Dzisio dōmy se pokój z istnym szportym, akcjami i bramami. Propōnuja za to wartko analiza kadrowo trzech ślōnskich klubōw. Zapraszōm na wirtualne zawody Górnik vs Ruch vs Piast. Kto lepij prōmuje „swoich” i kaj sōm ci „rychtyk nasi”?

Kadra Górnika po zimowych zakupach to terozki aż 32-óch chopa. Do Zobrzo skludziyło sie poru auslyndrōw. Ôśmiu Grubiorzy to synki urodzyni na Gōrnym Ślōnsku, ale yno torman Grzegorz Kasprzik je wychowankiym Górnika. Jedyny synek z Zobrzo to mody napastnik Marcin Urynowicz, kiery po prowdzie za wiela niy gro. Ôpaska kapitańsko ôblyko za to istny Hanys – Adam Danch, wychowany w Rudzie Ślōnskij, chocioż w tym kōnsku miasta, kiery idzie za Ruchym.

Podzielōno Ruda Ślōnsko kibicuje rozmańcie, ale nojwiyncyj reprezyntantōw, bo aż trzech, mo bez godki w „Niebieskich”. Nawet rodzōnych Chorzowiokōw je tam jednego mynij. Cuzamyn do kupy Ruch zgłosiōł na wiosna do ekstraklasy dwanostu fusbalistōw ze Ślōnska, z czego piynciu to wychowanki. Trza pedzieć, że jak na ôbecne realia to wynik forgot niyzły. Kapitanuje jednak Krakus, Rafał Grodzicki. Co ciekawe 100% kadry Ruchu to ôbywatele RP.

Dużo wiynkszy miszōng złōnaczōł sie w Gliwicach, chocioż idzie pedzieć, że w jakimś synsie tamek tyż sztyjc prōmujōm swoich. Jeszcze rok do zadku w szatni Piasta szło sie bez problymu dogodać po hiszpańsku. Tryner García chyntnie stawioł na swoich trzech chopcōw. Zostoł ś nich już yno Gerard Badía, tōż „español” durś wyszoł z mody. Tera w gliwickij szatni werci sie poradzić „mluvit česky”, chocioż Piastunki muszōm sie chyba dogodywać jakimś słowiańskim miszōngiym. Dyć styknie pedzieć, że w kadrze trynera Látala je trzech Słowakōw i po dwóch Czechōw, Chorwatōw a Słowyńcōw, przi tym yno dwóch groczy ze Ślōnska (ôba z Gliwic). Cołkij czelodce auslyndrōw szefuje za to jedyny wychowanek, sztyjc łebōń, ale już ważny – Radek Murawski.

Pofyrtane, pra? I niych tak jeszcze jako blōndynka spyto „kierzi nasi”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

*