Miesięczne archiwum: Grudzień 2015

Ôstatnio latoś kolejka ekstraklasy dała ślōnskim kibicōm fol uciechy. Swoji szpile wygrały Górnik, Ruch i Piast. Za granicōm bramy klupli Milik a Podolski. Eźli telki kōniec roku ni ma dobrōm zapowiedziōm tego co ôbejrzymy na bezrok?

Downij fest ważne znaczyni miały do ludzi przełōmowe dni we cyklu rocznym. Telki czas gynał przichodzi. Rok mo sie ku kōńcowi. Kōńczy sie jesiyń. Idōm nojkrōtsze dni. Nocka durś wygrywo z dniym, ale już hneda klara bydzie coroz dłużyj świycić. Ludzie ôd downa uznowali tyn czas za wyjōntkowy. Tak było już przed chrześcijaństwym i tak je terozki, kej gynał w tych dniach mōmy świynta Pōnbōczkowego Narodzynio. Mo granice niyskōńczōny… Kōńczy sie stare, idzie nowe – to dycki bōł nojlepszy mōmynt na rozmańtej zorty wrōżby.

Bezmałaś jak bez wilijo tak bez cołki rok. Na tej samej zasadzie wrōżyło sie downij pogoda z 12 dni przed wilijōm na 12 miesiyncy nastympnego roku. We wilijo nasi fusbaliści mono i niy grajōm, ale już w tych 12 wcześniejszych dniach, dziynki rozszyrzyniu ekstraklasowego kalyndorza, na boiskach sie pokazujōm. Myśla beztōż, że mogymy trocha pobawić sie we wrōżyni. Tym bardzij, że ôstatni wyniki do tego zachyncajōm…

W Ekstraklasie sztyjc kludzi Piast. We niedziela zdoł nastympny wielki test. Przi wielkich problymach kadrowych poradziōł pokōnać rozfechtowanego Lecha. Szmaki na majstra rosnōm! Ô tym coby 2016 bōł jak kōniec 2015 na pewno marzōm w Zobrzu. Górnik sie spamiyntoł. Po darymnym sztarcie w kōńcu zaczōn wygrywać i ôdbiōł sie ôd dna (6 szpilōw bez porażki!). Wrōżba do Ruchu tyż ôptymistyczno. Niebiescy kōńczōm na dyć rok wygranōm w Niecieczy i 5. placym w tabeli.

Coby ni mieć już żodnych wōntpliwości, że 2016 bydzie do ślōnskich fusbalistōw piykny, spōmna jeszcze roz ô 11. w tym sezōnie bramie Arka Milika i 10. Łukasza Podolskigo. Nojlepsze w tym sezōnie ślōnski snajpery na bezrok zaś zagrajōm przeciwko siebie. Tym razym we Francji. Wrōża dobry szpil…

 

Pozōr!

Ślōnski Fusbal wraco nazod w styczniu. Wszyjskim czytelnikōm winszuja wesołych świōnt. Paczcie tam jako! Do zaś…

GB

To by było na tela dzisio. Ślōnski fusbal wraco za tydziyń, a szpil miesiōnca na bezrok… Tōż do zaś…

Zdo sie że nojważniejszy w tym sezōnie bydzie wiosynny szpil tych drużyn. Eźli to niy ōn zdecyduje o tytule majstra 2015/16?

Statystyki tyż praje durś na rymis. Po 11 szlagōw, z kierych po 5 leciało w bramka. Przi balu troszka dłużyj Piast. Legia za to jakiś 2 razy czynścij faulowała.

Punkty podzielōne. Piast sztyjc 5 oczek przed Legiōm.

90 + 3 min. – Fol walki w środku. Nic już samek sie niy zmiyni. Kōniec.

90 + 1 min. – Nikolić blokowany lōnduje na zolu. Ni ma elwra. Napastnik Legii fest nerwowy…

90 min. – Z roga piast. Udało sie szczelić kepkōm, ale bōł to szlag za słaby.

89 min. – Nerwowo kōńcōwka. Żodyn tera niy chce przegrać

88 min. – Za Maka włazi Mokwa.

87 min. – Ale miszōng po cyntrze Legii. Młyn na piōntym metrze. Pierōn wiy kaj je bal. Jedyn z groczy Piasta znod sie na zolu. Musioł być podeptany. W kōńcu wyjazd!

86 min. – Zachoczōny ze zadku Broź. Bal do legii. Daleko od bramki.

84 min. – Z ausu Piast. Ostro walka w środku boiska

82 min. – Atak Piasta. Na elwer liczōł Mraz, ale było czysto.

