Miesięczne archiwum: Marzec 2016

Rośnie światowej klasy fusbalista. Arek Milik zaliczo zaś po bramie i asyście a jego Ajax idzie po majstra. Bez ôstatni 5 szpilōw Ślōnzok trefiōł już do neca 7 razy. Kiery tera pamiynto, że jeszcze pora tydni tymu yno grzoł ława?

A terozki mały pōłwic-pōłciekawostka – bezmałaś Arek Milik mioł w lutym przekludzić sie do Legii… Już wtedy telko fama zalatywała na darymnej zorty wic. W kōntekście ôstatnich szpilōw to już jednak durś abstrakcjo. Szpile Ajaksu z Legiōm rok tymu w Lidze Europy (3 bramy Milika), pokozały ofyn jak sie mo polski fusbal do holynderskigo. Porownani fusbalistōw i kibicōw yno potwierdziyło, że to 2 durś inksze światy.

Ale doś fandzolynio – do kōnkretōw. Już w 2. min. niedzielnego szpilu na szczycie miyndzy PSV a Ajaksym do heftu syndzigo trefio synek z Tychōw. Milik piyknie wlatuje w tympo do cyntry w szesnostka gospodorzy i szczylo kepkōm, po czym hneda moge z uciechy klyjznōnć na kolanach do rogowej fanki. 1:0! Na tym niy kōniec. Fest aktywny tego dnia Arek mo do przerwy jeszcze dwie dobre lagi, ale wynik sie niy zmiynio. Po przerwie na swoi konto dociepnie za to asysta i zaro slezie z boiska, kej bydzie już jasne kto je bohatyrym szlagru. Ajax dziynki wygranej 2:0 wyprzedzo terozki PSV ô 2 punkty. Reszta je fest po zadku. Do kōńca rozgrywek już yno 6 kolejek.

Arek w tym sezōnie mo już 16 bramōw a 8 asyst w Eredivisie, ale taki rychtyk szwōng chyciōł dopiyro 5 kolejek tymu. Szczelōł po dwie bramy z Excelsiorym i AZ a niyskorzi po jednej z Willem, NEC i tera nojważniejszo z PSV. Ôstatnim, kiery mōg sie poasić podobnōm seriōm w Ajaksie bōł Luis Suarez. Ôbu groczy porownuje sie już ôd września 2014, kej Arek w szpilu Pucharu Holandii klupnōł (tak jak 5 sezōnōw pryndzyj Luis) aż 6 goli. Piyrszy sezōn Arka w Ajaksie to 23 bramy, Luisa – 22. Tera sprawa je sztyjc ôtwarto. Milik mo predyspozycje coby pora rekordōw Suareza poprawić i do tego forgot niy bydzie musioł żodnego bajsnōnć…

Dzisio dōmy se pokój z istnym szportym, akcjami i bramami. Propōnuja za to wartko analiza kadrowo trzech ślōnskich klubōw. Zapraszōm na wirtualne zawody Górnik vs Ruch vs Piast. Kto lepij prōmuje „swoich” i kaj sōm ci „rychtyk nasi”?

Kadra Górnika po zimowych zakupach to terozki aż 32-óch chopa. Do Zobrzo skludziyło sie poru auslyndrōw. Ôśmiu Grubiorzy to synki urodzyni na Gōrnym Ślōnsku, ale yno torman Grzegorz Kasprzik je wychowankiym Górnika. Jedyny synek z Zobrzo to mody napastnik Marcin Urynowicz, kiery po prowdzie za wiela niy gro. Ôpaska kapitańsko ôblyko za to istny Hanys – Adam Danch, wychowany w Rudzie Ślōnskij, chocioż w tym kōnsku miasta, kiery idzie za Ruchym.

Podzielōno Ruda Ślōnsko kibicuje rozmańcie, ale nojwiyncyj reprezyntantōw, bo aż trzech, mo bez godki w „Niebieskich”. Nawet rodzōnych Chorzowiokōw je tam jednego mynij. Cuzamyn do kupy Ruch zgłosiōł na wiosna do ekstraklasy dwanostu fusbalistōw ze Ślōnska, z czego piynciu to wychowanki. Trza pedzieć, że jak na ôbecne realia to wynik forgot niyzły. Kapitanuje jednak Krakus, Rafał Grodzicki. Co ciekawe 100% kadry Ruchu to ôbywatele RP.

