Już po sezōnie, beztōż trza podziwać sie co na rynku transferowym pochajōm zaś ślōnscy „ekstraklaseiros”. Toć, że w tym tymacie bez ôstatni lata dycki wiyncyj do godki je w kwestii sprzedowanio niż kupowanio. Niy inacy i tera. Wiynkszość naszych klubōw musi fest dować pozōr na kożdego wydowanego kotloka i sztyjc dofutrowywać dziura budżetowo. W tej ôstatnij kwestii nojwiynkszymi fachmanami ôd downa sōm prezesy Górnika.

Grubiorze co pōł roku kōnsekwyntnie próbujōm pozbyć sie swojigo nojlepszego gynał grocza. Tak było z Mączyńskim (zima’14), Nakoulmōm i Olkowskim (lato’14), a ôstatnio Zacharōm (zima’15). Niy idzie tyż zapōmnieć ô Miliku (zima’12/’13). Na dyć 2,6 mln € piechty niy depce. To bōł nojlepszy biznes Górnika, ô kery sztyjc jednak je haja. Rozwój Katowice chce tera z Zobrzo ôdsetki skuli za niyskoro spłacōnej im prowizji transferowej.

Po sprzedaży Zachary zdało sie, że bez lato niy bydzie mioł kto ôdynś. Górnik niy zdōnżōł wciepać na rynek za tela atrakcyjnego toworu tj. niy wyprōmowoł żodnej nowej „gwiazdy”. Latoś chyba już niy bydzie na kim zarobić. Klub beztōż walczy ô zachowani starego składu, ale z tym tak lekko tyż chyba niy bydzie. Już terozki wiymy, że z Zobrzym żegno sie Błażej Augustyn. 27-letni sztoper kludzi sie do Szkocji. Hearts bierōm go jednak za darmo, bo gynał kończy mu sie kōntrakt na Ślōnsku.

Pierōn wiy czy w telkij sytuacji Górnik niy poszuko jeszcze do kōńca siyrpnia jakich nowych rynkōw zbytu. Ôstatnio dobrze ukłodały sie transakcje z Chinami. W ôdstympie roku Górnik pocis tamek dwōch fusbalistōw. Ô nowych ofertach na razie niy słychać. To że Chiny zalywajōm nas masōm plastikowego harpyncio, niy znaczy że sami chcōm ôd nas brać bele co. Na wielki transfery beztōż ni ma tera co liczyć. Chiński fusbal to dō nos sztyjc egzotyka, ale przi porownaniu ich a naszych inwestycji zdo sie, że hneda forgot zostanymy fest po zadku.

 

POZŌR!

Roztomili czytelnicy,

Tekst, kery gynał przeczytaliście to ôstatni wpis w tym sezōnie „Ślōnskigo fusbalu”. Zaproszōm fest nazot po wakacjach.

Paczcie tam jako!

GB

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

*