Miesięczne archiwum: Grudzień 2014

Jes 15 grudnia 2014. Zasłużōny torman z Knurowa, Jerzy D. fyrlo w koszyku. To ōn zaroski wybiere rywala do znanego i lubianego klubu z Warszawy w 1/16 LE. Chwila prowdy. Karteczka rozōnaczōno i… Ajax! Legia bydzie musiała zatrzimać nojlepszego ȏstatnio ślōnskigo snajpera Arkadiusza M. Cufal? Czy aby na pewno?

Zdo sie, że to Holyndry mogōm być bardzij radzi z losowanio. Mōgli na dyć trefić dużo gorzij. Czy Jurek z Arkiym niy cylnyli sie pryndzyj kaj na jakijś kawie? Ni ma to aby jaki nastympny chacharski spisek przeciwko Legii? Zdołby sie jaki „Macierewicz i partnerzy” coby wyjaśnić te ślōnski kōnszachty. Jo sprawa zostawiōm ȏtwarto…

Ȏd losowanio por Ligi Europy minyło już trocha czasu, ale emocje tak rychtyk dopiyro bydōm sie rozkryncać. Żodno ze strōn niy śpi. Doszło już do piyrszych wywiadōw i mini-haji w internecie. Prezes Legii przeszoł do kōntrofynsywy na Twitterze! Po wpisie Milika, kiery liczy na dwie wizyty w Warszawie (z Legiōm i w finale), szef wojskowych zapropōnowoł coby nasz grocz sie darymnie niy marasiōł i załatwiōł obie te wizyty za jednym szlagiym. Pojechoł prezes po bandzie! 1:0 do Legii!

Ale pozōr! Mōmy 1:1! Punkt do Ajaksu, bo trybuny na szczynści dō nich i ich stadiōnu bydōm tym razym strefōm zdemilitaryzowanōm tak w Warszawie jak i w Amsterdamie. Na trybunach niy trefiymy żodnego legiōnisty, ani nawet ,,zielōnych ludzikōw”. Stewardzi styknōm, a stadiōny bydōm durś bioło-czerwōne.

Tōż Boniek moge dychnōnć. Tym razym gańba go minie. Prezes PZPN-u niy bydzie zaś świyciōł ȏczami przed Monsieur’ym Platinim. Yno borok Milik bydzie musioł jakoś obynś sie bez „dopingu” jego wiernych fanōw z Warszawy, kierzi ȏstatnio pojechali ekstra do Holandii, coby wspiyrać go na szpilu Eredivisie popularnymi w ich repertuarze kōmplymyntami na literka „k”. Miyjmy nadziejo, że i bez tego nasz snajper pora bramōw klupnie…

„Bioło-czerwōne to barwy niyzwyciynżōne…”! A Wy za kim’eście sōm?

„Pierōński fusbal”! Kiery z fusbalistōw abo kibicōw niy słyszoł nigdy tego zdanio? „Niyfusbalowi” majōm u nos nikiedy forgot ciynżko. Roztomańte Ligi Majstrōw, Ekstraklasy, C-Klasy i inksze pierōństwa butlujōm praje cołki rok. Jakby tego było mało, jakiś chachary jeszcze im dociepujōm szpilōw. Ekstraklasa gro tera praje do świōnt.

Mono rychtyk nikiedy trza dychnōnć ȏd fusbalu. „Kevin sōm w dōma” tyż musi mieć na dyć ȏglōndalność. Zresztōm telewizyjne transmisje szpilōw a coroczno emisjo „Kevina” nikiedy zdowajōm sie być podobne, skuli swojij powtarzalności…

Przed wilijōm 2013 tabela była trocha podobno do tej teroski. Liderym Legia, co niystety niy zmiyniło sie do końca sezōnu. Żodyn jednak niy pedzioł, że tera mo być tak samo. Warszawioki w tym tydniu dostali wklupane, że palce lizać! Grubiorzy z Zobrzo pomścili „kamraci po fachu” z Łyncznej. 3:1!

Jak już godōmy o synkach z Zobrzo, to im moczka latoś moge mynij smakować. Ȏstatni 3 szpile to 3 porażki do zera. Łōńskigo roku bōł plac 2., tera yno 6 [wiyncyj o sytuacji w Górniku czytejcie tukej: http://blogi.dziennikzachodni.pl/slonskifusbal/2014/12/08/snik-o-grubskij-potyndze/ ]. Sōmsiedzi zza miedzy za to wyraźnie gorzij. Piōnty na wilijo 2013 Ruch, latoś fōrt aż 10 stopni niżyj. „Poziōm” trzimie na Ślōnsku yno Piast. Tak wtedy jak i teroski nr 11.

Poza tym, coś RYCHTYK sie zmiyniyło? Tōż, toć! Wymiyniajōm sie ludzie. Bez ȏstatni rok ekstraklasa wzbogaciyła sie zaś ȏ dwóch ślōnskich trynerōw [ȏ ślōnskich trynerach szkryflōm tyż sam: http://blogi.dziennikzachodni.pl/slonskifusbal/2014/11/24/slonsko-mysl-szkolyniowo/ ]. Kiery lepszy spamiyntoł sie z reprezyntacyjnego kaca? Po kōnsku odpedzieć mōgła ȏstatnio kolejka, w kierej Ruch Waldka, przegroł z Wisłōm Franza 1:2. Co ciekawe brama do Ruchu klupnōł Łukasz Surma, wychowanek Wisły, a bal z siatki wyciōngoł Michał Buchalik, synek z Rybnika i do niydowna torman Ruchu!

