Archiwum kategorii: Klasa A/B/C

Wiosna 1997. Kōniec Ekstraklasy. 3. plac i awans do rozgrywek Pucharu UEFA zdobywo byniaminek, klub kery istnioł ôd 1922 roku, ale w poważnym fusbalu durś ni mioł doświadczynio. W małym mieście pod czeskōm granicōm rozōnaczyły sie szmaki na wielki fusbal…

Ligi Majstrōw w Wodzisławiu Ślōnskim mono niy było, ale wszyjsko długo fungowało jak trza, aż po 14. sezōnach Odra sfurgła z Ekstraklasy. Tympo ślatywanio na zol bōło pierōnowe. Kryzys szportowy i głodny portmanej niczego dobrego niy śmiōm prziniyś. Ôd sezōnu 2011/12 pytani kaj teroski gro Odra było coroz bardzij skōmplikowane, a hneda przestało mieć tak rychtyk jedna dobro odpowiydź.

„Miszōng” to chyba samek słowo za lekki. Po sezōnie w C-klasie KP Odra 1922 Wodzisław sztajgnyła za jednym szlagiym do III ligi. To jednak niy była prymio za ilość naklupanych bramek, a efekt wykupiynio licyncji Startu Bogdanowice. Za 2 lata kibice majom déjà vu. Odra spado i bez cołki rok durś wymazano je z fusbalowej mapy kraju.

Kibicōm szmaki niy przeszły… Wizje sōm rozmańte. Swoji do godki mo miasto Wodzisław Śl., jedna i drugo zorta kibicōw, a z boku sōm ci kerzi sie już w tym potraciyli. Ôkryngowe władze PZPN-owski tyż już majōm biyda sie w tym wszyjskim pochytać. W 2015 wpisujōm bezpośrednio do A-klasy Odra Centrum Wodzisław Śl. (bezmałaś legalnie ekstra po to rozszyrzyli liga do 18 ekip i wymyślili baraże) i do C-klasy APN Odra Wodzisław Śl.

Haja nabiyro szwōngu. Ôstatnio po zgłoszyniu że C-klasowe szpile APN-u, na kere przichodzi wele 200 szalikowcōw mogōm byc niybezpieczne, w tyn maras wōnaczyła sie policjo. Widać kibice majōm na sie z kympki. Boroki yno te hoolsy. Kiedyś mōgli sie bez problymu prać z chorzowskimi czy zabrzańskimi, tera na cołko lista ich zgodōw i „kos” przichodzi jeszcze wojna dōmowo, ô ta jedyno rychtyk słuszno i forgot nojprawdziwszo Odra. Chodzōm famy, że na bezrok zgłosi sie jeszcze jedna. I weź sie sam hoolsie pochytej…

Parking Strzeżony Car-Pol Lyski, a tak rychtyk KS Parking Strzeżony Płatny Car-Pol Lyski to na szczynści yno kabaretowo fikcjo. W podrybnickich Lyskach działo na razie yno stary „LKS”, ale ni ma co sie śmioć. Spōnsor strategiczny w nazwie klubōw na roztomańtych szczeblach rozgrywek to teroski standard choby nugle w niedzielnej zupie. Bez spōnsorōw nawet w B-klasie za fest sie niy idze fechtnōnć.

Fusbal to niy yno piykne brameczki i jeszcze piykniejsze frelki na trybunach. Samo grajfka do szportu niy styknie. Trza dać pozōr jeszcze na strōna ôrganizacyjno. Bez pochytanych kierownikōw, prezesōw i spōnsorōw wiela sie niy zdziało. Tym razym działocze ślōnskich klubōw plan minimum zrobiyli za wczasu. Latoś wszyjski ślōnski kluby Ekstraklasy już za piyrszym szlagiym w maju zapewniyły se licyncje na szpilani w nojwyższej klasie rozgrywkowej ôd nowego sezōnu. Jes sukcys, tym bardzij jak podziwōmy sie jak wyglōndało to bez ôstatni pora lot do zadku. Górnik i Ruch jednak sztyjc muszōm wachować spłocanio długōw.