81 min. – Wolny do Piasta, ale szlag gynał w mur.

Przody zmarnowano laga. Zablokowany szlag z 5 metrōw. Za chwila do bala dochodzi Mraz cyntruje a kepkōm z bliska kōńczy Badia. Czorny kōń zaś pokozoł klasa.

79 min. – Brama! Badia!

77 min. – Legio mo coroz wiyncyj placu w kōntrach

76 min. – Dobrze tera pogroł Piast. Niy zdōnżyli klupnōnć na brama.

75 min. – Szlag nikolicia po zolu. Torman chyto.

74 min. – Tera dwie lagi Piasta. Przody prostopadły bal do badia. tyn prrzepuszczo bal kiery leci prosto dobramy. W ostatnim mōmyncie wybijo obrōna. Po poru sekundach groźny szlag Vacek. Coś ruszyło…

73 min. – Niy widać na razie coby miało sie coś zmiynić z przodku

71 min. – Zmiana w Piaście. Badia za moskwika. czy zaś rozfechtuje gra w ofynsywie. Dyć z Ruchym po poru sekundach sieknōł brama…

69 min. – na spolōnym Nikolić

68 min. – Musi tera prziciś Piast…

67 min. – Faul taktyczny kucharczyka. Żōłto kartka bez godki.

65 min. – Szansa legii. rozluźniyła sie tera obrōna Piasta. Wiyncyj placu mieli tera gospodorze. Dograni pod brama i wybijo obrōńca. Wiela niy brakło a byłaby samobója.

64 min. – Terozki „reanimujōm” Lewczuka. Musi slyź z boiska.

Miszōng pod bramōm Piasta. Rykoszet. Słupek. Wybici i bal sie wraco! Było w tym trocha cufalu, ale Legia wygrywo. Tera widać że bōł to samobój Heberta.

62 min. – Brama! Nikolić

61 min. – Na zolu leżoł Szeliga. Pofukany zamrażaczym musioł wartko sie spamiyntać.

60 min. – Zmiana u gospodorzy Prijović za Trickovskigo.

58 min. – Rymis w kartkach. Do heftu syndzigo trefiōł Vacek. Niybezpieczny atak na szłapy rywala.

57 min. – Faul i żvłto kartka do Dudy za fluchcyni po akcji.

55 min. – Lekki bajzel na boisku. Żodyn niy poradzi wciepnōnć swoigo stylu gry.

54 min. – Zaś wolny Piasta. Zaś bez szału. Kepkōm zgarnōł to obrōńca.

53 min. – Niypewnie tera murawski w obrōnie. Strata. Szlag Guilherme wele bramki.

52 min. – Za płaski zagrani z wolnego. Zawalili to goście

51 min. – Brutalnie Vranjes. Poszarpoł sie jeszcze po akcji z Makiym

49 min. – Na spolōnym Nikolić

48 min. – Szlag Vranjesa z 40 metrōw, nawet w światło, ale to sztyjc yno na poprawiyni statystyk. Bramkorz spokojnie chyto.

47 min. – Legia pomału wykludzo pozycyjny atak

46 min. – Zaczyła Legia

Hneda nazod na murawa. Mono tera szpil nabiere szwōngu, a przede wszyjskim bydymy widzieć jaki szlagi…

Były momynty, kej obie ekipy poradziyły popilować z atakami. pora ciekawych wymian podań i cyntrōw ze strōny Piasta, ale to wszysjko. Żodno z ekip ni miała ta rychtyk porzōndnego szlag, o kierym szło by pedzieć coś wiyncyj.

45+1 min. – Kōniec. Idymy dychnōnć synki.

44 min. – Wszyjscy już po lekku czekajōm chyba na przerwa.

43 min. – Piast pogrywo na krōtkich odlygłościach. ni ma samek placu coby sie przeciś.

42 min. – Dobrze prziblokowany grocz Legii na prawym skrzidle.

40 min. – Dobro cyntra Maka. Zaś brakło cyntymetrōw, coby kieryś to wykōńczōł.

39 min. – Terozki mōg napochać Murawski. Groźna strata. na szczynści nic z tego niy było.

38 min. – Faul. Ze swoji połowy zaczyno legia.

36 min. – W szlagach 5:5, ale Legia czynścij trefio w światło (3:1)

35 min. – Szpetny faul w środku. leży na zolu Szeliga. Panie syndzia dyć to miała być kartka!

