Miesięczne archiwum: Wrzesień 2016

22 lipca 1956. „Wielki dzień całego społeczeństwa województwa stalinogrodzkigo”. Ôtwarty zostoł ôbiekt zbudowany jak sie wtedy godało „pracą, wysiłkiem i ofiarnością społeczeństwa śląskiego przy wydatnej pomocy Partii i Rządu”. Mogymy terozki podśmiywywać sie z tego propagandowego fandzolynio, ale zbudowani telkigo 100-tysiyncznika było wtedy ôsiōngniynciym, kere docyniali i kerego nawet zowiścili na Zachodzie. Budowa Stadiōnu Ślōnskigo zetrwała 3 lata i 4 miesiōnce…

Gynał mijo 7 lot ôd ôstatnigo szpilu na Ślōnskim. W szporcie to forgot epoka. W tym czasie Michael Phelps zdobył 12 medali olimpijskich, Arek Milik 5 razy zmiyniōł klub a San Marino klupło brama Polsce w eliminacjach do Mundialu. Jakby sie niy dziwać w słusznie miniōnym systymie budowa stadiōnu zetrwała 2 razy krōcyj niż sztyjc niydokōńczōno modernizacjo w XXI wieku. Straciylimy Euro’12, fol czasu i fol piniyndzy. Zdałoby sie, że szpil nowego ôtwarcio Stadiōnu Ślōnskigo bōłby w telenoweli ô jego przebudowie wydarzyniym na miara zmartwychwstanio Hanki Mostowiak. Niyjedyn zwōntpiōł że tego doczko.

Mogymy tak fandzolić, wynokwiać i wyśmiywać sie bez kōńca. Beztōż hamuja, bo hneda poradzilibymy dōnś do starego motta pt. „za kōmuny było lepij”. Niy ô tym dzisio. Ô Ślōnskim pisza w tym tydniu niy bez cufal. Dyć stadiōnowo telenowela przeżywo gynał ważne (przełōmowe?) mōmynty. W ôstatnim tydniu Ministerstwo Szportu szkryfło ze Stadiōnym Ślōnskim umowa na dofinansowni na wkludzyni na ôbiekcie funkcji lekkoatletycznej. Tym knifym w Chorzowie bydymy mieli stadiōn I klasy IAFF przirychtowany do rozgrywanio nojwiynkszych imprez w lekkij atletyce. Ministerstwo Szportu ciepnie na to 10 mln zł. Do tego trza jeszcze znolyź jakiś nastympne 20 mln, ale gynał to przi setkach miliōnōw zainwestowanych w Ślōnski, wielkigo wrażynio już niy robi.

Bezmałaś kōniec telenoweli przewidziany je gynał za rok, 30.09.2017. Rychtyk?

Wydarzyniym ôstatnigo tydnia w Europie bōł bez godki sztart Ligi Majstrōw. No dobra… Mono niy dotyczy to Warszawy. Tamek bezmałaś nikerzi szporowali siyły na Ekstraklasa. W kożdym razie Liga Majstrōw sztartła i to zaro na fol szwōngu. Ôbejrzeli my masa bramōw i co nojważniejsze w szpilach z udziałym ślōnskich fusbalistōw. Piszczek, Milik i Glik złaziyli do szatni fest radzi. Kożdy ś nich napisoł nowy ciekawy kōnsek rozdziału do swojigo życiorysu, abo i nawet cołkij historii tych rozgrywek.

Piyrszy na szpilplac we wtorkowy wieczōr wylecioł Arek Milik. Ważny dō niego dziyń, dyć to debiut w europejskich pucharach w barwach Napoli. Ô trymie ni mōgło być godki. Arek klupie dwie bramy kepkōm, przi czym piyrszo z zorty tych, ô kerych godo sie „bōmbōn”. Ôstatecznie Napoli wygrywo na wyjeździe z Dynamym Kijōw 2:1. Hneda dowiadujymy sie tyż, że UEFA podowo Arka za kandydata do tytułu nojlepszego grocza piyrszej kolejki Ligi Majstrōw.

Udany debiut zaliczōł tyż Kamil Glik. Dō niego środowy szpil z Tottenhamym bōł jednak durś piyrszōm ôkazjōm do posłōchanio hymnu Ligi Majstrōw z perspektywy murawy. Trza pedzieć, scyneria piykno. Wembley, 85 tys. kibicōw… Aż uciecha tyrać za balym. Fusbalista z Jastrzymbio zagroł dobry szpil, a co nojważniejsze jego Monaco wygrało 2:1 i ôd piyrszej kolejki kludzi w tabeli swojij grupy.

Na deser zostowo nōm wystymp Łukasza Piszczka i jego Borussi na ciynżkim terynie w Warszawie. Przi czym ôkreślyni „ciynżki teryn” do serca niych se bierōm raczyj yno kibice przijedni. Fusbaliści BVB ni mieli w środa czasu ani sie do porzōndku spocić. Łukasz razym ze swojōm ekipōm siekli nowy rekord rozgrywek. Jeszcze żodyn w cołkij historii Ligi Majstrōw tak wartko niy dokludziōł do wyniku 3:0. Borussi stykło 17 minut. Wystymp Łukasza na plus, ale tak po prowdzie latoś na rychtyk poważny test w LM jeszcze musi doczkać.

Forgot wymarzōny poczōntek. Eźli niy doczkōmy sie na wiosna trzech Ślōnzokōw w 1/8 finału?

