Archiwum kategorii: Liga Europy

Niy zetrwało sztwierć wieku i voilà! Górnik Zobrze nazod w europejskich pucharach. We ôstatnim szpilu sezōnu Grubiorze wygrali 2:0 z Wisłōm Krakōw i szafli se 4. plac, kery wkludzo ich do Ligi Europy. Widzicie ôczami wyôbraźnie juzaś te szpile z Romōm abo Manchesterym City…?

Pomału! Europa ôd lot 70-tych trocha urosła. Niż pojedzie sie na Włochy czy Anglio trza nikedy po drōdze zaliczyć telki przistanki jak azerski Agdam, kazachsko Astana, abo cypryjsko Nikozja. Jeszcze pora lot do zadku fusbalisty polskich klubōw po cichu (a nikedy ofyn) lachali sie z telkich przeciwnikōw. Ôdpadniynci Wisły z Karabachym Agdam abo Jagiellonii z Irtyszym Pawłodar i inksze telki przipadki dowajōm jednak do myślynio. Nasi tyż niy lepsi! 2003/04 GieKSa ôdpado z Cementarnicōm Skopje, 2010/11 Ruch z biydōm awansuje po dwōch rymisach z maltańskōm Valettōm, 2013/14 Piasta pokōnuje Karabach. To niy cufal za cufalym. Wcześnij polski ekipy niy chciały wylosowywać drużyn z przikładowo Kazachstanu coby darować se dłōgo rajza, ale w kōńcu musieli dać pozōr, że to grocze, kerzi poradzōm ich nauczyć fusbalu.

Na szczynści do fusbalistōw rajzowani na zagraniczne szpile tyż sie już zmiyniyło. Za PRL-u jak kery grocz bōł politycznie podpadniynty za granica mōgli go wcale niy puścić. Przeważnie jednak z wyjazdami na wielki szpile problymōw niy było, chocioż niy brakowało przigōd. Na trzeci szpil pōłfinału Górnik vs Roma w PZP z 1970 fusbaliści ôbu ekip mieli podjechać na stadiōn jednym autobusym. Tryner Romy zrobiōł jednak za błozna szofera i tyn Grubiorzy niy wziōn. Zobrzanōw na stadiōn podciepali swojimi autami kibice tak, że na stadiōnie byli 20 min. przed szpilym. Na finał do Wiednia Grubiorze jechali już swoim autobusym. Przijechali jednak dopiyro w dniu szpilu przed połedniym. Zmynczyni rajzōm grocze w ramach ôdpoczynku i prziszykowań poszli na…. gyszefty. Kaj tyż wracać du dōm z pustymi rynkami!

Latoś niy trza już sie ôbkupować ani wozić kryształōw na handel. Yno i aż grać…

Pośmiatane. W tym sezōnie to już kōniec przigody ślōnskich fusbalistōw w europejskich pucharach. Piszczek, Podolski, Milik, Skorupski i Glik majōm fajrant… Małym bōmbōnym na osłoda ślōnskim kibicōm moge być przinajmij nastympno brama kapitana Torino. Zdo sie jednak, że Europa durś ô naszych synkach niy zapōmni.

Borussia bez kōntuzjowanego Łukasza Piszczka szału z Juve niy pokozała. To już ni ma ta ekipa co rok czy dwa lata do zadku. Kamraci Łukasza dostali ôd Starej Damy wklupane aż 0:3. Skuli tego ostatni Hanys pożegnoł sie latoś z Ligōm Majstrōw.

Posprzōntane tyż w Lidze Europy. Inter, Roma, Torino i Ajax wyeliminowane. Przi czym Podolski niy musioł zaś ani wiōnzać fusbalokōw. Skorupski puściōł kyjza a raczyj zaliczōł asysta przi drugij bramie przeciwnika. Milik tym razym niy wykozoł sie skutycznościōm. Za to Glik trefiōł do siatki 2 razy, z tym że roz po spolōnym. W efekcie bez nastympne pucharowe wieczory ślōnscy kibice ôszczyndzōm se trocha hercklekotōw. Kōmu mało telewizyjnych emocji musi se radzić inacy. Zawsze jes na dyć jakoś ôpcjo. Rolnik-celebryta, kiery niy znod żony, wali yntki do wody kożdy tydziyń…

A tak durś poważnie to trza ofyn pedzieć, że tyn sezōn i tak bōł dō nos wyjōntkowo dobry. Tela reprezyntantōw w 1/8 Ligi Europy nigdy my ni mieli. Przidzie nōm jednak jeszcze poczekać aż jakiś synek ze Ślōnska dźwignie zaś poważny europejski puchar. Ôstatnio udało sie to gynał 10 lot tymu, kej Liga Majstrōw wygroł Jurek Dudek.

Nasi w Lidze Europy zrobiyli se latoś dobro reklama. Skorupski w końcu mōg pokozać wiela je we werci. Gra Glika i jego bramy to coś co tym bardzij niy przyndzie bez echa. Ô chopa z Jastrzymbio sztyjc pyto cołko Europa. Nojbardzij bezmałaś Anglio, tōż Arsenal, Everton, West Ham i Newcastle. Coroz wiyncyj w wielkim świecie godo sie tyż ô Miliku. Pōmōgły w tym choby te 3 bramy klupniynte Legii. Uciecha było zaglōndać. Dziynki chopy!