34 min. – Zmiana w Piaście. Słazi terozki definitywnie Nespor. Napochoł a napochoł. niy doś że skwawiōny to chrōmie. Na boisku Barisić.

32 min. – Zaś Piast.Próba szlagu, ale napastnik majtnōł sie z balym.

31 min. – Szeliga przejmuje bal przed szesnostkōm. Chcioł przynś obrōńcy, ale znod sie na zolu. Ni ma szans na elwer.

30 min. – Zaś dobry atak prawōm strōnōm przekludziōł Piast. Za ciasno było pod bramōm.

29 min. – Terozki po stracie rozfechtowany broź wlecioł w szesnostka Piasta. torman wybijo jego cyntroszlag.

28 min. – Goście już w kōmplecie

27 min. – Śloz z boiska skwawiōny Nespor. Krew kidze mu z łuku brwiowego.

26 min. – Zaś groźnie po cyntrze, a hneda szlag Nespora fest wysoko w trybuny.

25 min. – Wysoki pressing Piasta przinosi efekty. Zaś odbiōr i nastympno dobro akcjo. Bydzie rōg.

23 min. – Akcjo Piasta Miōd-malina. Ciynżko nawet pedzieć wiela podań wymiynili na prawym skrzidle. Wszyjsko kōńczy sie cyntrōm i szlagiym z kepki z bliskij odlygłości. Kuciak niyprzidrzymoł i bal w jego rynkach.

22 min. – Na razie minimalnie dłōżyj przi balu Piast (54-46%)

21 min. – Szlagu Murawskigo z przizwoitości niy skōmyntuja…

20 min. – Vranjes mioł fol placu w środku. Jego zagrani w uliczka na szczynści przeciynte przez defynsywa Piasta.

18 min. – Cyntra Maka na 5 meter. Żodyn niy wraziōł tamek szłapy.

17 min. – Szczasnōł sie Szeliga z Broziym. Grocz Piasta swijo sie na ausie.

16 min. – Potraciyła sie Legia w ataku. Niypochytali sie w swoich pōmysłach.

15 min. – Zablokowany szlag Nikolicia. Bramkorz chyto po rykoszecie.

14 min. – Prosto w tormana. Tyn piōnstkuje. dobitka zza szesnostka „Pōnbōczkowi w okno”

13 min. – Faul terozki bydzie groźnie pod bramōm Piasta.25 metrōw do bramy.

12 min. – Vacek z roga. Bal doszoł do niywachowanego Mraza, kiery cofoł sie na 11 meter, ale tyn bala niy opanowoł.

10 min.- Odpedzieć chciała Legia, ale tyż niyzafungowało ostatni podani. Dobrze ustawiōny obrōńca.

9 min. – Terozki akcjo Piasta. Dobrze rościepali bal, ale ostatnio cyntra leciała za długo i za pomału.

8 min. – Legia z roga, ale bal wartko wyōnaczōny na środek placu gry.

7 min. – Teroski mieli wiyncyj placu. Brzyski mocno wycofoł bal na piōnty meter, ale ni mio tamek kto to zawrzić.

6 min. – Legia niy poradzi sie przeciś bez zagynszczōno obrōna Piasta.

4 min. – Blokuje mur a tak rychtyk grocz Piasta kiery sie tamek wcis. Biere to na swōj pukel.

3 min. – Faul. 30 metrōw do bramy. Piast mo szansa na piyrszy szlag…

2 min. – Zasztopowany atak Piasta prawōm strōnōm.

1 min. – Bal sie kulo

Piast sztyjc kludzi w tabeli z wyraźnōm przewogōm, kiero jednak ostatnio trocha stopniała. 5 punktōw dzieli tera obie ekipy. Dzisio synki ze Ślōnska zaś majōm szansa odskoczyć…

Do szpilu jakiś 10 minut. Zdałoby sie beztōż podziwać sie na składy:

Legia: Dusan Kuciak – Łukasz Broź, Igor Lewczuk, Tomasz Jodłowiec, Tomasz Brzyski – Stojan Vranjes, Guilherme – Michał Kucharczyk, Ondrej Duda, Ivan Trickovski – Nemanja Nikolić.

Piast: Jakub Szmatuła – Patrik Mraz, Uros Korun, Hebert Silva Santos – Paweł Moskwik, Radosław Murawski, Kamil Vacek, Bartosz Szeliga, Marcin Pietrowski – Mateusz Mak – Martin Nespor.

Zaproszōm na grudniowy Szpil Miesiōnca. Legia vs Piast tōż wicelider vs lider. Bal zacznie kulać sie o godzinie szōstej. Do szpilu zostało już yno 20 minut. Dejcie pozōr!

