Archiwa tagu: Adam Nawałka

Hneda zaś rozhajcuje sie haja ô Mundial… Adam Nawałka już ôgłosiōł zagraniczne powołania na szpil Polski z Czornogōrōm. Mōmy być z czego radzi do kadry wraco po kōntuzji Arek Milik. Powołani dostoł tyż jego stary kamrat z Zobrzo, Łukasz Skorupski nowy torman nr 3 w Polsce.

Piszczek, Glik, Milik, Wilczek i Skorupski. Do piynciu urosła nōm ślōnsko delegacjo w reprezyntacji Polski. Po tym jak Artur Boruc ôgłosiōł reprezyntacyjno pyndzyjo, rola drugigo rezerwowego erbnōł pō nim Łukasz Skorupski. Były grocz Gornika reprezyntuje terozki w Serie A Empoli FC (na wypożyczyniu z AS Roma). 10 szpilōw z czystym kōntym w drużynie, kero brōni sie przed spadkiym to wynik, kery dużo godo ô jego formie w tym sezōnie.

Łukasz to stary znajōmy selekcjōnera. Dyć to u Nawałki Skorupski debiutowoł w Ekstraklasie (nota bene razym z Milikiym i Olkowskim). Za piykne ôczy powołanio jednak niy dostowo. Selekcjōner sztyjc mo go w pamiynci. Na kadra zaprosiōł już go na jesiyń, ale Łukasz na swojo szansa bydzie musioł jeszcze trocha doczkać, bo kōnkuryncjo na bramie wielko. Swoji 5 minut jeszcze dostanie, a ôn gynał już wiy jak to wykorzystać. Pokozoł to choby w swoim debiucie w kadrze U-21 w paździyrniku 2011 r. W szpilu z Portugaliōm prziszło mu wlyź na boisko i chytać elwer. „Spokojnie, jo to chyca” pedziōł yno kamratōm na ławce i tak tyż zrobiōł.

Ślōnski słowa Łukasza trefiyły po tym szpilu do tytułōw relacji poświyncōnych tymu szpilowi. Łukasz niy gańbuje sie ofyn godać po ślōnsku. Nikedy wciepnie pora słōw po naszymu dziynnikorzowi. Bezmałaś czuje sie Ślōnzokiym i dobrze godo po ślōnsku, chocioż jego familio gynał ze Ślōnska niy pochodzi. Wychowani z synkami na Zaborzu zrobiyło jednak swoji. À propos wychowanio… Z Łukasza downij bōł niyzły hajok. Ôstatnio chyba jednak spoważnioł i spokojnie czeko na swoji nastympne 5 minut. Do tyj pory w piyrszej reprezyntacji zagroł yno roz w 2012 r. z Macedōniōm (4:1) jeszcze za Fornalika. Tyn synek mo szmaki na wiyncyj…

W nastympnym odcinku serialu o pogōni ,,Grubiorzy” z Zabrzo za warszawskimi ,,Wojokami” Legii rozfechtowani po zwycynstwie z Podbeskidziym fusbaliści 14-krotnego majstra Polski przijyżdżajōm do Gliwic. Tyn plac niy bydzie łatwym przistankiym na drōdze Górnika…

Jak to w derbowym szpilu na boisku i poza nim bydzie gorko. Trza mieć yno nadziejo, że ciynko granica pomiyndzy szportowōm rywalizacjōm, a regularnōm hajōm niy zostanie przekroczōno na murawie, ani tym bardzij na trybunach.

Ciynżko pedzieć czy synki z Gliwic poradzōm chycić sie na wiosna do grupy mistrzowskij. Na razie sōm cołki czos na pograniczu, beztōż kożdy punkt może samek zadecydować o tym o co tak rychtyk przidzie im na kōniec sezōnu grać. Na razie Piast naszporowoł 22 punkty (o 12 mynij od sōmsiodōw z Zabrzo) i zajmuje 10. pozycjo w tabeli.

W Górniku żodyn o grupie spadkowej już raczyj niy myśli. Tera trza walczyć o wiyrchy tabeli. A o tym, że Grubiorze walczyć poradzōm, nawet w kryzysowych sytuacjach, niy trza już chyba żodnego przekōnywać. Na dyć od poczōntku sezōnu Górnik straciōł już dwa pierōnym ważne punkty ekipy. Dwóch Adamōw, dwie gowy drużyny, Hanys i Krakus. Piyrszy to kōntuzjowany kapitan Adam Danch, drugi świyżo upieczōny selekcjōner kadry Adam Nawałka. Bez nich punkty jednak tyż do sie zdobywać. Plac wicelidera tabeli i ostatni wyniki godajōm same za sia.

Na sobotnio relacjo z derbowego szpilu Piast – Górnik zaproszōm jak zawsze już pora minut przed piyrszym gwizdkiym, kiery mōmy bezmała usłuszeć o godzinie 6 we wieczōr (18:00).

Nazwa Górnika Zabrze przewijo sie ostatnio w rozmańtej zorty mediach sztyjc i bez przerwy. Toć, że wiyncyj jak o szportowych wyczynach ślōnskich fusbalistōw godo sie teroski o ich trynerze Adamie Nawałce, ale durś z luftu tyn jego awans na selekcjōnera tyż sie na dyć niy wziōn.

Ta nōminacjo przeca ni ma yno efektym tego że panowie Zibi i Adaś sōm dobrymi kamratami. Nawałka jak na polskigo trynera mo CV ,,miōd-malina”. Trza jednak ofyn pedzieć, że ostatni ligowe wyniki Górnika tyż musiały dać mu lekki fory w wyścigu na ławka trynersko, na kiero kożdy chciołby sie wciś i z kierej kożdy ostatnimi czasy ostatecznie sfurgo z płaczym.

Nawałka żegno sie z Zabrzym, ale mono bydzie mōg jeszcze (to sztyjc niypotwierdzōno informacjo) pokludzić fusbalistōw 14-krotnego majstra Polski w poru ostatnich szpilach tego sezōnu.

Nojbliższy ś nich bydymy mōgli oglōndać już w niedziela i niy bydzie to spotkani jakijś gorszej zorty. Forgot czeko nos szlagier kolejki, w kierym wicelider z Zabrzo bydzie chcioł prziwiyź punkty, z placu kaj zawsze jes ō ni pierōnym ciynżko. Szōsty na razie w tabeli Lech Poznań, po rymisie z Legiōm, bydzie na pewno tym razym liczōł na kōmplet punktōw u sia.

Ślōnsko relacjo minuta po minucie z tego szpilu zacznymy chwila przed godzinōm 6 we wieczōr (18:00). Dejcie pozōr!