Miesięczne archiwum: Marzec 2015

To bōł szpil! Ilrandczyki ni mieli wczora nic do godki! Wynik ôtwar w 12. minucie Jan Wasiewicz. A niyskorzij widowisko durś ôpanowały już Hanysy. Po dwie bramy do Polokōw klupnyli Gerard Wodarz i Leōnard Piontek, jedna dociepoł niyzawodny Ernest „Ezi” Wilimowski. 6:0. Brazylio lynkej sie!

W ôstatnim sprawdzianie Polokōw przed mundialym w Brazylii i szpilym z gospodorzami nasi FORGOT pokozali klasa! Synki z Zielōnej Wyspy, byli w Warszawie durś potracyni. Autorami polskigo zwyciynstwa Ślōnzoki. Oprócz spōmnianych snajperōw, Leōnarda (AKS Chorzów) i Gerarda z Ezim (Ruch Wielki Hajduki), w piyrszym składzie zagrali jeszcze Ewald Dytko (Dąb Katowice), Ryszard Piec (Naprzód Lipiny), jak tyż Bytōmiok Wilhelm Góra (Cracovia). Na mundialu dołōnczy dō nich jeszcze niyôbecny wczora chop z Katowic Erwin Nyc (Polonia Wa-wa). Ławka uzupełniōm nastympne 3 Hanysy: Giemsa, Brom (oba Ruch) i mody Piec (Lipiny).

Mōmy paka jak pierōn. Szkoda, że na Mundial niy pojedzie trzeci snajper Ruchu, krōl szczelcōw polskij ligi Tyjodor Peterek. Jedynostka poskłodano z samych fusbalistōw polskigo Ślōnska mōgłaby latoś w Brazylii nafyrlać. Wczorajszy piyrszy, historyczny szpil Polski z Irlandiōm i bramkowe akcje z 21., 43., 52., 58. i 78. min. yno to potwierdziyły. Mundial ’38 bydzie nasz…

W tym samym czasie, w tych samych minutach, yno w te inksze wczorej – 77 lot niyskorzij sytuacjo wyglōndo trocha inacy. Nasi zamiast szczylać nastympne bramy, rzykajōm coby szpil sie skōńczōł przi 1:0. Szkoda, że ni ma jakij retransmisji z 1938, bo chyntnie by’ch przeszkyrtnōł. 1:1. Kōniec.

Niystety nagrań z tamtego szpilu tak jak downej potyngi ślōnskich klubōw ciynżko tera sie doszukać. Polski Gōrny Ślōnsk od 1938 r. ô dobry kōnsek sie powiynkszōł (jakiś 3x), ale za to Ślōnzoki już niy sōm wiynkszościōm w kadrze. Wczora Milik, Olkowski i Glik Dublina niy podbiyli. Mono Warszawa zaś okoże sie dō nos lepszo. Rewanż 11 października.

Pośmiatane. W tym sezōnie to już kōniec przigody ślōnskich fusbalistōw w europejskich pucharach. Piszczek, Podolski, Milik, Skorupski i Glik majōm fajrant… Małym bōmbōnym na osłoda ślōnskim kibicōm moge być przinajmij nastympno brama kapitana Torino. Zdo sie jednak, że Europa durś ô naszych synkach niy zapōmni.

Borussia bez kōntuzjowanego Łukasza Piszczka szału z Juve niy pokozała. To już ni ma ta ekipa co rok czy dwa lata do zadku. Kamraci Łukasza dostali ôd Starej Damy wklupane aż 0:3. Skuli tego ostatni Hanys pożegnoł sie latoś z Ligōm Majstrōw.

Posprzōntane tyż w Lidze Europy. Inter, Roma, Torino i Ajax wyeliminowane. Przi czym Podolski niy musioł zaś ani wiōnzać fusbalokōw. Skorupski puściōł kyjza a raczyj zaliczōł asysta przi drugij bramie przeciwnika. Milik tym razym niy wykozoł sie skutycznościōm. Za to Glik trefiōł do siatki 2 razy, z tym że roz po spolōnym. W efekcie bez nastympne pucharowe wieczory ślōnscy kibice ôszczyndzōm se trocha hercklekotōw. Kōmu mało telewizyjnych emocji musi se radzić inacy. Zawsze jes na dyć jakoś ôpcjo. Rolnik-celebryta, kiery niy znod żony, wali yntki do wody kożdy tydziyń…

A tak durś poważnie to trza ofyn pedzieć, że tyn sezōn i tak bōł dō nos wyjōntkowo dobry. Tela reprezyntantōw w 1/8 Ligi Europy nigdy my ni mieli. Przidzie nōm jednak jeszcze poczekać aż jakiś synek ze Ślōnska dźwignie zaś poważny europejski puchar. Ôstatnio udało sie to gynał 10 lot tymu, kej Liga Majstrōw wygroł Jurek Dudek.

