Miesięczne archiwum: Kwiecień 2015

Bez bramek w nojważniejszej hanysko-gorolskij haji ôstatnigo tydnia. Po piōntkowym szpilu, w Chorzowie muszōm być radzi z jednego punktu. Chocioż Legii zawsze chciałoby sie naklupać. Dyć to na Warszawiokōw ślōnscy fusbaliści ekstra sie motywujōm. Wygrać ś nimi to coś wiyncyj niż 3 punkty. Przinjamij tak sie godo…

„Świynto wojna”. Eźli to ni ma już yno wyōnaczōne hasło? Czy forgot rywalizacjo Ślōnsk-Warszawa mo samek jeszcze coś do godki? Do kibicōw na pewno, tym bardzij starszych… A grocze?

Jerzy Wyrobek jeszcze pora lot tymu spōminoł, że za jego czasōw szpile z Legiōm (niy z Górnikiym) bōły do Niebieskich nojważniejsze w sezōnie. Wygrane ś nimi bōły nojcynniejsze, tyż do ich portmanejōw. Z Legiōm sztyjc trza było coś udowadniać, choby to że synki ze Ślōnska sōm we werci wziyncio do kadry. Pan Jorg godoł, że Legiōniście lekcij było wtedy dostać powołani. Chocioż Ślōnzokōw powołania niy mijały, tyż te wojskowe… z Warszawy.

Zdo sie, że tera grocze Ruchu godajōm ô Legii z myjszymi emocjami. Chocioż jakiś specyficzny charaktyr szpilu zostoł. Rafał Grodzicki pedzioł, że poza derbami z Górnikiym to gynał szpile z Legiōm sōm do Niebieskich inksze ôd reszty. „Inksze” ale to już chyba niy ta „wojna”. Telki złagodzyni przi porownaniu słōw panōw Rafała i ś.p. Jorga ni moge jednak fest dziwić, dyć urodzōny w Krakowie Grodzicki to w tym kōntekście auslynder.

W cyntrum kōnfliktu je za to Michał Efir. Były grocz Legii, dzisio w Ruchu. Jego wywiad ô tym, że sztyjc kibicuje Warszawiokōm niy wszyjscy mieli w zocy. Ciepoł sie nawet inkszy Legio-Ruchowy bohatyr, Mariusz Śrutwa.Telko absurdalno sytuacjo to podle Śrutwy efekt tego, że Ruch mo za mało wychowankōw, swoich.

W piōntek w Ruchu zagrało trzech Ślōnzokōw. Helik, Konczkowski,i Babiarz, mode synki kiere profesjōnanalny fusbal poznały w Chorzowie. Brakło kapitana Marcina Malinowskigo, dużo bardzij doświadczōnego grocza z Wodzisławia Ślōnskigo. Bōła za to walka i za to dziynki synki.

Ôstatni weekend cudōw niy prziniōs. Nasi fusbaliści tym razym światowych mediōw niy podbiyli. Nawet na naszym ekstraklasowym placu bez wiynkszych rewelacji. Żodnych snajperskich wyczynōw, szwarnych bramek. Nic. Kaj ci nasi? Trza chyba dokładnij przesztudiyrować papiōry…

Sukcys to produkt kōńcowy jakigoś wysiłku. Narzyndzi rozmańtej zorty walk. Na sukcesach buduje sie kariera polityczno, czy szportowo… Sukcys być musi, nawet jak go ni ma! Dyć sukcys potyncjalnie zawsze kaś jes. Trza se go yno zōnaczyć. Znolyź, piyknie ôpakować i fertig. Lubiymy słuchać ô sukcesach „naszych” ludzi, kiere sōm z automatu „naszymi” sukcesami. Polscy dziynnikorze szportowi w wynojdywaniu „naszych” sōm forgot fachmanami. Byli tacy co chcieli znolyź polskich starzikōw nawet Emmanuelowi Olisadebe. Kożdy kiery mo „polski korzynie” i jako tako nadowo sie do gry moge być „naszym”.

