Miesięczne archiwum: Październik 2015

Wiosna 1997. Kōniec Ekstraklasy. 3. plac i awans do rozgrywek Pucharu UEFA zdobywo byniaminek, klub kery istnioł ôd 1922 roku, ale w poważnym fusbalu durś ni mioł doświadczynio. W małym mieście pod czeskōm granicōm rozōnaczyły sie szmaki na wielki fusbal…

Ligi Majstrōw w Wodzisławiu Ślōnskim mono niy było, ale wszyjsko długo fungowało jak trza, aż po 14. sezōnach Odra sfurgła z Ekstraklasy. Tympo ślatywanio na zol bōło pierōnowe. Kryzys szportowy i głodny portmanej niczego dobrego niy śmiōm prziniyś. Ôd sezōnu 2011/12 pytani kaj teroski gro Odra było coroz bardzij skōmplikowane, a hneda przestało mieć tak rychtyk jedna dobro odpowiydź.

„Miszōng” to chyba samek słowo za lekki. Po sezōnie w C-klasie KP Odra 1922 Wodzisław sztajgnyła za jednym szlagiym do III ligi. To jednak niy była prymio za ilość naklupanych bramek, a efekt wykupiynio licyncji Startu Bogdanowice. Za 2 lata kibice majom déjà vu. Odra spado i bez cołki rok durś wymazano je z fusbalowej mapy kraju.

Kibicōm szmaki niy przeszły… Wizje sōm rozmańte. Swoji do godki mo miasto Wodzisław Śl., jedna i drugo zorta kibicōw, a z boku sōm ci kerzi sie już w tym potraciyli. Ôkryngowe władze PZPN-owski tyż już majōm biyda sie w tym wszyjskim pochytać. W 2015 wpisujōm bezpośrednio do A-klasy Odra Centrum Wodzisław Śl. (bezmałaś legalnie ekstra po to rozszyrzyli liga do 18 ekip i wymyślili baraże) i do C-klasy APN Odra Wodzisław Śl.

Haja nabiyro szwōngu. Ôstatnio po zgłoszyniu że C-klasowe szpile APN-u, na kere przichodzi wele 200 szalikowcōw mogōm byc niybezpieczne, w tyn maras wōnaczyła sie policjo. Widać kibice majōm na sie z kympki. Boroki yno te hoolsy. Kiedyś mōgli sie bez problymu prać z chorzowskimi czy zabrzańskimi, tera na cołko lista ich zgodōw i „kos” przichodzi jeszcze wojna dōmowo, ô ta jedyno rychtyk słuszno i forgot nojprawdziwszo Odra. Chodzōm famy, że na bezrok zgłosi sie jeszcze jedna. I weź sie sam hoolsie pochytej…

Ciynżki mōmynt do trynerōw. Znany schymat sie powtarzo. Kibic chce wygranych – prezes musi sie wykozać – furgnie tryner. Ôd poczōntku sezōnu niychcianych fachmanōw pozbyły sie już i Lech i Legia. To nōm już dużo godo. Podobnym knifym zagrało szefostwo Górnika. Niystety myślyni magiczne z logikōm zmiyniymy trynera – bydzie lepij przeważnie sie niy sprawdzo, a już na pewno niy mōmyntalnie.

Nikerzi już poradziyli to kapnōnć inksi sztyjc wierzōm w cuda. Nojlepszym przikłodym klubōw z tej piyrszej zorty je ôd jakigoś czasu Ruch Chorzów. Waldek Fornalik robi tamek ôd 2009 roku z przerwōm na reprezyntacjo Polski. Z bioło-czerwōnymi raczyj niy poszaloł, ale za to na „niybieskich” zno sie jak mało kery. Mało kery tryner mo tyż u sia w klubie telko pozycjo i telki papiōry jak Waldi. Wychowanek, 12 lot gry w klubie. Przajōm mu kibice i popiyrajōm nojważniejsi w klubie, a zaufani legyndy klubu ś.p. Gerarda Cieślika do Waldka to już kōnkretny argumynt w CV, niy do zdobycio przez ewyntualnych rywali do tej roboty.

W ôstatnim szpilu chopcy Fornalika rymisujōm z Lechym. Ruch dopiyro na 12. placu (chocioż do piōntego traci yno 3 punkty), ale i tak żodyn inkszy tryner w lidze ni mo telkich szans na dorobiyni pyndzyji u sia jak Waldi. W Chorzowie wkludzajōm kōńcu w życi staro prowda „pomału a sztyjc”, szkoda że yno w kwestii trynera. Zdałoby sie jeszcze bez pora lot ustabilizować kadra i przitrzimać u sia poru lepszych fusbalistōw, coby Waldi zaś niy musioł rzeźbić cudōw z luftu.

To by było na tela. Wiyncyj „Fergusonōw” i „Wengerōw” ni mōmy. Przi czym porownywani tych Panōw i ich roboty do trynera Ruchu to chyba jednak sztyjc lekki faux pas. Inksze światy. Sir Alex kludziōł na dyć jedyn z nojlepszych klubōw świata bez 26 sezōnōw (1986-2013) i kōńczōł w wieku 72 lot. W Polsce musiołby mu chyba pan Duda skrōcić wiek emerytalny ô jakiś 20 lot bo inacy pyndzyji by sam ni mioł szans doczkać.

