Miesięczne archiwum: Styczeń 2016

Sōm my sztyjc w trakcie zimowej przerwy ekstralasowej. 2 tydnie do piyrszego wiosynnego szpilu a w tabeli już sie zafyrlało. Po jakimu tak sie pocho? Prziczyny miszōngu tym razym durś pozaszportowe. Skuli problymōw, kiere chyba nojlepij nazwać ôrganizacyjno-finansowymi po jednym punkcie tracōm już tera Ruch Chorzów i Lechia Gdańsk. Niebiescy to drugi po Górniku Zabrze ślônski klub, kiery dostowo w tym sezōnie telko sztrofa. Nic fajnego to ô naszych działaczach niy godo…

Prezes w B-klasowym klubie to forgot „człowiek-ôrkiestra”. Zarzōndzo wszyjskim ôd rozmańtej zorty dokumyntōw po klubowo pralka. Pochytany prezes poradzi być nikiedy w poru miejscach ôroz. Jednego dnia przekludzo transfery, głosi zawodnikōw i chodzi „po kolyndzie” po spōnsorach, nastympnego wozi autym (swoim!) na szpile modych groczy, piere, sprzōnto, suje linie, plōmpie bale a na kōniec na spamiyntani dostowo kōnkretno dawka hercklekotōw przi ôglōndaniu swoich na boisku. Przi tym wszyjskim po drōdze niy roz i niy dwa razy dociepuje ze swojij kapsy dobrych pora złotkōw coby klub jakoś fungowoł.

Po pierōna zaś sam te fandzolyni ô B-klasie? A czamu niy… Kaś na dyć wzorōw trza szukać. Ôd nikierych amatorōw prezesy wielkich klubōw mōgliby sie trocha nauczyć, coby niy ôdbiyrać fusbalistōm tego co se sami wylotali. Niystety i Górnik i Ruch na tym polu zaś sie sfifrali. Jak dycki w telkij sytuacji ciynżko pedzieć kto tak rychtyk je tymu winny i powiym ofyn – niy bardzo mie to interesuje. Ważniejsze sōm efekty. Kōmisjo ds. Licyncji Klubowych PZPN dała Ruchowi sztrofa za niywykozani w wyznaczōnym czasie tego, że ni majōm zalygłości finansowych. To jednak niy kōniec. Ruch sztyjc moge stracić nastympny punkt jak kōmisjo uzno, że sōm po zadku ze spłocaniym długōw. W nastympnych sezōnach tyż niy bydzie lekko, bo PZPN sztyjc zwiynkszo wymogi ôrganizacyjno-finansowe wzglyndym klubōw. Prezesy dejcie pozōr!

Ôd ponad tydnia Ślōnsk mo nowego reprezyntanta na Zachodzie. I to kaj! Fusbalistōm legyndarnego FC Liverpool ôstoł mody grocz Ruchu Chorzów, urodzony w Rudzie Ślōnskij Kamil Grabara.

Kamil bezmałaś już je w Anglii, ale jeszcze trocha zetrwie niż bydzie drugim Jurkiym Dudkiym. Punkt startowy mo na dyć durś inkszy. Kamil kludzi sie do Liverpoolu w wieku 17 lot i bez ani jednego szpilu w Ekstraklasie. Jurek trefiōł do The Reds kej mioł 24 lata z tytułym majstra i nojlepszego tormana ligi holynderskij na kōncie. Przed modziokiym dłōgo droga. Na razie z transferu radzi sōm w Ruchu (bezmałaś nojdroższy w historii klubu). Kōmyntorze jednak sōm rozmańte. Zibi Boniek ofyn szkryfnōł na tweeterze, że lepszy byłoby potrzimać Kamila u nas jeszcze pora lot i że z telkim podynściym Liga Majstrōw bydzie sam za 100 lot. W kożdym razie Zibi synka chwolōł, podobnie jak tryner Ruchu, kiery jednak je bardzij wyrozumiały do swoich szefōw. Waldi pedzioł nawet, że jak telki klub jak Legia niy poradzi zatrzimać u sia młodych to tym bardzij biyda to zrobić Ruchowi.

