludziōł swojo ekipa do ciynżkij wygranej 4:3. Asysta i dwie bramy, co jedna to szwarniejszo… Mocne szlagi zza szesnostki, miōd-mailna-ostrynżyna! Czy Łukasz Piszczek moge sie boć ȏ plac w kadrze na prawej obrōnie? Ōn sie raczyj tym tera niy sztresuje. Tym bardzij, że sōm zaliczōł gynał udany tydziyń. Wygrano w Lidze Majstrōw (z piyknōm asystom) i awans z grupy, a niyskorzij 3 punkty w lidze.

Przi telkim podsumowaniu ȏbowiōnzkowo trza zejrzeć tyż do Holandii. Tamek stary kamrat bohatyra Kolōnii z czasów gry w Górniku tyż niy lebruje. Chocioż przimotnik stary do Arka Milika gynał za pierōna niy pasuje. 20-letni grocz z Tychōw zaś gupnie na boisku. Tym razym sieknōł dwie bramy do Ajaksu w wygranym 4:2 szpilu z Cambuur. W tym sezōnie Eredivisie trefioł już 5 razy. Arek klupoł tyż już bramy w Pucharze Holandii i reprezyntacji Polski, sztyjc czekōmy na jego gole w Lidze Majstrōw…

Niedziela, Dziyń Zaduszny, gynał po szpilu Legia-Ruch, loża VIP na wiyrchu. Poru chopōw w ramach „afterparty” po Balu Wszyjskich Świyntych szpilo w szkata.

– Gerard! Bezmała chcōm Ci postawić stadion w Chorzowie?

– Forgot? Jo słyszoł, że jakoś ryczka… abo ławka? Zresztōm pedzioł’ech, że stadiōn mo być Ernesta. Tōż Wy se go wachujcie.

– Jo? Dej mi pokój. Kiery stadiōn? Niych sie lepszy granio chycōm. Dyć to gańba z Legiōm przegrywać.

– Mono ich Waldi jeszcze spamiynto dejcie czas synkowi. (…)

(…) Gynał 3 listopada mijo rok ȏdkōnd straciōł sie z tego świata Pan Gerard Cieślik. Chop-legynda, idyał szportowca, działocza, kibica, wzōr do wszyjskich modych kierzi chytajōm sie fusbalu. Brakuje Was samek jak pierōn Panie Gerardzie! Tak myśli tera chyba niyjedyn kibic i to niy yno w Chorzowie. Co nōm samek po Was zostało? Co Wy byście chcieli tamek z wiyrchu ȏglōndać?

Spōminać pana Gerarda jeszcze długi lata bydzie cołki Chorzōw, Ślōnsk i Polsko. Bōł to na dyć człowiek, kiery robiōł rzeczy forgot niymożliwe na boisku i poza nim, a co nojważniejsze bez cołki życi bōł wierny swoim idyałōm… Yno bez cufal przeżōł wojna, chocioż bōł pyskatym żołnierzym Wehrmachtu. Dali mu pokój tyż komunisty, chocioż groł za Nimca w Bismarckhütter SV (ȏkupacyjno nazwa Ruchu) i wiedzieli kaj służōł. Wymigoł sie ȏd szpilanio w Legii. Zostoł bohatyrym szpilu z ZSRR. Klupnōł tyż 167 bramōw w lidze. Wyzgerny to bōł synek! Na dyć niy roz trefioł szkopyrtkōm, fōmlować tyż poradziōł jak mało kiery i tyn szwōng, jak mody sornik! Ȏ jego przigodach i boiskowych wyczynach idzie godać a godać…

A czego ōn by se tera życzōł? Myśla, że Pan Gerard bardzij niż tym, kaj stanie ławeczka z jego pōmnikiym staro sie raczyj teroski ȏ forma swojigo klubu. Porażki z Legiōm dycki było biyda przełknōnć. ,,Niy piyrszo to roz” myśli pewno pan Gerard „Hneda zaś im wklupiymy”.

Telkigo pozytywnego chopa na dyć ze świycōm szukać. Do końca życio Cieślik angażowoł sie w Ruchu jak yno mōg. Niy bōł z tej zorty trynerōw, kierzi przezywajōm i pierōniōm na swoich podopiecznych. Rod trynowoł łebkōw. Doradzoł tyż starszym. Fest dobrze spōmino go beztōż i Waldek Fornalik. Pan Gerard pewno i tera wierzy w jego drużyna. Ruch sie na dyć musi spamiyntać.