Fyrlo sie w składach… Coby jeszcze poziōm sie tak dźwignōł… Na to gwarancji ni ma, ale jak przetrowiymy kapry i makōwki to zaś obudzi sie nōm głōd na fusbal! Na szczynści tukej niy wszyjsko jes tak pewne jak to, że złodziej z „Kevina” zaś uklyjznie na schodach…

Kożdo porażka idzie przeboleć. 0:4 w pleca z Legiōm u sia tyż, chocioż lekko ni ma. Yno czy sōm jaki perspektywy na lepszo prziszłość? Czasy grubskij potyngi gospodarczej i szportowej sōm już za nami. Skōńczyły sie razym ze „słusznie miniōnōm epokōm”. Po potyndze zabrzańskich grub zostały już yno skansyny: „Krōlowo Luiza”, „Guido” i… Górnik Zabrze. Rychtyk? Mono jednak te porōwnani to lekko przesada?

Nojbardzij zasłużōny klub w Polsce swojigo ȏstatnigo majstra świyntowoł w 1988. Bōła to wtedy 4 korōna w raji, a cuzamyn do kupy 14. Ȏd tego czasu marzynia o 15. tytule sztyjc kaś krōnżōm, ale ȏstatnio sōm mało realne.

Lykiym na kryzys Górnika miała być firma Allianz, kiero dumnie zaklupała do bram miasta w 2007 r. i przedstawiyła sie jako zbowiciel klubu. Pamiyntocie jeszcze te ambitne plany? Tytuł majstra w 2012 i stadiōn na 30 tys. chopa, kiery mioł być nawet „tajnōm opcjōm awaryjnōm” na Euro…

Wlazły piniōndze prziszły problymy i hneda w 2009 Górnik sfurgnōł z ekstraklasy. Sfifrali sie tak szportowcy jak i działocze. Dyć pora lot jeszcze minyło niż zaczła sie budowa stadiōnu, a końca sztyjc niy widać. Spōnsor, kiery bez 2 piyrsze lata wplōmpoł w klub 40 mln zł, inacy wyobrażoł se tyn biznes i tyż zaczōn weryfikować plany. Teroski po wspōłpracy zostało yno logo na koszulkach.

Synki z Zabrzo do ekstraklasy wrōcili wartko. Co jakiś czos po dobrej jesiyni budzōm sie sam marzynia o 15. majstrze, po kierych brutalnie na zol skludzo kibiców runda wiosynno. Nastympne sztrofy ȏd Kōmisji Licyncyjnej pokozujōm, że Górnik i tak chyba lepszy stoi tera szportowo niż finansowo a ȏrganizacyjnie.

Mono ȏtwarci stadiōnu uaktywni zaś spōnsorōw? Arabski szejk na kameli abo ruski oligarcha w limuzynie? Niystety, na razie te pierōny sztyjc wolōm Zachōd. Trza sie beztōż wziōnś samymu za sia. Dyć jak sie chce… Arek Milik klupnōł zaś w sobota 2 gole do Ajaksu. I co? Grubiorz poradzi!

Nasi tym razym niy poszaleli. Górnik i Ruch po 3:0 w pleca. W tym tydniu chyba ni ma co szkryflać ȏ Ekstraklasie. Trza sie podziwać w kalyndorz… W niedziela pizło 142 lata od piyrszego ȏficjalnego szpilu miyndzypaństwowego. W św. Andrzeja 1872 r. na boisku w Glasgow trefiyły sie reprezyntacje Anglii i Szkocji.

Wynik historycznego spotkanio to 0:0, ale ȏbserwatorzy dali jeszcze pozōr na coś inkszego.  Atmosfera na trybunach, na kiere prziszło wtedy jakiś 4000 kibicōw bōła rychtyk luźno i przijymno. Niy zepsuło tego ani pora kōntrowersyjnych decyzji szkockigo syndzigo, ani 20-minutowe opóźniyni, po kierym szpil sie zaczōn.

Kultura przeniōsła sie tyż na boisko. Fusbaliści szanowali se kości. Na dyć ochraniacze na golynia wkludzōne były dopiyro 2 lata niyskorzij. Bōł to durś inkszy szport. Zamiast laty miyndzy słupkami wyszpanowano bōła taśma. Syndzia ni mioł jeszcze gwizdka i niy dyktowoł elwrōw. Młodszym kibicom trza spōmnieć, że niy było tyż wtedy „goal-line technology”, ani szpreju do znaczynio linii muru… Taktycznie tyż inkszo bajka. W przodku grało sie ultraofynsywnie, w 6 abo 7 groczy. Trza było już jednak dować pozōr na spolōne i na tormana, kiery rok wcześnij dostoł pozwolyni na chytani bala w rynce.

Potym zmiyniyły sie tyż zasady gry na trybunach. 100 lot niyskorzij W latach 70-tych XX w. furgało już tamek wszyjsko. Tragedie na Heysel (1985) i Hillsborough (1989) przewożyły. Tym razym nowe zasady wkludziyła pani Thatcher. Kary finansowe, zakazy stadionowe, mōnitoring, yno miejsca siedzōnce i jednoczesne wyciepani wielkich płotów naokoło boisk. Haje pseudokiboli musiały sie przeniyś „do lasa”. Świynty spokōj straciyły sorniki i grzibiorze. Na stadiony mōgli za to prziś nazot kibice.

W Polsce niystety sztyjc jes inacy, a Ślōnsk ni ma tukej wyjōntkiym. Spokoju ni majōm sam sztyjc ani grzibiorze ani fani szportu. Syndziowie mogōm sie za to poasić nowym szprejym…