Miesięczne archiwum: Styczeń 2015

Pora czornoskōrych Hanysōw by sie u nos znodło, ale żodyn jakoś niy wybiōł sie jeszcze w afrykańskij reprezyntacji. Ślōnski akcynty w Pucharze Narodōw Afryki jednak idzie po lekku wychytać. Były grubiorz Prejuce Nakoulma co prowda w Burkina Faso raczyj grzeje ława, za to bardzij widoczny jes latoś inkszy chop z Zobrzo. Tryner Hynryk Kasperczak, ślōnski Malijczyk…

W Mali Kasperczakowi przajōm jak mało kōmu. Dō nich to już forgot swōj chop. Na dyć to ōn zakludziōł ich fōrt do pōłfinału PNA 2002, kierych byli gospodorzym. Bōła to wtedy niymało niyspodzianka, kiero przerwała lata kryzysu malijskigo fusbalu. Niy zapōmnieli tamek ȏ tym do dzisiej.

Henri niy doczkoł sie pokludzynio Biołych Orłōw. Za to pod jego skrzidła trefiyli zaś Les Aigles, orły Malijski. Oreł orłowi niy rowny… Ciynżko pedzieć, kiery tera w lepszej formie. Bez ȏstatni lata to jednak malijczycy furgali wyżyj niż Poloki. Trzeci plac w PNA dwa razy z rzyndu to ni moge być cufal. Synki niy dowajōm pozōr na ciynżko sytuacjo w kraju, kiery jeszcze niy spamiyntoł sie do porzōndku po ȏstatnij wojnie i bierōm sie za poważne grani. A grać mo kto…

Były grocz Barcy, Seydou Keita jes kapitanym tej światowej czelodki, kierej ȏsiym groczy je z Ligue 1, dwóch z Serie A, a inksi grajōm w Turcji, Belgii, Grecji, Anglii, czy Danii. Zdo sie, że pole poszukiwań przi powołaniach Kasperczak i Nawałka majōm jednako szyroki. To gynał łōnczy polski i malijski orły. Wiynkszość kadrowiczōw robi kariera zagranicōm. Nikiedy sōm to pedzielibymy „adoptowane nazot auslyndry”. W przipadku Mali aż 10 groczy urodziyło sie we Francji i mo tyż francuski obywatelstwo, nikierzi nawet szpilali już tamek w młodzieżōwkach.

Dōmy pokój samek z analizōm ich motywacji do gry w kadrze tak jak w Polsce analizuje sie decyzje tzw. „farbowanych lisōw”. Tera liczy sie turniej. Po rymisach z Lwami i Słōniami o awans Orły zagrajōm w ȏstatnij kolejce. Rywalym Gwinea…

Ȏkno transferowe poȏtwiyrane do korzōnd. Zrobiōł sie pierōński przeciōng. Efekt jes mōmyntalny. Piyrszego wywioło Łukasza Podolskigo, nowo gwiazda Interu Mediolan. A to dopiyro poczōntek! Rajfejferszlos w poru inkszych taszach tyż już praje dopiynty…

To bōł wartki szpil. Łukasz to niy grocz ze zorty tych, kierzi mogōm szporować na pyndzyjo grzociym ławy. Nikierzi jeszcze niy spamiyntali sie po Sylwestrze, a synek z Gliwic już mioł bilet na fliger w kapsie. Rozmańte famy ȏ jego przekludzinach pokozywały sie już downo. Teroski już pewne – Podolski  wypożyczōny na pōł roku, a bezmała Inter po dociepaniu poru hrubszych miliōnōw bydzie mōg go zameldować do porzōndku i zdo sie, że tak tyż bydzie. Media w Italii już go majōm za zbowiciela, a ōn pokozuje, że włoski luft mu forgot pasuje.

Podobny scynariusz szkryflo życi Waldkowi Sobocie. Piyrszy sezōn w nowym klubie to bojka, ale tera ni ma lekko. Club Brugge lideruje w Belgii, yno niystety Waldek dziwo sie na to z boku. Tryner ofyn pedzioł, że woli modego rywala Soboty. Groczowi z Ozimka na szczynści tyż ambicja niy pozwolo tak tymu dać pokój, beztōż bezmała planuje już jakiś wypożyczyni do Nimiec. Kiedyś godoł, że marzy o Bayernie, tera mono bydzie musioł sie zadowolić yno  2. Bundesligōm.

Co na naszym placu? Jakby to pedzieć… Cudōw ni mogymy sie spodziywać. Ślōnski drużyny ekstraklasowe wzmacniajōm sie w swoim stylu. Ruch i Piast bez szału. Za to Górnik kōnsekwyntnie kōntynuuje taktyka pozbywanio sie wszyjskich nojlepszych groczy coby nafutrować wiecznie niynażartego pierōna ȏ nazwie „dziura budżetowo”. Eźli po Miliku, Mączyńskim, Olkowskim i Nakoulmie, niy przichodzi czos na pozbyci sie Mateusza Zachary? Tukej dopiero famy sie mnożōm… Ponoć chcōm go w Belgii, Izraelu i USA. Z tym, że mogōm tamek ni mieć nic do godki, na dyć nojlepszy snajper Górnika z ȏstatnij rundy je już na testach w… Chinach!

Kiery nastympny?

