Piniōndze w maras?

Kategorie: Ekstraklasa

Tagi: , ,

Czwortkowy tref na szczycie prziniōs nojwiynkszo latoś wygrano Ruchu. 14:4 to wynik forgot impōnujōncy! Były prziśpiywki kibiców, dziynnikarsko relacjo na żywo i fol kōmyntarzy rozmańtej zorty fachmanōw. Samo uciecha do fanōw fusbalu, pra?

Szkoda yno, że zaś zamiast dować pozōr na szpilplac, muszymy emocjōnować sie tym niyszportowym kōnskiym fusbalu. W styczniu dowiedzielimy sie, że Ruch straci 1 punkt w tabeli skuli problymōw finansowych. Problymy sie niy straciyły i tera kōnsekwyncje mogły być forgot gorsze. Spōmniany na poczōntku wynik to efekt głosowanio chorzowskich radnych za przisztymplowaniym projektu pożyczki 18 milōnōw złotych z budżetu miasta, kiere majōm dać szansa Ruchowi na spłata długōw, a co za tym idzie na dalsze istniyni w poważnym polskim fusbalu. „Szpil” wygrany – przegłosowane. Ruch dostanie licyncjo na gra w Ekstraklasie w nastympnym sezōnie i niy sfurgnie do IV ligi. Niy wszyjscy jednak radzi klackali po ogłoszyniu decyzji radnych.

Ruch je bezmałaś nojwiynkszōm wizytōwkōm Chorzowa. Telki argumynt niy przekōno jednak na pewno tych miyszkańcōw miasta, kierzi liczyli w nojbliższym czasie na inksze inwestycje, jak choby remōnty drōg. Skuli uRUCHōmiynio kōntrowersyjnej pożyczki miasto musi szporować kaj indzij i z nikierymi planami dać se pokój. Fusbalistōw to tyż dotyczy, beztōż w nojbliższych latach ni ma co liczyć na budowa stadiōnu na ul. Cichej. Zamiast tego czekajōm ich przekludziny na Stadiōn Ślōnski.

Stadiōn to nastympne utropiyni w Chorzowie. Gra na „Ślōnskim” to zdałoby sie nojprostsze rozwiōnzani. Na coś na dyć tyn wiecznie budowany stadiōn mōgby sie w kōńcu przidać. Po co wyciepywać nastympne piniōndze w maras i budować nowy? Na dłōgszo meta użytkowani 55-tysiyncznej aryny bez pora tysiyncy niebieskich kibiców moge być jednak przinajmij średnio efektywne. Zaś trza szukać myjszego zła…?

Z inkszej bojki: Ruch przegrywo z Wisłōm 3:2 i sztyjc potrzebuje punktu coby chycić sie do ósymki. Sam ni ma kalkulacji!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

*