Ôstatni szpile za nami. Z grupy D lezōm Polsko a Nimce. Wszyjski fusbalowe szpece, pseudo-szpece a ludzie polityki swoji analizy już porobiyli. Ôd statystyk szczeleckich po schymaty taktyczne (à la Gmoch) z rozłożyniym sznitlocha na dietetycznych sznitkach Ani Lewandowskij. Tukej jak zawsze ślōnski punkt widzynio…

Tōż voilà chopcy ze Ślōnska, kerzi pokludziyli swojo kadra do Francji:

  1. Kamil Glik (9 szpilōw a 844 minuty w eliminacjach, 1 brama). Zmiyniały sie tormany i kōmple z obrōny ale Kamil bōł sztyjc. Chop z Jastrzymbio to grocz bez kerego i defynsywa Nawałki niy funguje jak trza. Jedyn z głōwnych bohatyrōw historycznego szpilu z Nimcami (2:0).
  2. Arek Milik (9 szpilōw a 761 min., 6 bramōw). Dziynki szwōngowi jakigo nabrała kariera tego modzioka, polsko kadra mo w kōńcu rychtyk porzōndny napad. Wiela znaczy tyn grocz pokozała jego kōntuzjo w szpilu w Szkocji, po kerej Poloki z przodku niy istnieli. Arek klupnōł w eliminacjach pora fest ważnych bramek (choby z Nimcami czy Szkocjōm).
  3. Łukasz Piszczek (7 szpilōw 605 min.). Miywoł gorsze mōmynty, jak gra w Nimcach, kaj śloz jeszcze przed przerwōm, ale tyroł wtedy z kōntuzjōm. Za to w ôstanim szpilu widzielimy wiela tak rychtyk je we werci. Bezbłyndny ze zadku, aktywny z przodku.
  4. Paweł Olkowski (6 szpilōw 400 min.). Fusbalista z Ôzimka klupie do piyrszego składu. Nawałka mo syntymynt do „starych grubiorzy”, tōż Paul jeszcze w tej kadrze pokulo bal.
  5. Waldek Sobota (3 szpile 108 min.). Grywoł yno z poczōntku. Tera je w FEST szyrokij kadrze.
  6. Łukasz Podolski (7 szpilōw 218 min.). Ni mogymy zapōmnieć ô naszym jedynym już reprezyntancie Nimiec. Yno ōn świyntuje sam awans z piyrszego placu. Piyrszych skrzipek w kadrze już niy gro (yno roz w podstawie). Sztyjc jednak ambitny jak pierōn. Bez ôstatni rok 2 razy sie przekludzoł i w kōńcu oderwoł sie od ławy. W Stambule już klupie brameczki, beztōż Achim Loew raczyj ô nim niy zapōmni.

Zostowo pedzieć: Allez les gars! Jadymy synki!

Latoś ô poczōntku sezōnu w Zobrzu chciałoby sie jak nojpryndzyj zapōmnieć. 7 punktōw (w tabeli tak rychtyk 6) w dziesiynciu kolejkach to trocha gańba jak na telko firma. Czy kibic Górnika poradzi se wyôbrazić lepszo ôkazjo do przełōmanio jak szpil u sia z Legiōm?

Na Ślōnsku rywalizacjo z Warszawiokami sztyjc mo na dyć wyjōntkowy charaktyr, co potwierdzo choby samo ôrganizacjo ôstatnigo trefu Ruchu z Legiōm. To gynał szpil z groczami ze stolicy Niebiescy ekstra ôbrali coby fajrować 80-leci swojigo stadiōnu. Bōła to tyż tym bardzij dobro ôkazjo do zamanifestowanio regiōnalnej tożsamości. Skiż tego mielimy ślōnskojynzycznego spikera, masa ślōnskich fanōw, a fusbalisty ôbleczyni byli po roz piyrszy na żōłto-niybiesko. Organizacyjnie klasa. Yno ô wyniku lepszy niy spōminać…

Szpil w Zobrzu ni mioł statusu telkij imprezy, ale ôrganizacyjnie tyż bōł wyzwaniym. Myśla, że tukej tyż niy bez cufal gynał przed niedzielōm na Roosvelta ôtwarli nastympny kōnsek nowych trybun. Na żywo kibicować mōgło beztōż ponad 8,5 tys. ludzi. Terozki idzie pedzieć, że to fol stadiōn. Na kolana mono ta liczba jeszcze niy ciepie, ale jak to godajōm: „pomału a sztyjc”. Jeszcze doczkōmy sie ôbiecanych 24-tysiyncy.

Tym razym nasi fusbaliści poradziyli bardzij dosztelować sie do sytuacji na trybunach. Z dnia na dziyń tiki-taki sie mono niy nauczyli, ale gańby niy było. Grubiorze jeszcze w piyrszym kōnsku szpilu 2 razy kludziyli, ale Legia poradziyła wyrownać. Wynik 2:2 tak rychtyk uciechy niy dowo żodnymu, ale wygłodniałych kibicōw grubiorzy dofutrowoł małym kōnskiym nadziei.

Jak dobrze sie podziwać (jak radzi szlagier) „on the bright side of life” dycki jakiś sukcys sie znojdzie. Górnik mono niy dźwignōł sie w tabeli, chocioż sztyjc je nad aktualnym majstrym Polski, ale niydzielny rymis styknōł coby przisztymplować wyciepani Henninga Berga z ławki trynerskij Legii.