Jeszcze pora lot do zadku Ślōnzoka, kiery gro we fusbal na Pōłwyspie Apynińskim, trza było ze świycōm, czy taszlampōm szukać. A znolyź szło co nojwyżyj wczasowiczów na plaży z dmuchanym balym. Teroski sytuacjo wyglōndo durś inacy. Ślōnsko kolōnio do liczby sztyrech chopa powiynkszōł tamek latoś Łukasz Podolski.

W czasach kej transfer z Polski za granica, bōł możliwy yno po skōńczyniu 30. abo 28. lot, z podbijaniym świata niy było lekko. Nikierym jednak udowało sie trocha poszpilać na Zachodzie. Nojpopularniejszym, kierunkiym ȏbiyranym bez ślōnskich fusbalistōw bōły Nimce i tak tyż zostało do dzisiej. Dalij na zachōd i połedni wyglōndo to już jednak słabij. Ȏd czasów Armii Andersa Ślōnzoki za fest Włoch niyzawojowali. Do niydowna… Ȏstatnio nasi fusbaliści majōm wiyncyj ȏkazji coby sie tamek wykozać.

Etatowym bohatyrym Torino FC jes Kamil Glik. Synek z Jastrzymbio mo ȏstatnio pochytane u sia w klubie wszyjski funkcje. Sztoper, kapitan i nojlepszy snajper oroz. Glik w szpilu z Milanym zaś bōł wszyndzij. W 3 min. zrobiōł elwer do gości, a w 81. kepkōm klupnōł swojo piōnto brama w sezōnie. 1:1!

Derby Rzymu to bez godki szlagier ȏstatnij kolejki Serie A i nawet tukej mōmy ślōnski akcynty. Szkoda yno, że na ławie. Łukasz Skorupski niy poradziōł jeszcze na dobre wywalczyć se placu w podstawie AS Romy. W Lazio zagroł za to Mirek Klose, kiery wloz zaś w drugij połowie, przi stanie 2:2, ale wiela już tyż niy zmiyniōł.

Pozōr, bo to niy wszyjsko! Do Włoch skludziōł sie na dyć nastympny Ślōnzok. Podolskimu zmierzły sie dobrze płatne szychty na ławce w Lōndynie, beztōż pitnōł jak yno ȏtwarło sie ȏkno transferowe. Grocz wypożyczōny bezmała za jakiś 1,5 mln €, hneda powiniyn sie spłacić. Już po poru dniach wloz na boisko w szpilu z Juve i piyknie rozfechtowoł widowisko, co dało rymis 1:1. W niedziela Łukasz mioł już podstawa, a jego asysta pōmōgła rozklupać Genoa AFC 3:1.

Forza Hanysy!

Nowy snajperski rekordu Mundialu i dwóch majstrōw świata w barwach Nimiec. Toć! Tych to Nimiec, kierych niyskorzij na ziymia skludziyła Polsko i to z niymałym ślōnskim udziałym… To yno kōnsek naszych sukcesōw fusbalowych w 2014.

05.06.1938 r. Ernest Wilimowski jeszcze jako reprezyntant Polski klupie 4 gole Brazylii, co bez długi lata jes rekordym MŚ. To jego piyrszy i ȏstatni mundialowy szpil. Mono beztōż na nastympny telki rekord Ślōnzoki muszōm czakać 76 lot, miesiōnc i 3 dni. Tera zaś rywalym je Brazylio, ale bohatyrym już grocz Nimiec. Tego dnia Mirek Klose szczylo swojo 16. mundialowo brama. Ōn mioł jednak trocha wiyncyj czasu niż Ezi, bo na mistrzostwach zagroł aż 24 szpile.

Hneda Klose z Podolskim mogōm świyntować majstra jako piyrsze Ślōnzoki ȏd czasōw Richarda Herrmanna (RFN; 1954). Po Mundialu Klose ogłaszo kadrowo pyndzyjo, ale sztyjc klupie bramy w Lazio. Podolski w nowym sezōnie trefio na ławka Arsenalu, ale u Loewa sztyjc je ważny. Dyć to jego szlag praje połōmie lata w Wa-wie…

Gola niy było, beztōż nastympny historyczny szpil 2014 r. stoł sie faktym. Poloki piyrszy roz ȏgrali Nimcōw. Tym razym wiyncyj Ślōnzokōw było bioło-czerwōnych. Trza dać pozōr, że gynał Piszczek, Glik i zdobywca gola Milik to kluczowe postaci tego szpilu!

Tera trocha spamiyntanio. W ślōnskich klubach sztyjc „bez szału”. Co prowda trzeci w Ekstraklasie Ruch próbowoł coś powalczyć w Lidze Europy, ale potym było yno gorzij. Na jesiyń w lidze Ślōnzoki forgot ni majōm sie czym asić.

Lepszy na Zachodzie. Milik sieknōł bez jesiyń w Ajaksie 17 goli. Glik, sztoper i kapitan Torino tyż szczylo i sōm poradzi wygrać szpil. Skorupski debiutuje w Lidze Majstrōw. Bundesliga? W Borussi dobrze spamiyntoł sie po rewiyrze Piszczek, a w Koeln blysnoł Olkowski. Gorzij u Boenisha – zaś ława w Bayerze. To samo nasz jedyny chop w Belgii. Sobota co prowda zagroł z Nimcami, ale niyskorzij wypod na drugi plan w klubie i kadrze.

Co nos czeko latoś…?