Dużo wiynkszy miszōng złōnaczōł sie w Gliwicach, chocioż idzie pedzieć, że w jakimś synsie tamek tyż sztyjc prōmujōm swoich. Jeszcze rok do zadku w szatni Piasta szło sie bez problymu dogodać po hiszpańsku. Tryner García chyntnie stawioł na swoich trzech chopcōw. Zostoł ś nich już yno Gerard Badía, tōż „español” durś wyszoł z mody. Tera w gliwickij szatni werci sie poradzić „mluvit česky”, chocioż Piastunki muszōm sie chyba dogodywać jakimś słowiańskim miszōngiym. Dyć styknie pedzieć, że w kadrze trynera Látala je trzech Słowakōw i po dwóch Czechōw, Chorwatōw a Słowyńcōw, przi tym yno dwóch groczy ze Ślōnska (ôba z Gliwic). Cołkij czelodce auslyndrōw szefuje za to jedyny wychowanek, sztyjc łebōń, ale już ważny – Radek Murawski.

Pofyrtane, pra? I niych tak jeszcze jako blōndynka spyto „kierzi nasi”.

Dziynkuja piyknie. Zapraszōm zaś. „Ślōnski Fusbal” wraco za tydziyń, a nastympny „Szpil miesiōnca” już w kwiytniu.

Górnik mioł dzisio pora dobrych mōmyntōw, ale ewidyntnie wiyncyj do godki miała Legia. Trza liczyć na punkty kaj indzij…

Górnik szczylo latoś piyrszo brama, ale to dzisio za mało choby na 1 punkt. W 2016 roku statystyki niy wyglōndajōm nojlepij: 5 szpilōw, 4 porażki.

90 + 3 min. – To by było na tela.

90 + 1 min. – Złazi Kucharczyk, a tryner dowo szansa Aleksandrowowi… Szansa na podeptani po trowie bez pora sekund.

90 min. – Torman Legii tera musioł se chwila poczekac aż ruszy do niego, kieryś z Grubiorzy

89 min. – Szlag Masłowskigo. Wiela niy brakło

88 min. – Jeszcze roz z roga Kucharczyk. Cyntra… i nazod bal pod rogowo fanka.

87 min. – Już chyba wszyjscy radzi poszliby pod prysznic.

86 min. – Zmiana u gospodorzy. Po boisku już loce Masłowski.

84 min. – Legia już niy piluje z grōm. Fest pomału chodzōm po bale, kej zaczynajōm z ausu.

83 min. – Za niyskoro Górnik ciepnōł sie do przodku…

82 min. – Atakuje Górnik. Nastympny rōg.

81 min. – Groźno cyntra Madeja. próbowoł wrazić tam gowa Steblecki.

80 min. – Jes kōntra. Piynciu Grubiorzy z przodku… Bydzie yno rōg.

79 min. – Faulowany Jędrzejczyk. Zaś szansa do gospodorzy.

78 min. – Zmiana u Grubiorzy. Kurzawa za Kwieka.

Prostopadły bal do Prijovicia i idealne wykōńczyni po długim rogu. To już chyba po ptokach…

76 min. – Posprzōntane. 3:1!

74 min. – Jedyn, drugi a trzeci! Szlag za szlagiym. Dramatycznie brōniōł sie tera Górnik. Przody podwójno obrōna Janukiewicza, niyskorzij z linii bal wybijo Przybylski.

73 min. – Kwiek próbowoł szlagu z daleka, ale trefioł gynał w pukel Kucharczyka.

71 min. – Górnik sztyjc niy decyduje sie coby ciepnōnć wiynksze siyły do przodku.

69 min. – W kōńcu kōntra Górnika. Strata, ale zaro zaś Górnik pod bramōm Legii. W szesnostce obalōny napastnik, ale syndzia koże grać dalij.

68 min. – Danch zaś czyści w obrōnie.

66 min. – Po stracie bramy z boiska śloz Mariusz Magiera. Za niego włazi Kallaste.

65 min. – Górnik bydzie mioł biyda sie spamiyntać. tym bardzij, że bal sztyjc kulo sie po ich połowie

Po cyntrze Kucharczyka Jędrzejczyk uwalnio sie od krycio i szczylo kepkōm.

63 min. – 2:1! Jędrzejczyk kōńczy akcjo z bliska

62 min. – Legia moge dzisio ćwiczyć rozmańte rozwiōnzania gry z roga boiska.

61 min. – Miszōng pod bramōm Górnika. Nikoliciowi niy udało sie klupnōnć.

60 min. – Górnik zaś na wyjazd. Ni ma tera kōmu przitrzimać bal z przodku.

59 min. – Górnik przejmuje bal, ale yno na chwila. Bal zagrany do przodku przez Widanowa leci w pierōny…

58 min. – Z kożdym faulym robi sie bardzij nerwowo na boisku.

57 min. – Kucharczyk dostowo żōłto kartka po tym jak przi próbie dobitki kopnōł nogōm w gowa obrōńcy. Szpetne to było, forgot!

56 min. – Haja na boisku po piyknej akcji Legii!

55 min. – Jodłowiec! Piyknie zwyrtnōł sie z balym tak, że Magiera, kiero go wachowoł, niy wiedzioł kaj je. Szlag i zaś rōg.