Ruch straciōł bez ôstatni lata poru forgot dobrych tormanōw. W 2014 klub ôstawiōł Michał Buchalik, terozki piyrszy bramkorz Wisły. Rok niyskorzij tyż na wschōd, ale kōnsek dalij, bo do Japōnii wyjechoł Krzysztof Kamiński. Latoś prziszoł czas na Kamila. W klubie sztyjc za to gro, a raczyj grzeje ława jego starszy kamrat Wojtek Skaba, kiery jeszcze pora lot tymu tyż zapowiadoł sie na klasowego tormana, ale przynści do Legii zamiast rozfechtować, wyhamowało jego kariera.

Jakby sie niy dziwać Ruch moge sie poasić wyszkolyniym poru ciekawych, bramkorzy. Werci sie jednak dać pozōr, że żodyn ś nich niy bōł rychtyk wychowankiym Niebieskich. Z wyżyj spōmnianych przikładowo Buchalik zaczynoł w rybnickim Górniku Boguszowice, Grabara w rudzkim Wawelu Wirek, a jedyny samek niy-Ślōnzok Kamiński w mazowieckim KS Łomianki. Dyć to w małych klubach zaczyno sie wielko gra…

Minyła połowa stycznia tōż pocho sie na rynku transferowym i pochać sie jeszcze bydzie. Standardowo jeszcze wiyncyj je przi tymu godki, spekulacji i roztomańtych famōw…

United, City, Arsenal, West Ham, Everton, Newcastle, Tottenham, Wolfsburg, Stuttgart, Galatasaray, Milan – to yno niypełno „litanio” klubōw, kiere bez ôstatni rok bezmałaś chciały, rychtyk chciały, abo chciały i ofyn próbowały skludzić do sia Kamila Glika. Lista zainteresowanych Arkiym Milikiym niy wyglōndo wcale gorzij: Barça, Galatasaray, Inter, Ol. Marsylia, Juve, Leicester, Newcastle. Haja ô korōna ślōnskigo krōla transferowych famōw byłaby zaciynto… Ôba grocze bierōm se to jednak po leku. Arek ôfyn wyśmiywo famy ô swoim transferze do Barcy. Pomału a sztyjc – lepij spokojnie szykować sie na Euro. Podobno taktyka ôbroł Kamil, kiery urwoł ôstatecznie dyskusje na swōj tymat po podpisaniu nowego kōntraktu z Torino do 2020 r.

Łukasz Piszczek bez jesiyń w BVB coroz czynścij siedzioł na ławie, beztōż na famy o przekludzinach niy trza było długo czakać. Nikierzi widzieliby go już w Liverpoolu, kaj mōgby sie przidać starymu znajōmymu Jürgenowi Kloppowi. Te przimiarki zostały jednak na etapie „medialnego fandzolynio”. Inaczyj było pora lot tymu kej forgot nomen omen realny bōł jego transfer do Madrytu. Niyskorzij była nawet godka ô Barcelonie…

Terozki fakty! Na Anfield rychtyk kludzi sie inkszy Ślōnzok, Kamil Grabara. Ô 17-letnigo tormana z Rudy Ślōnskij grały bezmałaś jeszcze 2 nojwiynksze kluby Manchesteru (przinajmij tak godały media). Ôstatecznie modziok ôbroł drōga Jurka Dudka.

Ale pozōr! Nawet kej wielki transfer przestowo być wielkōm famom to do wielkigo sukcesu jeszcze fōrt daleko. Wiy ô tym nojlepszy snajper Ekstraklasy 2014/15 Kamil Wilczek, kiery we Włochach niy zdōnżōł ani zmarasić fusbalokōw. Bezmałaś chcōm go w Lechu. A mono by tak nazod do Piasta grać ô majstra? Czas pokoże – doś fandzolynio!