W niedziela przekludzōno bydzie nastympno z serii ślōnskich relacji live. Tym razym domy pozōr na to co popocho sie w Warszawie. Na dyć lepszo propozycjo do Szpilu Miesiōnca biyda znolyź. Legia vs Piast tōż wicelider vs lider. Szpil na durś na szczycie…

Niedzielny szpil pokoże wiela we werci je ekipa Piasta. Szmaki w Gliwicach niyśmiało rosnōm. Sztyjc żodyn ofyn niy godo o tytule majstra, ale niy zdo sie coby synki z Gliwic po telkij rundzie mieli oroz odpuścić. Dużo powinny pedzieć nōm nojbliższe szpile. Piast je w trakcie serii ciynżkich kōnfrōntacji. Niydowno derby z Ruchym i Górnikiym, terozki Legia a za tydziyń Lech. Ni ma leko.

Jeszcze 2 tydnie tymu przewoga Piasta siōngała 10 punktōw. Tera stopniała do 5. Legia zaś bydzie chciała sie zbliżyć i odbić se czwortek, kej w ich ôstatnim w tym sezōnie szpilu Ligi Europy 5:2 rozklupało ich Napoli. Warszawioki mogōm być trocha wyplōmpani. Ciynżko pedzieć czy tryner pofachluje składym. Piast i tak musi dać pozōr. Dobro informacjo je tako, że Legia straciyła we Włochach poru pseudokiboli.

Liczymy beztōż że ôbydzie sie bez haji poza boiskiym. Za to na murawie kości mogōm zaszczyrkać. Ni ma inkszej opcji kożdy bydzie chcioł wygrać!

Niedzielno relacjo na żywo znojdziecie na www.dziennikzachodni.pl . Sztartujymy już ô 17:45!

Za ślōnskimi ekstraklasowcami derbowy maratōn. W kożdej z ôstatnich trzech kolejek skumulowanych w 10 dni dziwalimy sie na ślōnski abo chocioż quasi-ślōnski derby. Popochało sie a popochało. Z nojlepszym bilansym zabrzaścy grubiorze. Podziałała Barbōrka?

Forgot ciynżko w to uwierzyć, ale synki z Zobrzo niy przegrali już sztyrech szpilōw z rzyndu. Bez rowny tydziyń poradziyli zebrać aż 7 punktōw. Sobota: Po grubskich derbach z Łyncznōm uciechy jeszcze ni ma. Ślōnscy grubiorze tracōm wygrano w 90 minucie. 1:1. Środa: Durś inacy z Piastym. Ôstatnio ekipa w tabeli rozklupuje lidera 5:2! Piōntek (Barbōrka): Grubiorze musieli forgot do porzōndku rzykać. Zwyciynstwo dowo im brama z 87 minuty. Cufal? Spamiyntani? Efekt Barbōrki? A mono wszyjsko po kōnsku? Górnik wsiado w szola i dźwigo sie na przedôstatni plac… Barbōrkowy geszynk jak trza!

Niynojgorzij prezyntuje sie tyż Ruch, chocioż ôstatni szpile to lekko huśtawka. Piyrsze derby w pleca (3:0). Piast skludziōł Niebieskich na zol po serii wygranych. W Środa Ruch jednak zaś wygrywo, coby ôstatecznie skōńczyć maratōn rymisym 1:1 na ślōnskich kresach w Bielsku-Białej. Cuzamyn do kupy w derbach Ruch na minus, ale tabela godo swoi. Synki z Chorzowia sztyjc w piyrszej piōntce.

Podbeskidzie jak to w Bielsku godajōm „idzie, idzie”, yno że po leku. Poza rymisym z Ruchym mogōm poasić sie punktym wywieziōnym z Warszawy. Do wygranej „Górolōm” brakło gynał 6 sekund. Kożdego szkoda…

Do końca radzi ni mogōm być tyż kibice Piasta. Chocioż zabrzański kibel zimnej wody moge sie liderowi fest przidać. Z rekordowych 10 ôczek przewogi, Gliwiczokōm zostało już yno 5. Legia je coroz bliżyj, beztōż niedzielny szpil lidera z wiceliderym zapowiado sie pierōnym ciekawie. Telkigo szlagru ni mogymy ôsmolić. Tōż grudniowy szpil miesiōnca moge być już tera yno jedyn. Legia – Lech, niedziela 13 grudnia ô 6 we wieczōr (18:00). Ślōnsko relacjo live yno w DZ!