Miesięczne archiwum: Czerwiec 2015

Już po sezōnie, beztōż trza podziwać sie co na rynku transferowym pochajōm zaś ślōnscy „ekstraklaseiros”. Toć, że w tym tymacie bez ôstatni lata dycki wiyncyj do godki je w kwestii sprzedowanio niż kupowanio. Niy inacy i tera. Wiynkszość naszych klubōw musi fest dować pozōr na kożdego wydowanego kotloka i sztyjc dofutrowywać dziura budżetowo. W tej ôstatnij kwestii nojwiynkszymi fachmanami ôd downa sōm prezesy Górnika.

Grubiorze co pōł roku kōnsekwyntnie próbujōm pozbyć sie swojigo nojlepszego gynał grocza. Tak było z Mączyńskim (zima’14), Nakoulmōm i Olkowskim (lato’14), a ôstatnio Zacharōm (zima’15). Niy idzie tyż zapōmnieć ô Miliku (zima’12/’13). Na dyć 2,6 mln € piechty niy depce. To bōł nojlepszy biznes Górnika, ô kery sztyjc jednak je haja. Rozwój Katowice chce tera z Zobrzo ôdsetki skuli za niyskoro spłacōnej im prowizji transferowej.

Po sprzedaży Zachary zdało sie, że bez lato niy bydzie mioł kto ôdynś. Górnik niy zdōnżōł wciepać na rynek za tela atrakcyjnego toworu tj. niy wyprōmowoł żodnej nowej „gwiazdy”. Latoś chyba już niy bydzie na kim zarobić. Klub beztōż walczy ô zachowani starego składu, ale z tym tak lekko tyż chyba niy bydzie. Już terozki wiymy, że z Zobrzym żegno sie Błażej Augustyn. 27-letni sztoper kludzi sie do Szkocji. Hearts bierōm go jednak za darmo, bo gynał kończy mu sie kōntrakt na Ślōnsku.

Pierōn wiy czy w telkij sytuacji Górnik niy poszuko jeszcze do kōńca siyrpnia jakich nowych rynkōw zbytu. Ôstatnio dobrze ukłodały sie transakcje z Chinami. W ôdstympie roku Górnik pocis tamek dwōch fusbalistōw. Ô nowych ofertach na razie niy słychać. To że Chiny zalywajōm nas masōm plastikowego harpyncio, niy znaczy że sami chcōm ôd nas brać bele co. Na wielki transfery beztōż ni ma tera co liczyć. Chiński fusbal to dō nos sztyjc egzotyka, ale przi porownaniu ich a naszych inwestycji zdo sie, że hneda forgot zostanymy fest po zadku.

 

POZŌR!

Roztomili czytelnicy,

Tekst, kery gynał przeczytaliście to ôstatni wpis w tym sezōnie „Ślōnskigo fusbalu”. Zaproszōm fest nazot po wakacjach.

Paczcie tam jako!

GB

Ponad połowa eliminacyjnych szpilōw za nami a reprezyntacjo Polski sztyjc kludzi w swojij grupie. Widok niycodziynny. Tym bardzij, że ze zadku bioło-czerwōni majōm majstrōw świata, Nimcōw. Po szpilu z Gruzjōm Poloki niy dali sie ściepać z placu lidera.

Jak już sōm my przi polsko-gruzińskich rywalizacjach, tōż ni moge być inacy, zgodnie misjōm „Ślōnskigo Fusbalu” musza ciepnōnć samek ta zagadka: kto i kaj w historii tych szpilōw klupnōł piyrszo brama do Polokōw? Podaruja se w tym kōnkursie darymne czakani na SMS-y z odpowiedziami i problym rozwiōnża zawczasu. Niespodzianki tukej niy bydzie. To synek ze Ślōnska. Urodzōny w Oleśnie, Adam Ledwoń. Grocz GieKSy sieknōł brama na 1:1 w wygranym 4:1 szpilu w Katowicach. Dzioło sie to gynał 18 lot do zadku, 14 czyrwca 1997 r. Porażka 3:0 w rewanżu lepszy już przemilczeć…

Piynć szpilōw Polski z Gruzjōm to wszyjsko, beztōż ni ma już co sam fandzolić ô historii. Tym  bardzij, że wspōłczesność, prezyntuje sie lepij. Dwa ôstatni eliminacyjne szpile z Gruzjōm dały Polokōm 6 punktōw i bilans bramōw 8:0 (3 bramy Ślōnzokōw). Na papiōrku wyglōndo piyknie, ale sobotni 4:0 było wymynczōne jak pierōn.

Drugo połowa. Fol niywykorzystanych polskich lagōw za nami. Zaczynajōm do godki coroz bardzij dochodzić goście. Na szczynści przichodzi 62. minuta i misjo spamiyntanio Polokōw biere na sia Milik. Po krōtko rozegranym rogu Arek sōm wysuwo se bal na 20 meter i cyluje po dłōgim słupku pod winkel. 1:0, ale sztyjc je ciepło. Gruziny coroz dłużyj sōm przi balu. W ôstatnich minutach hat-tricka zaliczo jednak Lewandowski i je pośmiatane.

Napastnik światowej klasy, kery niy poradziōł bez 15 miesiyncy szczelić ani jednej bramy w kadrze, terozki umi trefić do neca 3 razy w 4 minuty. Kaj tyn cud? Lewy w kōńcu niy loce sōm za za balym tam a nazot, bo mo partnera z przodku. Sobotni asysty Milika yno to potwierdziyły. Tyn tyski knif na napad zdo sie być tera nojwiynkszym ôsiōngniyncym Nawałki.

