Archiwa tagu: Buchalik

Z politykōm miywōmy niynojlepsze skojarzynia. Ôd polityki jednak dzisio niy citnymy. We ôstatni piōntek to na dyć niy piykne szlagi ani parady tormanōw rzōndziyły wiadōmościami szportowymi. Na piyrszy plan wyônaczyły sie wybory w PZPN-ie…

Ślōnzoki gynał latoś niy prali sie ô nojważniyjsze stołki. Ô prezesowaniu żodyn ani niy myśloł. Zresztōm w ôstatnich kadyncjach było podobnie. Ôstatnim prezesym PZPN-u zwiōnzanym ze Ślōnskiym bōł Marian Dziurowicz (1995-99) z GKS-u Katowice, ale urodzōny w Sosnowcu. Na nowo kadyncjo mōmy yno reprezyntantōw w szyrokim składzie Zarzōndu. Sōm to Hynryk Kula, prezes ŚlZPN i Wojciech Cygan, prezes GieKSy.

Jeszcze pora tydni do zadku zdało sie, że Zibi Boniek bydzie sōm sztartowoł na prezesa, a tukej na ôstatnij prostej pokozoł sie „czorny kōń”. Józef Wojciechowski to chop forgot wyjōntkowy. Jego zainteresowani fusbalym ôbjawiyło sie trocha niyskoro, ale jak już wloz w to, to zaro na fol szwōngu. W 2008 r. ôdkupiōł od Zbigniewa Drzymały Groclin Grodzisk Wlkp., kery połōnczōł z II-ligowōm Poloniōm Warszawa i tym knifym wroz fōndnōł se Ekstraklasa. Potym bywało rozmańcie, a że W. interesowały yno wygrane to musioł sztyjc robić porzōndki. Bez 6 lot w Polōnii robiyło aż 19 trynerōw…

To niy kōniec, bo historio p. Józika mo i ślōnski kōntekst. Kej zmierzło mu sie inwestować w fusbal sprzedoł 100% swoich udziałōw w Polonii Ireneuszowi Królowi, kery wzorym W. chcioł połōnczyć ekstraklasowy klub z I-ligowym GKS-ym Katowice. Groclino-Polōnio-GKS mioł grać jako KP Katowice. 16 lipca 2012 KP bōł juz zgłoszōny w ŚlZPN. Stadiōn GKS-u niy nadowoł sie jednak do ekstraklasy, beztōż coby awansować trza było sie już „yno” czasowo przekludzić do Krakowa abo… Sosnowca. Co przeszło 4 lata pryndzyj w Wa-wie niy przeszło tym razym na Ślōnsku. Szprajcli sie kibice i Rada Miasta. W Katowicach żodyn niy chcioł cyganiōnego awansu, beztōż ôbrali staro taktyka „pomału a sztyjc” (mono do hneda awans?). Podobnie latoś w PZPN-ie. Prezesym Zibi.

Wielkich Derbōw Ślōnska sie latoś niy doczkōmy. Z ślōnskimi drużynami w Ekstraklasie biyda. Ciekawij zrobiyło sie za to poziōm niżyj. W piyrszej lidze mōmy tera wiynkszo szansa na ôbadani jakij porzōndnej ślōnsko-ślōnskij „haji” i to przeważnie w wiyrchnim kōnsku tabeli. Fyrlo sie w tym gorcu fest! A kej dociepnymy dō niego jeszcze troszka pierōnsko ôstrej ślōnsko-zagłymbiowskij rywalizacje to dostowōmy forgot szmak wyjōntkowy.

Bez fandzolynio i fulanio gupot. Powiym ofyn. Ni ma żech z tych kibicōw, kerzi poradzōm dziwać sie na szpile Ekstraklasy i I ligi ôd poczōntku do kōńca tydziyń w tydziyń. Musza jednak pedzieć, że aktualno tabela I ligi koże nawet mie pedzieć, że jednak werci sie dać pozōr co sie tamek pocho. Niy bez cufal to gynał dzisio godka ô piyrszoligowcach. Spōmniołech, że ślōnski kibic moge być latoś wygłodzōny derbōw w Ekstraklasie. I liga dowo sam alternatywa. Za nami szpil katowickij GieKSy z Górnikiym z Zobrzo (1:1). Ôstatnio godajōm na to „ślōnski klasyk”, bezmałaś kamracki szpil klubōw, kerych kibice sie kōmplujōm (chocioż jak podziwać sie pora lot do zadku to rozmańcie z tym bywało). Woga spotkanio zwiynkszo tyż fakt, że ôbie ekipy majōm w tym sezōnie szmaki po awansie i ofyn ô tym godajōm.

Niy yno ôni jednak radzi poszpilaliby w Ekstraklasie. Ślōnski kamraty majōm latoś ciynżkigo zagranicznego rywala. Szpile z klubym z tajymniczych terynōw, kere przeciyntny miyszkaniec zza zachodnich brzegōw Brynicy zno przeważnie z wicōw, to jednak poważno sprawa, nic do śmiychu. GieKSa u sia z Zagłymbiym yno zrymisowała 0:0, a Górnik w Sosnowcu przegroł 2:1. Po 14. kolejce to Zagłymbioki kludzōm w tabeli, 3 oczka po zadku drugi GKS, a 9 traci szōsty Górnik.

Frekwyncjo na szpilach miyndzy nimi yno potwierdzo, że to sztyjc wyjōntkowo rywalizacjo. W niedziela stadiōn GKS-u piyrszy roz w tym sezōnie bōł fol. Rymis w kamrackim szpilu bōłby do tych kibicōw mono i dobrym zakōńczyniym, kieby niy myśl, że trza gōnić Zagłymbiokōw. Niy trza godać co to znaczy…