Miesięczne archiwum: Grudzień 2016

Nocka jeszcze dłōgo wygrywać bydzie z dniym, ale hneda klara zacznie coroz dłużyj świycić. Przełōmowy mōmynt w cyklu rocznym. Ludzie dycki uznowali telki czos za wyjōntkowy. Tak było u nos niż prziszło chrześcijōństwo i tak je terozki, kej gynał w tych dniach fajrujymy Pōnbōczkowe Narodzyni. Kōńczy sie stare, idzie nowe – nojlepszy mōmynt na rozmańtej zorty wrōżby. Bezmałaś jak bez wilijo tak bez cołki rok…

Pozwolyłech se po kōnsku ôdkopać tymat sprzed roku i nawet zaczōnć podobnymi słowami. Wyboczcie. W lufcie zaczyno po lekku wōniać kaprami i moczkōm, tōż erbło mi sie trocha tej atmosfery czasu, kery chocioż cyklicznie sie powtarzo rok w rok i zdo sie fest przewidywalny, sztyjc fascynuje, dycki niesie kōnsek tajymniczości. Czas na podsumowania, postanowiynia, wrōżyni prziszłości.

Wypado mi sie tyż rozliczyć z ôstatnigo wrōżynio. Kōńcōwka 2015 zapowiadała nic yno sukcesy. Wszyjscy ślōnscy ekstraklasowcy powygrywali swoji szpile przed wilijōm. Górnik zaczōn ôdbijać sie od dna. Ruch trzimoł sie wiyrchu, a Piast kludziōł w tabeli i szoł na majstra. Bramy Milika i Podolskigo zapowiadały ciekawo rywalizacjo Polski z Nimcami na Euro.

Trza ofyn pedzieć, że na wiosna niy wszyjsko pokulało sie tak jak miało. Piast na samym finiszu doł sie ściepać z piyrszego placu. Górnik do ôstatnij kolejki liczōł, że niy sfurgnie – niystety. Ruch cudōw już niy pokozoł. Co do szpilu Poloków z Nimcami to tamek gynał bramōw niy było (chocioż Milik pora lagōw mioł). Ôbie reprezyntacje wylazły jednak z grupy i pokozały sie niynojgorzij. Polocy skończyli Euro na szwierć- Nimce na pōłfinale.

W drugij połowie roku tyż nōm sie niy mierzło. Podolski kōńczy z reprezyntacjōm. Milik w Napoli. Glik w Monaco. Kōntuzjo Arka. Klose idzie na pyndzyjo. Trzech Ślōnzokōw 1/8 Ligi Majstrōw. I na deser forgot klasyk – finansowo-szportowo-ôrganizacyjnych problymōw Ruchu ciōng dalszy. Chocioż… Ôstatni szpil Niebiescy wygrali. Mono powrōżymy?

Wszyjski „ślōnski” drużyny wlazły do 1/8 Ligi Majstrōw z piyrszych placōw w swoich grupach i ôd niydowna znajōm już swoich rywali w 1/8 finału. UEFA zafyrlała kulkami gynał ô 12 w połedni 12 grudnia. Nas nojbardzij interesujōm trzi wylosowane pory. Borussia vs Benfica, Monaco vs Manchester City i w kōńcu szlagier szlagrōw Napoli vs Real.

Kieby niy cudzysłōw przi tych “ślōnskich” drużynach zdani na poczōntku brzmiałoby forgot piyknie, pra? Telkich cudōw poradzymy chyba jednak sie niy doczkać, ale i tak latoś mōmy z czego być radzi. W 1/8 zagro trzech synkōw ze Ślōnska, Łukasz Piszczek, Kamil Glik a Arek Milik. Telkij reprezyntacji na tym poziōmie w Lidze Majstrōw jeszcze my ni mieli ôd poczōntku nij istniynio!