53 min. – Déjà vu z piyrszej połowy. Górnik zaś brōni sie głymboko cofniynty cołko drużynōm.

52 min. – „Cyntro-szlag” po kierym piōnstkuje torman.

51 min. – Z roga Legia i zaro faul. Bydzie nastympno szansa na cyntra do gospodorzy.

50 min. – Łokciym piźniynty kieryś z Grubiorzy. Faul bez godki!

49 min. – Długim wykopym z piōntego metra wkludzo bal do gry Janukiewicz

48 min. – Steblecki zaś aktywny. Przody poszoł na presa i wywalczōł aus. Hneda szczyloł, ale pora metrōw wele słupka.

47 min. – Szlag Nikolicia. Musioł wysztrekować sie Janukiewicz.

46 min. – Mita i lecymy z tym światym. Zaczyno Legia.

Nazod na murawie bydymy za pora minut. Bydźcie samek!

Szkoda jak pierōn. Brama do szatni to nic przijymnego. Trza bydzie zaś sie spamiyntać.

Tym razym krōtko rozegrali rōg i to dało efekt. Hlousek wrażo bal do neca gowōm.

45 +1 min – Brama! do Legii. 1:1!

45 min. – Słupek-lata-torman! Sie popochało. Tera Górnika ratuje cufal!

45 min. – Kiery to już rōg Legii…

44 min. – Dobro cyntra Kucharczyka efejym. Obrōna Górnika jednak zaś to posprzōntała.

43 min. – Darymny futer. Zaś nic z tego niy bydzie

42 min. – Syndzia tera sie trocha sfifroł. Legia dostowo w geszynku nastympny rōg

40 min. – Z roga Legia sztyjc niy poradzi złōnaczyć tak rychtyk żodnego zagrożynio.

40 min. – Danch wybijo bal na rōg

Piyknie wkryncił w zol obrōńcy Kante, po czym zaro wystawiōł Stebleckimu „patelnia”. Pewne wykōńczyni! Górnik wygrywo w Warszawie!

38 min. – Brama! Steblecki! 0:1!

36 min. – Zdo sie, że po piyrszych minutach ewidyntnej przewogi Legii szpil sie wyrownoł, przinajmij jak godōmy o akcjach podbramkowych, bo przi balu sztyjc dłuzyj Legia.

35 min. – Odpedzieć z dystansu próbowoł Nikolić. Wysoko nad bramōm.

34 min. – Co za szlag Stebleckigo. To miało wlyź! Lata!

32 min. – Zaś obcis Madej tym razym fizycznie. Szpetnie kopniynty w muskla przez Jędrzejczyka

31 min – Syndziowie zrobiyli se krōtki klachy po kierych żōłto kartka obejrzoł Madej. Ciynżko pedzieć za co.

30 min. – Zaś na zolu Grubiorz. Mōndrze doł sie obalić Magiera.

29 min. – Bal już wykopany na połowa Legii. lider zaś bydzie wykludzoł atak.

28 min. – Wolny do gospodorzy blisko szesnostki… Cyntra wybito na rōg.

27 min. – Groźno cyntra Legii. Żodyn tego niy przeciōn…

26 min. – Podani z ausu do tormana. Yno po pierōna??? Zpresowany Janukiewicz wybijo za liniia boczno

25 min. – Faul. Górnik zaczyno ze swojij połowy.

24 min. – Kwiek szczylo abo cyntruje…? Bal w trybunach.

23 min. – Ała! Magiera z wolnego wycylowoł gynał w mur.

22 min. – Szpetny faul Rzeźniczaka.

22 min. – W kōńcu Górnik ciekawie pogrywo przed szesnostkiym Legii.

21 min. – Niy wykorzystano szansa z roga wartko rozfechtowała kōntra Górnika. Obrōna Legii jednak czujno.

20 min. – Groźnie. Rykoszet po zagraniu Nikolicia. Bydzie rōg.

18 min. – Zaś próba cyntry i szlagu głowōm. Próbowoł Prijović. Legia na szczynści ni mo nasztelowanych cylownikōw.

17 min. – Na razie dobrze poukłodani w obrōnie Grubiorze

16 min. – Zaś Górnik próbuje fechtnōnć swōj napad długim balym. tym razym niy wyszło.

15 min. – W kōńcu Górnik z przōdku. Dobro akcjo skōńczōno szlagiym Stebleckigo… Wele słupka

14 min. – Legia z ausu. Kucharczyk wyciepuje fōrt w szesnostka. Była próba szlagu kepkōm. Na szczynści „kole a wele”

13 min. – Tera Legia przihamowała i tyż pōmału rozgrywo bal, ale nawet w tym widać róznica. Legia stoi wysoko obrōnōm

11 min. – Górnik rozgrywo bal w obrōnie, ale już samek wyłażōm na presa Warszawioki. Wyjazd do przodku.