Chyce na dworze dowajōm znać, że liga mo sie ku kōńcowi. Czas, w kerym jedni walczōm ô być abo niy być, a inksi już yno przedeptujōm z nogi na noga.

Grubiorze rozdowajōm karty w haji ô majstra. Szkoda yno, że sami na tyn tytuł ni majōm szans. Dwa ôstatni szpile grali z liderym i wiceliderym. Rozklupanymu z Lechym Górnikowi wyboczylibymy wszyjsko w przipadku utarganio punktōw Legii, bez kere Warszawioki durś mōgliby zapōmnieć ô majstrze. Samek ôd naszych musielimy żōndać pokozanio „cojones”… Niystety. W pleca. Poznanioki na szczynści poradziyli se sami. Legia traci korōna.

A korōna po 15 latach nazot na Ślōnsku. Godka ô krōlu szczelcōw z Gliwic. Wilczek bajsnōł w tym sezōnie rowne 20 razy. Kludziōł w snajperskij klasyfikacji już przed rundōm finałowōm i z placu lidera niy doł sie ściepnōnć. Mało kiedy telki wyczyn poradzi sieknōnć grocz 12. ekipy tabeli.

Na bezrok liczba ślōnskich ekip w Ekstraklasie sie niy zmiyni. Wszyjscy zostowajōm. Pochwolić trza przede wszyjskim synkōw z Chorzowa. Pewny utrzimanio Ruch wygroł na kōniec 3:2 bez co ściepoł Zawisza do I ligi. Niebiescy pokozali charaktyr chocioż dō nich bōł to już tak rychtyk szpil ô czopka śliwek.

À propos I ligi. Tychy niy doczkajōm sie wartko debiutu na swoim nowym stadiōnie na tym poziōmie. GKS do kōńca groł ô baraż, ale ôstatecznie sfurgnōł bezpośrednio. W I lidze zostowo GieKSa, kero już hneda bydzie grać tamek katowicki derby z Rozwojym.

Awans z II ligi praje w kapsie miała tyż inkszo ślōnsko ekipa. ROW zafuczoł sie jednak na finiszu. Awans synkōw z Rybnika mioł przisztymplować szpil z ôstatniōm w tabeli, downo już zdegradowanōm Limanoviōm. Nasi chopcy jednak sfifrali sie jak mało kiedy. 0:2 i po ptokach. Skuli tego bez barażu do I ligi lezie Rozwój, a po Rybniku zaś chodzōm famy, że awansu ROW tak rychtyk niy chcioł.

Teroski mynij czy bardzij zasłużone urlopy. Nikerym przido sie spamiyntani. Profesjōnalista na dyć nigdy niy gro ô nic, nawet gumowym balym na plaży.

Parking Strzeżony Car-Pol Lyski, a tak rychtyk KS Parking Strzeżony Płatny Car-Pol Lyski to na szczynści yno kabaretowo fikcjo. W podrybnickich Lyskach działo na razie yno stary „LKS”, ale ni ma co sie śmioć. Spōnsor strategiczny w nazwie klubōw na roztomańtych szczeblach rozgrywek to teroski standard choby nugle w niedzielnej zupie. Bez spōnsorōw nawet w B-klasie za fest sie niy idze fechtnōnć.

Fusbal to niy yno piykne brameczki i jeszcze piykniejsze frelki na trybunach. Samo grajfka do szportu niy styknie. Trza dać pozōr jeszcze na strōna ôrganizacyjno. Bez pochytanych kierownikōw, prezesōw i spōnsorōw wiela sie niy zdziało. Tym razym działocze ślōnskich klubōw plan minimum zrobiyli za wczasu. Latoś wszyjski ślōnski kluby Ekstraklasy już za piyrszym szlagiym w maju zapewniyły se licyncje na szpilani w nojwyższej klasie rozgrywkowej ôd nowego sezōnu. Jes sukcys, tym bardzij jak podziwōmy sie jak wyglōndało to bez ôstatni pora lot do zadku. Górnik i Ruch jednak sztyjc muszōm wachować spłocanio długōw.

Ôd ôstatnigo ślōnskigo majstra w ekstraklasie mijo gynał 26 lot. Era potyngi wielkigo przemysłu i co za tym idzie wielkich spōnsorōw na Ślōnsku downo minyła. Na arabskich szejkōw, ani ruskich oligarchōw na razie tyż ni mōmy co liczyć, beztōż działocze muszōm szukać piniyndzy kaj indzij.

Eźli niy zdałoby sie podziwać jak kluby szportowe działały za piyrwyj? W Ruchu Chorzów w latach 20-tych XX w. sami fusbaliści zrychtowali tyjater, w kerym grali coby zbiyrać kasa na wyjazdy. Podobnie działało i działo do dzisiej fol myńszych lokalnych klubōw. Tamek sztyjc ôrganizuje sie potańcōwki, pokazowe szpile i festyny. Sprzedowo sie maszkety i licytuje koszulki z autografami klubowych „gwiazdorów”, coby zaszporować „na szport”.

Mono telki praktyki niy uzdrowiōm budżetōw wiecznie zadłużōnych ślōnskich klubōw, ale to fajny kōnsek inspiracji do wielkich klubōw. Trza działać kreatywnie. Szejk z dolarami na kameli sōm sie dō nos niy skludzi.