Nasi w Lidze Europy zrobiyli se latoś dobro reklama. Skorupski w końcu mōg pokozać wiela je we werci. Gra Glika i jego bramy to coś co tym bardzij niy przyndzie bez echa. Ô chopa z Jastrzymbio sztyjc pyto cołko Europa. Nojbardzij bezmałaś Anglio, tōż Arsenal, Everton, West Ham i Newcastle. Coroz wiyncyj w wielkim świecie godo sie tyż ô Miliku. Pōmōgły w tym choby te 3 bramy klupniynte Legii. Uciecha było zaglōndać. Dziynki chopy!

 

Czasy kej wyjazd ślōnskigo grocza w świat bōł możliwy yno na nimieckich papiōrach, abo po skōńczyniu 28 lot, młode pokolyni groczy moge znać już yno z relacji ôjcōw. Teroski regularnie mogymy zaglōndać na telki ôbrozki jak te z ôstatnich dni. 21-letni Arek Milik klupie zaś w Holandii dwie bramy. Za jego snajperskim tympym nawystyko już tera yno jedyn inkszy „łebōń” ze Ślōnska…

Mirosław Klose jes o 16 lot i pora dobrych rozōnaczōnych por fusbalokōw starszy ôd Arka. Za pierōna jednak pō nim tego niy znać. Mirek choby Krzysiu Ibisz – sztyjc młodszy, sztyjc wyzgerniejszy. W marcu sieknōł już dwie bramy Fiorentinie a po jednej Sassoulo i Napoli (Mirek niy Krzysiu!). Na pyndzyji mōgby już być downo, ale dalij klupie gole i robi pō nich swoji słynne yntki. Mundial 2014 prziniōs mu tytuł majstra i nojlepszego snajpera w historii tego turnieju (16 goli).

Kadrōm Mirek już ciepnōł, a szkoda, bo rekordōw do pobicio masa. Kameruńczyk Roger Milla w wieku 38 lot na dyć dopiyro sie fechtnōł. Jego tańce przi rogowej fance po kożdym z sztyrech goli na Mundialu Italia’90 to pamiyntny ôbrozek. 4 lata niyskorzij w USA Roger sieknōł jeszcze brama Rusōm, beztōż stoł sie nojstarszym mundialowym szczelcym. A mioł kōńczyć reprezytacyjno kariera w 1987, na szczynści „spamiyntoł” go… prezydynt Kamerunu. Co na to pani Angela M.?

Mirek i tak mo kogo gōnić. Niy trza szukać daleko. Nojdługszo i nojbogatszo kariera Ślōnzoka to bezmałaś przipadek Ernesta Wilimowskigo. W wieku 43 lot szpiloł jeszcze w Kehler VF i z uśmiychym robiōł za błozna młodych fusbalorzy. 5 lot pryndzyj pakowoł już tasza na mundial, ale w kōńcu majstra Nimce zdobyli bez niego. Biyda mioł to przeboleć. Klose musiołby jednak urodzić sie jeszcze ze 3 razy coby klupnōnć Ernestowe 1175 bramōw.

Yntki tańce i błozna… Fusbalowe „starziki” muszōm przoć tymu co robiōm. Jeszcze yno wyrozumiało baba i idzie szpilać i pod krykōm.

W ślōnskich derbach Piast z Górnikiym dzielōm sie punktami. Bliżyj wygranej jeszcze pora minut przed kōńcym sobotnigo szpilu byli gospodorze. W 87 min. jednak uciecha Zobrzu i tym kōnskōm Gliwic, kiere sōm za Górnikiym dowo Piotr Brożek, kiery wrażo bal do swojigo neca. 2:2.

Taki coś to do grocza nic przijymnego. Wiy ô tym na pewno autor nojbardzij spektakularnej samobóji w historii ślōnskigo fusbalu, Janusz Jojko. Wciepani se bala do bramki w barażu ô utrzimani ni mogło sie dō niego dobrze skōńczyć. Porażka 2:1 z Lechiōm i piyrszy w historii spadek Ruchu z Ekstraklasy w 1987 to tyż kōniec kariery Jojki w Chorzowie.

