Miesięczne archiwum: Maj 2016

Skōńczōł sie sezōn Ekstraklasy. Przinajmij bez nojbliższe 2 tydnie na Ślōnskim Fusbalu niy bydōm sie pokozywać nowe wpisy…

Paczcie tam jako i do zaś!

GB

Tyn sezōn ślōnskim fusbalistōm a kibicōm prziniōs niymało uciechy, fol małych sukcysōw i jeszcze wiyncyj rozhajcowanych nadziei. Jednak kej podziwōmy sie choby na kōńcowo tabela ekstraklasy to forgot płaczki sie cisnōm do ôczu. Nasi w „90. minucie” sezōnu zmaściyli swoji lagi.

Ślōnsk mioł szansa na piyrszego majstra Polski ôd 27 lot. Ôstatni roz telko ôkazjo była 4 lata tymu, kej do ostatnij kolejki o 15. korōna biōł sie Ruch. Synkōm Fornalika brakło wtedy jednego ôka. W podobnej sytuacji byli wczora fusbaliści Piasta Gliwice. Tyż musieli liczyć na strata punktōw przez lidera. Niystety… Drugi plac to i tak nojwiynkszy sukcys w historii klubu z Gliwic. Ani przed sezōnym ani tyż dłōgo niyskorzij, żodyn tamek ô majstrze głośno niy godoł. Kōmu jednak tera ni ma żol, kej było tak blisko? Wiymy, że budżety i możliwości Piasta i Legii to dwa inksze światy, ale bezmałaś piniōndze niy grajōm. Dyć tym wiynkszo uciecha naklupać bogatszym faworytōm. Była na to ôkazjo w bezpośrednim szpilu tydziyń tymu. Piast wyloz ôfynsywnie i niystety doł sie rozklupać.

Gorsze humory majōm terozki w Zobrzu. Tamek tyż była walka do ôstatnij minuty, a nawet sekundy. Jeszcze wczora pora minut po 6 we wieczōr świat do kibica Grubiorzy wyglōndoł durś inaczyj. Na tyn mōmynt Górnik wygrywoł i przi aktualnym wyniku z Wrocławia miołby ôbstoć w ekstraklasie. Hneda sytuacjo sie zwyrtła. W 53 min. Górnik traci brama na 1:1 i musi zaś coś klupnōnć. Nieciecza pokozała, że nazwa wsi zobowiōnzuje i zaprezyntowała, nota bene, szczelno gra w ôbrōnie. Jedna brama zdecydowała ô losie Grubiorzy. Klub zaliczo swōj trzeci w historii spadek z ekstraklasy. Pocieszo yno, że po ôstatnich dwōch (1978, 2009), już po roku awansowali nazod. Zdałoby sie jaki déjà vu…

Nasi latoś forgot ni majōm szczynścio do finiszōw. Coś moge ô tym pedzieć były grocz Górnika. Arek Milik w tym sezonie klupnōł 21 bramōw do Ajaksu. Do szczynścio brakło tej jednej w ôstatnim szpilu. Majster zaś citnōł…

 

Na tym propōnuja dzisiej skōńczyć. To ostatnio relacjo w ramach „Szpilu miesiōnca” w tym sezōnie. Tōż dziynkuja piyknie i do zaś…

Legia mono i była lepszo, co potwierdzajōm tyż choby statystyki szlagōw, ale Piast na pewno na 4:0 w pleca niy zasłużōł. W piyrszej połowie prezyntowoł sie forgot dobrze.

Legia wygrywo i je o 3 punkty i wielki krok bliżyj majstra.

90+3 min. – Kōniec.

90+2 min. – Jeszcze Piast z roga. Walka o hōnor…

90+1 min. – Syndzia koże grać jeszcze 3 minuty.

89 min. – Piast sztyjc próbuje, ale defynsywa Legii biyda dzisiej zaskoczyć.

87 min. – Laga Legiōnistōw. Nikolić majtnōł sie i bal minōł słupek bramy Szmatuły.

86 min. – Badia próbowoł prostopadłego bala do ataku, ale przeczytali to obrōńcy.

85 min. – Szeliga próbowoł tera ofōmlować dwóch obrōńcōw. Na próbie sie skōńczyło.

84 min. – Fusbaliści obu ekip radzi byliby już chyba pod prysznicami…

82 min. – Mraz cyntruje z wolnego. Legia wybijo.