Wiymy już jak to sie robi. Tōż zaglōndōmy jeszcze roz i… Voilà! Mōmy ślōnsko brama w Bundeslidze. Naszym bohatyrym grocz Stuttgartu, zdobywca bramy na wyrownani w przegranym 2:1 szpilu z Augsburgiym, 24-letni Daniel Ginczek. Z telkim imiyniym i nazwiskiym u nos by niy podpod. Jes yno mały feler. Chyba rychtyk pedzieć, że Daniel to Ślōnzok to jednak lekki nadużyci. Ze Ślōnska pochodziyły jego starziki, ale ōn raczyj niy poradzi godać ani po ślōnsku ani po polsku. Ginczek to były młodziyżowy reprezyntant Nimiec. Troszyczka „nasz”.

W tym tydniu w Nimcach mōmy jednak wiyncyj „naszych” sukcesōw. Zwyciynsko brama do St. Pauli w 2. Bundeslidze klupie Lasse Sobiech. Rodzina Artura z Rudy Ślōnskij? Mono. Ciynżko ustalić skōnd dokładnie zza Odry przijechali jego ôjce, ale ōn tyż moge być „nasz”.

Bardzij czy mynij zwiōnzanych ze Ślōnskiym fusbalistōw, ôbywateli Nimiec je fol. Styknie spōmnieć yno poru nastympnych, kierzi zagrali w ôstatnij kolejce jak: Matthias Wittek (FC Heidenheim), Adam Bodzek (Fortuna Dusseldorf), czy Matthias Ostrzolek (Hamburger SV). Nasi…?

Na to czakalimy ôd listopada. W kōńcu wkraczo CBA! Ô korupcji jednak inkszym razym… Po zimowej przerwie nazot na boiska wracajōm na dyć fusbaliści klas C, B i A. Do niywtajymniczōnych w te elitarne rozgrywki, godka samek ô poziomach rozgrywkowych numer 9, 8 i 7, nojniższych w Polsce. W nikierych aspektach gry wcale niy sōm my jednak po zadku za profesjōnalistami.

Wstympne przetarci za nami. Bramy klupniynte, elwry gwizdniynte, syndziowie sprzezywani, kōntuzje zaliczōne, rewiyry wypisane, haje ôpanowane… Ôstatni szpil rybnickij B-Klasy miyndzy ekipami KP Kamiyń i Iskry Rowiyń forgot pokozoł nōm fusbalowe bogactwo. Istne „Szampions Lig”, jakby to pedzioł jedyn znany fusbalowy szpec TVP.

Głōd fusbalu po amatorskich groczach było widać miejscami aż za fest. Tormany ôbu ekip i inksi kierzi niy zdōnżyli sie wylotać bez 90 minut zagadywali ô dogrywka. Haja udało sie z na szczynści ôpanować niż tak rychtyk sie rozkulała. Pacyfikowani hajokōw poszło lepij niż na Wielkich Derbach Ślōnska. Tydziyń tymu w Zobrzu po faulu Helika na boisku zrobiōł sie telki miszōng, że ôbcis nawet tryner Niebieskich, Waldi Fornalik. Do „nojlepszech” dopiyro mōmy na noc. Haje na Gran Derbi za kadyncji Mourinho w Realu szło już pomału nazywać stałym punktym programu. MMA transmitowane do 147 krajōw świata!

Ale MMA niy wszyjskich interesuje. To co tak rychtyk nojbardzij sie liczy w ligach amatorskich to zaangażowani. W B Klasie ni ma ôdstawianio nogi. Kości szczyrkajōm, a krew pyrsko. Samek dramaturgia bywo wiynkszo niż na stadiōnach. Yno w B-Klasie widziołech jak niyprzitōmny grocz szczylo brama, a chrōmy torman chyto „sety” [czytej tukej: http://ir.futbolowo.pl/relacja,1591,inter-krostoszowice-vs-iskra-rowien.html ].

To trza widzieć! Amatorzy zaproszajōm. A kibicować jes kōmu… Trza wiedzieć, że yno w połedniowym kōnsku Polski działajōm C-klasy, a Ślōnsk to jedyn z nojbogatszych w amatorski kluby regiōnōw. Yno bez lynku. Niy zawsze je tak brutalnie. Roz za kiedy jako tiki-taka tyż sieknymy.