U nos przinajmij pożegnani było kulturalne. Kaj indzij bywało gorzij. Nojtragiczniejszym przikładym jes sam Andrés Escobar, kiery sieknōł samobója na Mundialu 1994 w USA, w szpilu o wszyjsko. Jego Kolumbia przegrała wtedy z gospodorzami 2:1 i odpadła, a ôn skuli tego za pora tydni zostoł ofiarōm zamachu.

Pyjtrowi Brożkowi brōń Boże tak źle niy życzymy. Zresztōm niy idzie porownywać wogi tych szpilōw. W sobota stawkōm były yno nastympne 3 punkty, a raczyj 1,5, bo hneda wszyjski dzielymy na dwa. Co prowda Piast-Górnik to derby, ale niy z kategorii tych nojwiynkszych, nojważniejszych. Kibice obu ekip, trza delikatnie pedzieć, tyż za fest se niy przajōm. Emocji z tego szpilu i tak niy porownōmy jednak do Wielkich Derbōw Ślōnska. Prziczyna jes prosto. W czasach kej Ruch z Górnikiym prali sie ô nastympne tytuły majstra, synki z Gliwic na ekstraklasowej mapie tak rychtyk niy istnieli.

Uff! Pyjter moge dychnōnć. Kto niy kopnōł se nigdy bala do swojigo neca tyn chyba niy groł do porzōndku we fusbal. Hneda ô tym sie zapōmni. Gorzij mo pan Janusz. Mijo 28 lot, a kożdy kto widzioł jego zagrani sztyjc mo to przed ôczami. 6-sekundowy filmik na youtubie z tym wyczynym ôglōndany bōł już ponad 841 tys. razy. Zostowo sie uśmiychnōnć. Dyć to yno fusbal. Niy bydymy za to do sia szczylać…

 

 

Sztyrech na sztyrech. Ślōnzoki w kōmplecie awansowali do 1/8 finału Ligi Europy. Cuzamyn do kupy we wszyjskich nij wcześniejszych sześciu edycjach w telkij fazie ni mieli my tela reprezyntantōw co yno latoś. Bohatyrym ôstatnij serii szpilōw jes Arek Milik. Yno te puste zielōne stołki jakoś niy chciały klackać po jego trzecij bramie klupniyntej Legii…

Trza pedzieć, że doping w Warszawie bōł tym razym idyalny. Bez haji, kulturalnie. Yno fala meksykańsko za pierōna niy chciała zaskoczyć… Gorzij na boisku. Frank De Boer bōł forgot zaskoczōny, że gospodorze bierōm se szpil tak po lekku. Milik z kamratami już w piyrszej połowie rozłōnaczyli Legia tak, że drugo była już yno tryningowōm gierkōm w dziada. W nastympnej rundzie Ajax moge mieć już ciynżyj. Rywalym Dnipro Dniepropietrowsk.

Awans świyntuje tyż Kamil Glik i jego Torino. Piykno rywalizacjo z Baskami skōńczyła sie historycznym sukcesym. Drużyna, kiero do Ligi Europy wlazła trocha bez cufal, bo skuli problymōw licyncyjnych Parmy, moge tamek jeszcze nafyrlać. W niedziela udowodniyli to ligowōm wygranōm 1:0 z inkszym aktualnym uczestnikiym LE, Napoli. W hefcie syndzigo przi placu na zdobywcōw goli jedyne nazwisko tego dnia to Glik… Niych yno Kamil trzimie forma na Zenit Sankt Petersburg!

W 1/8 aż piynć ekip z Serie A, tōż kiereś musiały sie cylnōnć. Włoski derby zagrajōm Fiorentina i Roma Łukasza Skorupskigo. Nasz torman pokozoł klasa w obu szpilach z Feyeenordym, beztōż chytać bydzie dalij. Na szansa w Pucharach sztyjc czeko za to Łukasz Podolski. Jego Inter niy bez problymōw wyciepoł z rozgrywek Celtic, a teroski zagro w szlagrze z Wolfsburgiym.

Mono cylnōm sie jacy dwaj nasi chopcy w warszawskim finale? Zdałoby sie, bo w Lidze Majstrōw to już niymożliwe. Naszego ôstatnigo reprezyntanta tamek czeko niestety tera jakiś 6 tydni rewiyru. Łukasz Piszczek zagro nojpryndzyj w szwierćfinale. Przody jednak Borussia musiałaby wyeliminować Juve.