10 min. – Zaś Legia pod bramōm gości. Niybezpieczny szlag Dudy odbijo Janukiewicz.

9 min. – Kucharczyk za fest wypuściōł se bal. Górnik zacznie od bramy.

8 min. – Wartko akcjo Legii. Nikolić kōńczył kepkōm. Majtnōł sie.

7 min. – Piykny bal do Jose Kante, ale zarozki przi nim 3 chopōw. Sōm wszyjskich niy ofōmluje.

5  min. – Niy bydzie dzisio leko. Górnik zawarty na trzidziestym metrze od swojij bramki.

4 min. – Na razie wiyncyj przi balu gospodorze. Przed chwilōm próbowali prostopadłym balym przeniyś akcjo w szesnostek Górnika, ale żodyn do tego niy dolecioł.

3 min – Legia wykludzo atak pozycyjny

1 min. – Zaczynajōm Grubiorze, kierzi dzisio tyrajōm w czornych koszulkach. Legia na bioło.

Fusbaliści już na boisku.

Znōmy historio. Legia z Górnikiym dycki majōm se coś do udowodniynio. Do tego trza dociepać aktualny kōntekst. Górnik latoś jeszcze niy wygroł, a pora dni tymu wyciepoł trynera. Zafyrlało sie w składzie. Legia mono i w lidze kludzi, ale dopiyro co dostała wklupane z Niecieczōm. Ci i ci muszōm se poprawić humory.

10 minut do rozpoczyncio szpilu… Trza ofyn pedzieć, że prognozy do Grubiorzy na dzisio sōm darymne. Statystyki godajōm same za sia. Legia na placu piyrszym, Górnik na ostatnim. Ale fusbal to niy prognoza pogody, zresztōm nawet Jarek Kret nikiedy sie pomyli…

Legia vs Górnik – juz hneda zaczynōmy. Za wczasu obadejcie składy…

Legia: 1. Arkadiusz Malarz – 5. Artur Jędrzejczyk, 4. Igor Lewczuk, 25. Jakub Rzeźniczak, 14. Adam Hlousek – 7. Ariel Borysiuk, 3. Tomasz Jodłowiec – 8. Ondrej Duda, 99. Aleksandar Prijović, 18. Michał Kucharczyk – 11. Nemanja Nikolić.

Rezerwa: 29. Jakub Szumski, 28. Łukasz Broź, 17. Tomasz Brzyski, 23. Stojan Vranjes, 16. Michał Masłowski, 77. Mihail Aleksandrov, 2. Michał Pazdan.

Tryner: Stanisław Czerczesow.

Górnik: 84. Radosław Janukiewicz – 31. Pavel Vidanov, 2. Bartosz Kopacz, 26. Adam Danch, 21. Mariusz Magiera – 11. Roman Gergel, 19. Mariusz Przybylski, 9. Aleksander Kwiek, 18. Łukasz Madej, 71. Sebastian Steblecki – 29. Jose Kante.

Rezerwa: 33. Sebastian Przyrowski, 5. Oleksandr Shevelyukhin, 7. Rafał Kurzawa, 14. Armin Cerimagić, 15. Ken Kallaste, 22. Szymon Matuszek, 23. Szymon Skrzypczak.

Tryner: Jan Żurek.

Tym razym „Szpilym Miesiōnca” bydzie pojedynek ekip z piyrszego i ostatnigo placu w ekstaraklasowej tabeli. To jednak niy znaczy, że braknie emocji i już znōmy wynik. Szpile Legii z Górnikiym to na dyć dycki coś wyjōntkowego…

Forgot niy z telkōm perspektywōm i niy z telkim widokiym w tabeli powinno sie czakać na telki szlagier. Sytuacjo Górnika i Legii downych głównych rywali w grze ô majstra je durś inkszo. Latoś ô nojlepsze place bydōm szpilać yno Warszawioki. Synkōw z Zobrzo czeko ciynżko walka ô to coby niy sfurgōnć z ekstraklasy. Przikro sprawa, ale telki sōm tera realia.

W kożdym razie niy zostowo nōm nic inkszego jak liczyć na dobry szpil. Fandzolyni ô różnicach w tabeli musi skōńczyć sie przed piyrszym gwizdkiym w sobota. Potym liczyć bydzie sie już yno fusbal. Legii tyz idzie wklupać i mogōm to zrobić nawet skozani na porażka „boroczki”, co udowodniyła w tym tydniu drużyna z Niecieczy (wygrali u sia 3:0!).

Relacjo minuta po minucie ze „Szpilu Miesiōnca” sztartuje w sobota szwierć na 9 wieczōr (20:15) na internecowej zajcie DZ. Bydźcie samek!