Ôd ôstatnigo ślōnskigo majstra w ekstraklasie mijo gynał 26 lot. Era potyngi wielkigo przemysłu i co za tym idzie wielkich spōnsorōw na Ślōnsku downo minyła. Na arabskich szejkōw, ani ruskich oligarchōw na razie tyż ni mōmy co liczyć, beztōż działocze muszōm szukać piniyndzy kaj indzij.

Eźli niy zdałoby sie podziwać jak kluby szportowe działały za piyrwyj? W Ruchu Chorzów w latach 20-tych XX w. sami fusbaliści zrychtowali tyjater, w kerym grali coby zbiyrać kasa na wyjazdy. Podobnie działało i działo do dzisiej fol myńszych lokalnych klubōw. Tamek sztyjc ôrganizuje sie potańcōwki, pokazowe szpile i festyny. Sprzedowo sie maszkety i licytuje koszulki z autografami klubowych „gwiazdorów”, coby zaszporować „na szport”.

Mono telki praktyki niy uzdrowiōm budżetōw wiecznie zadłużōnych ślōnskich klubōw, ale to fajny kōnsek inspiracji do wielkich klubōw. Trza działać kreatywnie. Szejk z dolarami na kameli sōm sie dō nos niy skludzi.

 

Na to czakalimy ôd listopada. W kōńcu wkraczo CBA! Ô korupcji jednak inkszym razym… Po zimowej przerwie nazot na boiska wracajōm na dyć fusbaliści klas C, B i A. Do niywtajymniczōnych w te elitarne rozgrywki, godka samek ô poziomach rozgrywkowych numer 9, 8 i 7, nojniższych w Polsce. W nikierych aspektach gry wcale niy sōm my jednak po zadku za profesjōnalistami.

Wstympne przetarci za nami. Bramy klupniynte, elwry gwizdniynte, syndziowie sprzezywani, kōntuzje zaliczōne, rewiyry wypisane, haje ôpanowane… Ôstatni szpil rybnickij B-Klasy miyndzy ekipami KP Kamiyń i Iskry Rowiyń forgot pokozoł nōm fusbalowe bogactwo. Istne „Szampions Lig”, jakby to pedzioł jedyn znany fusbalowy szpec TVP.

Głōd fusbalu po amatorskich groczach było widać miejscami aż za fest. Tormany ôbu ekip i inksi kierzi niy zdōnżyli sie wylotać bez 90 minut zagadywali ô dogrywka. Haja udało sie z na szczynści ôpanować niż tak rychtyk sie rozkulała. Pacyfikowani hajokōw poszło lepij niż na Wielkich Derbach Ślōnska. Tydziyń tymu w Zobrzu po faulu Helika na boisku zrobiōł sie telki miszōng, że ôbcis nawet tryner Niebieskich, Waldi Fornalik. Do „nojlepszech” dopiyro mōmy na noc. Haje na Gran Derbi za kadyncji Mourinho w Realu szło już pomału nazywać stałym punktym programu. MMA transmitowane do 147 krajōw świata!

Ale MMA niy wszyjskich interesuje. To co tak rychtyk nojbardzij sie liczy w ligach amatorskich to zaangażowani. W B Klasie ni ma ôdstawianio nogi. Kości szczyrkajōm, a krew pyrsko. Samek dramaturgia bywo wiynkszo niż na stadiōnach. Yno w B-Klasie widziołech jak niyprzitōmny grocz szczylo brama, a chrōmy torman chyto „sety” [czytej tukej: http://ir.futbolowo.pl/relacja,1591,inter-krostoszowice-vs-iskra-rowien.html ].

To trza widzieć! Amatorzy zaproszajōm. A kibicować jes kōmu… Trza wiedzieć, że yno w połedniowym kōnsku Polski działajōm C-klasy, a Ślōnsk to jedyn z nojbogatszych w amatorski kluby regiōnōw. Yno bez lynku. Niy zawsze je tak brutalnie. Roz za kiedy jako tiki-taka tyż sieknymy.