Parking Strzeżony Car-Pol Lyski, a tak rychtyk KS Parking Strzeżony Płatny Car-Pol Lyski to na szczynści yno kabaretowo fikcjo. W podrybnickich Lyskach działo na razie yno stary „LKS”, ale ni ma co sie śmioć. Spōnsor strategiczny w nazwie klubōw na roztomańtych szczeblach rozgrywek to teroski standard choby nugle w niedzielnej zupie. Bez spōnsorōw nawet w B-klasie za fest sie niy idze fechtnōnć.

Fusbal to niy yno piykne brameczki i jeszcze piykniejsze frelki na trybunach. Samo grajfka do szportu niy styknie. Trza dać pozōr jeszcze na strōna ôrganizacyjno. Bez pochytanych kierownikōw, prezesōw i spōnsorōw wiela sie niy zdziało. Tym razym działocze ślōnskich klubōw plan minimum zrobiyli za wczasu. Latoś wszyjski ślōnski kluby Ekstraklasy już za piyrszym szlagiym w maju zapewniyły se licyncje na szpilani w nojwyższej klasie rozgrywkowej ôd nowego sezōnu. Jes sukcys, tym bardzij jak podziwōmy sie jak wyglōndało to bez ôstatni pora lot do zadku. Górnik i Ruch jednak sztyjc muszōm wachować spłocanio długōw.

Ôd ôstatnigo ślōnskigo majstra w ekstraklasie mijo gynał 26 lot. Era potyngi wielkigo przemysłu i co za tym idzie wielkich spōnsorōw na Ślōnsku downo minyła. Na arabskich szejkōw, ani ruskich oligarchōw na razie tyż ni mōmy co liczyć, beztōż działocze muszōm szukać piniyndzy kaj indzij.

Eźli niy zdałoby sie podziwać jak kluby szportowe działały za piyrwyj? W Ruchu Chorzów w latach 20-tych XX w. sami fusbaliści zrychtowali tyjater, w kerym grali coby zbiyrać kasa na wyjazdy. Podobnie działało i działo do dzisiej fol myńszych lokalnych klubōw. Tamek sztyjc ôrganizuje sie potańcōwki, pokazowe szpile i festyny. Sprzedowo sie maszkety i licytuje koszulki z autografami klubowych „gwiazdorów”, coby zaszporować „na szport”.

Mono telki praktyki niy uzdrowiōm budżetōw wiecznie zadłużōnych ślōnskich klubōw, ale to fajny kōnsek inspiracji do wielkich klubōw. Trza działać kreatywnie. Szejk z dolarami na kameli sōm sie dō nos niy skludzi.

 

Komentarze (1):

Pozostaw odpowiedź Grzegorz Buchalik Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

*