81 min. – W Legii Michał Masłowski za Kucharczyka

81 min. – Sapała wartko odnotowoł sie w hefcie syndzigo. Szkoda yno, że żōłtōm kartkōm.

80 min. – Nespor szczylo po długim rogu! Wele słupka.

79 min. – Śloz Vacek. Tym razym to niy bōł jego szpil. Na boisku Igor Sapała

77 min. – Nastympne zmiany. Vranjes za Jodłowca. Szykuje sie tyż swiyży grocz Piasta.

76 min. – Kucharczyk z roga na długi słupek. Piast sprzōnto.

75 min. – To trza było widzieć. Parada Szmatuły bōmbōn!

73 min. – Zmiany w Piaście i Legii. Ślezli Mak i Guilherme.

72 min – Piast w szesnostce Legii. Podwojōne kryci. Nic z tego niy bydzie.

71 min. – Wōm tyż odechciało sie dziwać na tyn szpil…?

70 min. – Nikolić i brama. Tera już chyba durs po ptokach.

69 min. – Elwer! Guilherme na zolu. Śmieje sie z decyzji syndzigo?

67 min. – za głymboko cyntra Piasta. Malarz pewnie chyto.

66 min. – Guilherme na zolu. Pōmoc medyczno na murawie. Zaczyno sie gra na czas.

65 min. – Wiyncyj placu mo Legia przi kōntrach, ale za wiela groczy niy cisnie sie do przodku.

64 min. – Legia na wyjazd. Piast musi ukłodać nastympny atak.

63 min. – Mraz opanowoł bal po długij cyntrze i szarpnōł skrzidłym. Rōg.

62 min. – Kucharczyk klupnōł z ciynzkij pozycji. Bal fōrt w trybunach.

61 min. – Korun faulowany przez Guilherme. Piast zaczyno ze swojij połowy.

60 min. – Bukata dobrze odebroł bez co mōg za chwila klupnōnć na brama. Malarz wybijo na rōg.

59 min. – Syndzia zapraszo dwóch groczy na klachy

57 min. – Mraz wybijo na rōg. Za chwila po cyntrze torman pewnie chyto bal.

56 min. – Barisić włazi za Zivca. Napastnik za napastnika.

Przegrano presa Vacka w środku pola i Legia wylazła z przewogōm. po dograniu Kucharczyka, Hamalainen wraziōł bal juz praktycznie do pustej bramy.

54 min. – 3:0!

52 min. – 2 na 2 wylazła Legia!. Szlag Hamalainena brōni Szmatuła.

51 min. – Tera Legia z ausu przi rogowej fance na połowie Piasta. Jędrzejczyk chcioł głymboko wciepnōnć bal pod brama, ale obrvna wyczyściyła.

50 min. – Hebert kepkōm po cyntrze z roga! Niy trefiōł czysto.

49 min. – Legia ewidynti odpuściyła wysoki pressing. piast mo wiyncyj placu

48 min. – Chycōny na spolōnym Zivec.

47 min. – Rykoszet po szlagu Szeligi i bal z biydōm dokuloł sie do tormana.

46 min. – Zaczła Legia, ale wartko straciyła bal. Szmatuła wkludzo go na nowo do gry.

Fusbaliści już na szpilplacu. Hneda zaczynōmy.

45+1 min. – To była brama do szatni. Piast niystety przegrywo. Szkoda bo Legia klupła drugo brama, w mōmyncie kej Piast zaczōn ich bardzij cisnōnć.

Guilherme niyuwachowany w szesnostce. Przijōn i wycylowoł gynał pod lewy słupek.

45 min. – Brama i już 2:0!

44 min. – Szuko tera Piast rozmańtych knifōw na obrōna Legii. Na razie gospodorze se radzōm.

43 min. – Zivec na zolu. Elwer? Syndzia koże grać dalij…

41 min. – Kiery to już rōg Legii? Na szczynści tym razym kōńczy sie niygroźnie.

39 min. – Bez godki nojlepszo laga piasta. Bal w szesnostce wycofany piyntkōm. Dograni do srodka na 11 meter i próba szlagu Vacka, po kierej niy wiadōmo czamu kamil dostowo żōłto kartka.

38 min. – Agresywnie z przodku Guilherme. Efekt? Piōnty meter.

37 min. – Piyknie Piast rozgrywo tera bal po cołkij szyrokości boiska. Na razie niy dowo to jednak wiynkszych efektōw.