Kamil Glik swojōm piyrszōm bramōm w AS Monaco prziłożōł sie do rozklupanio OSC Lille aż 4:1.  Jego klub po sztyrech kolejkach kludzi w tabeli francuskij Ligue 1 i bezmałaś mo szmaki przerwać sztyroletnio dōminacjo PSG. Zdo sie, że ślōnskigo majstra Francji jeszcze my ni mieli…

Pożegnani z Torino FC bez godki niy było do Kamila lekki. Fusbalista z Jastrzymbio groł tamek na dyć bez 5 lot, jak na razie nojlepszy kōnsek jego kariery. Kej w 2011 roku przijechoł do Turynu, jego nowy klub szpiloł jeszcze w Serie B. Z Kamilym w składzie Byki jednak zarozki awansowały. Po roku w Serie A Glika mianowali już il capitano. Hneda prziszły nastympne sukcesy jak 7. plac w lidze i awans do Ligi Europy, w kerej Torino doszło fōrt do 1/8 finału. Włoscy kibice forgot fest mu przoli, beztōż ciynżko im było sie pogodzić kej latoś w lipcu Kamil przekludziōł sie do Monaco. Na pocieszyni w Turynie zostało po nim „yno” jakiś 11 mln euro z transferu.

To już jednak historio. Glik w Monaco zaczyno czuś sie chyba rychtyk jak u sia w dōma. Je podstawowym punktym defynsywy. Zagroł w kożdym ze sztyrech szpilōw ligowych cołki 90 minut, a terozki zaliczo debiutancko brama w lidze, piyrszo ôd kwiytnia 2015 roku. Eźli niy spōmni mu sie sezōn 2014/15, w kierym klupnōł do Torino aż 8 goli i bōł jednym z nojskuteczniejszych defynsorōw w Europie?

Bez Liga francusko przewinyło sie fol ślōnskich fusbalistōw. Styknie spōmnieć Hynryka Wieczorka, czy Wademara Matysika z Auxerre, abo bohatyra tego samego klubu z ôstatnich lot, Irka Jelenia. Zdo sie jednak, że Glik mo we Francji perspektywy na telki sukcesy, jakich żodyn ze Ślōnzokōw tamek jeszcze niy ôsiōngnōł. AS Monaco sztartło w nowy sezōn ze szwōngiym i raczyj walki ô majstra niy ôdpuści. Poza tym przed Kamilym sztyjc je nastympne nowe wyzwani, jakim bydzie gra w Lidze Majstrōw. Tego ni mōgło mu dać jego Torino, beztōż już idzie pedzieć, że Kamilowi werciło sie zmiynić luft. Trza doczkać na ciōng dalszy…

Pukeltasza na sia i „Ślōnski Fusbal” wraco nazod z poczōntkiym września choby szkolorze. Przijazdy z urlopu bywajōm doprowdy niylekki. Jak sie chytać roboty kej w uszach sztyjc gro Maa-jor-kaa…? Jo tyż niy chca sie dzisio ôroz drastycznie ôdrywać od telkich klimatōw, beztōż propōnuja samek przeglōnd wakacyjnej listy ślōnskich szlagrōw. Ale spokojnie, trzimiymy sie fusbalu! Niy byda was szterowoł Mirkiym Szołtyskiym.

Szlagier nr 1. Transfery, rekordy. Ôd zakōńczynio Euro’16 na rynku transferowym napochało sie a napochało. Dobry wystymp naszych groczy we Francji yno im pōmōg. Hneda doczkali my sie efektōw. Nojwiyncyj emocji prziniōsły tranfery Kamila Glika i Arka Milika. Piyrszy przekludziōł sie z Turynu do Monaco i szkryfnōł kontrakt na 4 lata. Drugi zamiyniōł Amsterdam na Neapol, przi czym sieknōł nowy transferowy rekord – 32 mln euro. Arek wskoczōł na wiyrch list nojdroższych fusbalistōw ze Ślōnska (przed Klose i Podolskim)  i z Polski (przed Krychowiakiym). W Neapolu mo grać bez 5 lot, ale tego gynał niy idzie być pewnym…

Szlagier nr 2. Podolski godo doś. Na Euro 2016 skōńczyła sie bezmałaś kariera Łukasza Podolskigo w Maanshafcie zaczynto w 2004 roku. Latoś 15 siyrpnia Łukasz pedzioł ofyn doś. Statystyk kadrowych już niy poprawi, ale te i tak impōnujōm. Podwójne podium. 48 bramōw i 129 szpilōw dowo mu 3 plac na listach nojlepszych snajperów i tych kierzi nojwiyncyj razy zagrali do Nimiec.

Szlagier nr 3. Górnik wyciepuje Legia z PP. Telkich ôbrozkōw brakowało nōm we ôstatnim sezonie. Górnik w Pucharze Polski pokōnuje Warszawiokōw po dogrywce 3:2, chocioż do przerwy przegrywoł już 2:0 i zdało sie że majster Polski mo wszyjsko pod kōntrolōm. Zaś jednak ôkozało sie wiela we fusbalu znaczy ambicjo, walka do kōńca i chynć wklupanio teoretycznie lepszymu rywalowi.

Wakacje bōły latoś forgot fest aktywne, ale bez jesiyń tyż sie niy bydzie mierzło. Zaproszōm do czytanio „Ślōnskigo Fusbalu”…