Ôd sezōnu 2003/2004, kej po roz piyrszy szpilało sie bez drugij fazy grupowej, trzech reprezyntantōw w 1/8 mielimy yno 2 razy. Ôstatnio 3 sezōny tymu. Byli to Łukasz Piszczek (Borussia), Łukasz Podolski (Arsenal) i Sebastian Boenisch (Bayer). Pewnym do szpilanio w podstawie bōł jednak yno Piszczek. Lepij wyglōndało to 5 lot pryndzyj. Sezōn 2008/09 to tyż trzech naszych w 1/8. Jurek Dudek w Realu Madryt co prowda yno grzoł ława, ale za to ślōnski Bajeroki mōgli sie już wykozać. Podolski i Klose siekli we dwōch szpilach ze Sportingiym po dwie bramy i ekipa z Mōnachium rozklupała Lizbōńczykōw 5:0 a 7:1.

Terozki po roz trzeci mōmy trzech Ślōnzokōw w 1/8, ale sytuacjo je durś inkszo. Tym razym kożdy ś nich je fest ważnym groczym swojij drużyny. Piszczek ôstatnio chyto zaś życiowo forma, Glik rzōndzi defynsywōm w Monaco, a jak trza to klupnie ważno brama, a wiela we werci je Milik w Neapolu kapli sie chyba dopiyro jak poszoł na rewiyr, wcześnij po dwōch szpilach w Lidze Majstrōw mioł już 3 bramy. Do Glika i Milika to piyrszo ôkazjo pokopanio do bala na telkim poziōmie. Piszczek w 1/8 LM zagro już po roz czworty, dogōni beztōż Łukasza Podolskigo. Przed nim ze Ślōnzokōw już yno Klose i Dudek. A kaj tam pyndzyjo…

Dzisio wartki przeglōnd prasy. Co popochało sie ôstatnio w świecie fusbalu? Na tapeta wybiyrōm 2 „newsy”. Numer 1. Steven Gerrard, ikona FC Liverpool i reprezyntacji Anglii godo, że kōńczy kariera. Numer 2. Przedłużo sie telenowela z nowym kōntraktym Leo Messigo. Klub szykuje dō niego dożywotni kōntrakt. Jak sie to mo do ślōnskigo fusbalu?

Bezmałaś wierność sztyjc je w cynie. Eźli rychtyk? Terozki w zawodowym fusbalu coroz bardzij biyda uświadczyć fusbalistōw wiernych yno jednymu klubowi. Bohatyry czołowych „newsōw” ôstatnich tydni, Steven i Leo to w tej kwestii postaci wyjōntkowe. Szczegōlnie Gerrard. Ôn na tryningowych szpilplacach FC Liverpoolu tyroł już za bajtla. Zaczynoł w wieku 8 lot. Ôd tego mōmyntu reprezyntowoł „The Reds” bez 27 lot. Niy dowoł sie skusić nojlepszym klubōm świata. Dopiyro w 2015 pojechoł dorobić do pyndzyji w LA. Messi telkim ganc wychowankiym ni ma, ale w Barcie tyż trynowoł jeszcze z juniorami już w 2000 r. Tera stracyni Leo bōłoby w Barcelonie „wizerunkowym armagedōnym”, beztōż klub mo mu zapropōnować precedynsowy w historii fusbalu dożywotni kōntrakt…

Co na to ślōnski fusbal? Mōgbych sam szkryflać ô Gerardzie Cieśliku, ale to durś inkszo epoka. Terozki biyda naszym fusbalistōm zrobić forgot światowo kariera bez wyjyżdżanio w świat. Tōż jak tera z wiernościōm naszych zawodowcōw? Zaś dwa przikłody. Glik, Piszczek. Piyrszy chocioż reprezyntuje już 10-ty klub w swojij karierze, zdōnżōł po drōdze zostać w jednym ś nich legyndōm. W Torino groł bez 5 sezōnōw. Awansowoł do Serie A i erbnōł ôpaska kapitana. Sztyjc deklaruje sie kibicym „Bykōw”, a ôstatnio ofyn pedzioł, że nigdy niy zagro w Juventusie, nojwiynkszym rywalu Torino FC. Łukasz Piszczek je za to sztyjc wierny LKS-owi Goczałkowice, klubowi ślōnskij „ôkryngōwki”, kery realnie wspiyro (sprzynt, geszynki, a nawet kōnsultacje taktyczne), a ôstatnio nawet zaglōndo na ich szpile na żywo na swoim telefōnie. Tako lokalno fusbalowo wierność w XXI wieku…