Z budowaniym stadiōnōw bez ôstatni lata mōmy na Ślōnsku niy nojlepsze skojarzynia. Skuli rozmańtych felerów nojwiynksze inwestycje stadiōnowe w regiōnie prziniōsły fol strat i to niy yno tych finansowych. Je szansa co sie to zmiyni?

11 listopada co bardzij twardzi kibice, kerym niy zmierzło sie długi czekani w kolejce w przed Stadiōnym Ślōnskim, mōgli ôbejrzeć jak prezyntuje sie nowy (sztyjc niydokōńczōny) dach tego ôbiektu. Zainteresowanych mocka! Widać, że magia Ślōnskigo sztyjc prziciōngo. Z tym że póki stadiōn ni ma zrobiōny na zicher doprowdy ni mōmy sie czym asić. Latoś minyło na dyć 6 lot ôd ôstatnigo szpilu na Ślōnskim.

Telkigo statusu jak jeszcze pora lot do zadku Ślōnski już mieć niy bydzie. Wtedy bōł nojważniejszym stadiōnym w Polsce. Niystety w 2009 ôdciepali go z listy gospodorzy Euro, a 2 lata niyskorzij robota sztopła kej wyszoł fabrikfeler dachu. W Polsce pobudowały sie nowe stadiōny a tukej doszli do godki zwolynnicy zaôranio Ślōnskigo i posadzynio tam zimiokōw.

Na szczynści terozki zdo sie, że inwestycjo hneda bydzie sfinalizowano (planowo pod kōniec 2016). Yno przeciynci szlajfy to niy kōniec. Na Ślōnski trza znolyź nowy pōmysł i to lepszy niż zimioki. Ô regularnych szpilach kadry mogymy zapōmnieć. Pewno wrōcōm kōncerty i rozmańte imprezy, ale to sztyjc mało. Zdo sie, że dobrym pōmysłym byłyby przekludziny Ruchu na Ślōnski. Podpisoł sie już pod tym nawet ich prezes, ale szprajcli sie fani stadiōnu na Cichej i jego przebudowy. Jak to u nas – haja musi być. Ślōnski mo być do Ruchu yno stadiōnym ôdświyntnym. „Zastow sie, a postow sie” chyba zaś wygrało, na kōńcowy efekt przidzie nōm jeszcze doczkać…

Z budowami u nas na dyć rozmańcie bywo. Sztyjc przeciōngo sie remōnt w Zobrzu. W Tychach stanōł piykny stadion, yno GKS zdōnżōł sfurgnōnć do II ligi przed wielkim ôtwarciym. Sōm tyż na szczynści lepsze przikłady, choby Gliwice… I tego trza sie trzimać. Chcymy to poradzymy.

Komentarze (1):

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

*