36 min. – Ewidyntny spolōny Nikolicia

34 min. – Zawōniało dobrōm lagōm po stracie Legiōnistōw. Brakło jednego dokładnego podania i Nespor bōłby sōm na sōm z tormanym.

33 min. – Przi cyntrze niyuwachowany jodłowiec. Na szczynści niy wykorzystoł tego błyndu gliwickij defynsywy.

32 min. – Hebert za fest wypuściōł se bal i szczasnōł sie z przeciwnikiym. faul.

31 min – Groźnie po cyntrze. Szlag z ostrego kōnta zablokowany

30 min. – 30 metrōw od bramy faulowany Pietrowski. Guilherme psioczy na syndzigo.

Po nastympnej cyntrze z roga fest zamloło sie na piōntym metrze. Dużo było w tym cufalu, ale bal znod sie w necu. Brama zapisano Igorowi Lewczukowi.

28 min. – 1:0!

26 min. – Serio zablokowanych szlagōw Legii. Gospodorze majōm coroz wiyncyj do godki.

25 min. – Legia praje wylazła 2:2. na szczynści dograni Hamalainena zablokowane.

24 min. – Trocha ping-pōngu przed szesnostkōm i szlag Hamalainena. Dobrze chyto Szmatuła.

23 min. – Aus do Piasta i fol walki w środku pola.

21 min. – Zaś z roga gospodorze, kieryś z ich groczy siōngnōł bal gowōm, ale tyn polecioł w przeciwnym kierunku od bramki.

20 min. – Po rogu Legii w szesnostce Piasta zrobioł sie miszōng, kiery trwoł dobrych pora sekund

19 min. – Kucharczyk przeciepoł se bal za zawodnikiym Piasta, ale niż go oblecioł „wyjazd” zrobiōł obrōńca.

17 min. – Nespor agresywnie presuje tormana Legii. Bōł forgot blisko odebranio mu bala.

16 min. – Bal „miōd-malina” po pisce Pietrowski-Nespor. Napastnikowi Piasta bal zamatloł sie jednak miyndzy szłapami. ostatecznie klupnoł jeszcze na bramka, ale tormana ni mōgło to zaskoczyć.

14 min. – Na zolu Hebert. Guilherme chcioł go spresować, ale za niyskoro wraziōł szłapa i faulowoł.

13 min. – Coroz wiyncyj placu w środku mo Piast. Dłōgo pogrywajōm balym miyndzy sobōm.

11 min. – Tera dłōgigo bala niy dogōniōł Hlousek… Piōnty meter.

10 min. – Mak dostoł tera piykny bal wiyrchym od Vacka, ale obrōńcy Legii niy pozwolyli mu przijōnć.

9 min. – Tera próbuje Piast. prostopadły bal w szesnostka pokuloł sie jednak za plecami rozfechtowanego Vacka.

8 min. – Obrōńca Piasta odkludzioł bal za linia i zaś z piōntego metra zaczyno Szmatuła.

7 min. – Zivec wżon tera na sia mocny szlag Hlouska. Bal juz lecioł w strona bramki piasta.

6 min. – Terozki trocha placu na prawym skrzidle znod se Jodłowiec. jego cyntra wybito na rōg

5 min. – Terozki piyrszy roz groźnie szczyrknyły kości. Korun faulowoł Lewczuka.

4 min. – Po faulu Borysiuka, wolny do Piasta w środku boiska. Długo cyntra żodnego efektu jednak  niy prziniōsła

3 min. – Bal krōtko rozegrany i wartko stracōny. Z piōntego metra zaczyno torman.

2 min. – Legia bydzie miała piyrszy rōg.

1 min. – Bal już w grze!

Syndzia gynał ciepnōł mōnetōm. Bal do Piasta. legia wybiyro połowa.

Z piyrszego składu Piasta wypod niystety Radek Murawski. Do gry wraco za to Kamil Vacek. poza tym wszyjscy zdrowi i na 100% prziszykowani do walki o majstra, abo raczyj jak woli trynel Latal, do wygranio nastympnego szpilu.

Gynał 15 minut dzieli nos od piyrszego gwizdka w dzisiejszym „szpilu o majstra”.

Składy:

 

Legia Warszawa:  Malarz – Hlousek, Pazdan, Lewczuk, Jędrzejczyk – Jodłowiec, Borysiuk – Guilherme, Kucharczyk, Hamalainen – Nikolić.

Piast Gliwice: Szmatuła – Pietrowski, Hebert, Korun – Mraz, Szeliga, Bukata, Vacek, Mak – Zivec, Nespor

Styknie podziwać sie na tabela ekstraklasy i tak rychtyk niedzielnego szpilu niy trza już wiyncyj reklamować. Po niedzieli mono i sytuacjo bydzie sztyjc ôtwarto, ale tyn, kiery wygro bydzie ô wielki krok bliżyj majstra. Legia vs Piast. Już niy idzie sie doczkać…

Do kōńca sezōnu 3 kolejki, ale kluczowy mōmynt przidzie już w tyn weekend. Jeszcze niydowno w Gliwicach niy godali radzi ô grze ô majstra. Terozki żodyn sie już niy bawi w ciuciu-babka. Piast jedzie do Warszawy po 3 punkty, inkszego cylu mieć ni moge. Drugi plac na kōniec sezōnu bōłby wielkim sukcesym, ale kej je sie tak blisko to szmaki rosnōm. Synki z Gliwic stojōm przed życiowōm szansōm. Kto niy chciołby zagrać w telkim szpilu i naklupać Legii?

Zaglōndani na piyrszy lepszy ańfachowy szpil ekstraklasy to nikiedy forgot jakoś zorta umartwiyń. To jednak niy tyczy sie niedzielnego szpilu w Warszawie. Tamek emocji niy braknie, bo być muszōm. Te emocje czytelnicy internecowego DZ jak zawsze w ramach Szpilu Miesiōnca bydōm mieli serwowane minuta po minucie, wartko, kōnkretnie i durś po ślōnsku!

Zapraszōm fest. Niedziela 08.05.2016 r., godzina 6 we wieczōr (18:00, a nawet chwila pryndzyj)!

Eźli to niy przełōmowy weekend? Piast i Górnik z biydōm, ale wytargali swoji 3 punkty, bez co fest poprawiyli swoji szanse na realizacjo swoich (durś inkszych) marzyń na tyn sezōn. Szmaki rosnōm. Za tydziyń bydymy już dużo mōndrzejsi…

Piyrszy powōd do uciechy ślōnscy kibice dostali w czwortek. W Lubinie gospodorze pokulali Legiōnistōw 2:0, beztōż już było wiadōmo, że rywalizacjo ô majstra chyci szwōng. Zostało yno doczkać jak poradzi ôdpedzieć Piast. Trza pedzieć ofyn, że w niedziela za dużo „tiki-taki” my sie niy naôglōndali. Piast jednak klupnōł jedna brama wiyncyj i mo już tela samo punktōw co Warszawioki. Analiza tego szpilu w stylu Jacka Gmocha tym razym chyba smolymy, bo forgot niy byłoby sam co rozrysowywać. Taktyka na ôstatni minuty z zorty „kopnij a leć” i „wyjazd synki” we niedziela zafōngowała. Mono to niy nojlepszy knif na ewyntualne prziszłe rajzy po Europie w ramach Ligi Majstrōw, ale w realiach polskij ekstraklasy telko skutyczność i walka moge styknōnć na piyrszy plac na kōniec sezōnu.

Na te same atuty liczōm w Zobrzu. Tamek bez „gryziynio trowy” ni majōm ani co myśleć ô utrzimaniu. Na szczynści w ôstatnim szpilu Grubiorze pokozali charaktyr i w kōńcu cufal troszka pōmōg im, a niy ich rywalōm. Sebastian Steblecki w 90. minucie zrychtowoł se piykno laga, ale coby bal po jego szlagu i rykoszecie trefiōł miyndzy słupki, ktoś musioł chyba rychtyk dobrze porzykać . Jak skiż tej bramy Górnik niy sfurgnie to w ramach prziszykowań do nastympnego sezōnu fusbaliści bydōm musieli iś w jakoś pōnć dziynkczynno.

Na razie trza grać i tyrać wiela wlezie, bo z cufalym bywo rozmańcie, a dyć Pōnbōczek tyż lebrōm niyrod sztyjc pōmogo. Za tydziyń ôkoze sie wiela nasi fusbaliści sōm we werci. Eźli to niy bydōm nojważniejsze szpile sezōnu? Górnik zagro w grubskich derbach w Łyncznej. Przegrany ôstanie pod czerwōnōm piskōm. Na drugim kraju zapowiado sie szpil ô majstra – Piast jedzie do Warszawy (relacjo live – niedziela, 18:00!).