Archiwa tagu: Henryk Kasperczak

Kibice fusbalu z Zobrzo ni majōm ôstatnio lekko. Ô potyndze Gôrnika mogōm yno pomarzyć. Bez ôstatni weekend mōgli być jednak dumni. Derbōw ślōnskigo miasta w szwierćfinale turnieju ô majstra Afryki na dyć niy widzi sie czynsto. Poznejcie sobotnich rywali – ślōnskich Afrykańczykōw…

Piyrszy to już doświadczōny chop. Reprezyntant Tunezji, urodzōny 70 lot tymu w Zobrzu Hynryk Kasperczak. Drugo młodość przeżywo sie rozmańcie. Jedni balujōm w sanatorium w Ustrōniu inksi grajōm ô majstra Afryki… Kasperczakowi ciynżko iś na pyndzyjo. Afryka niy dałaby mu pokōj. Z telkim CV… Pan Hynio kludziōł już kadry sześciu afrykańskich państw. W Pucharze Norodōw Afryki zagroł latoś po roz siōdmy. Brakuje mu yno majstra. Zgarnōł już na dyć czworty plac z Mali (’02), trzeci z WKS (’94) i drugi gynał z Tunezjōm (’96). Tera Orły Kartaginy zaś pod jego rzōndami…

W drugim narożniku reprezyntant Burkina Faso, Prejuce „Prezes” Nakoulma, wicemajster Afryki 2013 i chyba chop z nojwiynkszōm pojymnościōm płuc w historii Ekstraklasy. Były grubiorz (2011-14 w Gorniku Zabrze) w PNA’17 przed szwierćfinałym klupnōł już brama Gabōnowi (1:1) i dodoł asysta z Gwineōm Bissau (2:0).

„Ślōnski derby” zapowiadały sie ciekawie, chocioż Tunezjo a Burkina Faso to ekipy bez gwiozd europejskich klubōw. Faworyty jak Aubameyang (Gabōn) czy Mahrez (Algeria) w sobota mōgli sie już yno dziwać na turniej z boku, niy wyleźli ani z grupy.

3, 2, 1. Jadymy… Szpil w trzech słowach. Synki Hyńka miejscami fest przewożali, ale ôstatni 15 minut noleżało do Burkińczykōw, kerzi po piyknym szlagu z wolnego kludziyli 1:0. Tera Tunezjo ciepie sie do przodku. Majōm rōg. W tym czasie Nakoulma trzimie słupek swojij bramki. Wyjazd! Po poranostu sekundach, 100 metrowym sprincie z miniynciym tormana Prezes szczylo i wkludzo Burkina do pōłfinału!

Hynio Kasperczak ôstoł gynał nojstarszym selekcjōnerym w historii PNA, ale sztyjc ni mo majstra. Eźli niy sprōbuje za 2 lata? Latoś zostowo kibicować Prezesowi…

Czworty z Mali w 2002 r., trzeci z Wybrzeżym Kości Słōniowej w 1994 i drugi z Tunezjōm w 1996. Do kōmpletu brakowało Henrimu yno majstra. Niystety to jeszcze niy tera. Latoś Kasperczak niy poprawi swoich nojlepszych wynikōw w Pucharze Narodōw Afryki. Jego Orły jadōm już du dōm chcioż niy przegrały na turnieju żodnego szpilu. Zdecydowało losowani.

Przepisy Afrykańskij Federacji Fusbalowej, w przipadku stanu durś rymisowego miyndzy dwōma ekipami, kiere grajōm ȏ awans w grupie, kożōm przekludzić losowani. Dwie kulki, dwie karteczki, trocha hercklekotōw i hneda okozuje sie kto „lepij rzykoł”. Niy wszyjscy jednak majōm w zocy telki knify do wynojdywanio „lepszych”. Tryner z Zobrzo (podobnie jak selekcjoner Gwinei), ofyn godoł już przedtym niż ȏrganizatorzy zafyrlali kulki, że z duchym szportu mu to niy gro. W jego mieście telki losowania kojarzōm sie jednak lepszy…

Z cufalym bywo rozmańcie. Inksi fusbaliści z Zobrzo miywali wiyncyj szczynścio niż Henri. Na dyć to dziynki słynnymu ciepniynciu mōnetōm Górnik wloz do Finału Pucharu Zdobywcōw Pucharōw w 1970 r. Hajnel w tym czasie groł jednak w Stali Mielec, a koszulki Grubiorzy niy oblyk nigdy, ale to raczyj niy to wpłynyło na jego ȏpinio ȏ wspōmoganiu sie „ślepym losym” w fusbalu.

Nad tōm kwestiōm fol szpecōw zastanowiało sie już w 1968, kej Euro wygrały Włochy, ale w pōłfinale tak samo blisko awansu bōł ich rywal, ZSRR. Tym razym wyciepany do luftu bezzałogowy obiekt furgajōncy niy prziniōs chwały Sowietōm. Lōndowani mōnety prziniōsło na Wschodzie telki rozczarowani jak na bezrok Apollo 11…

Problym mōnety rozhajcowoł 2 lata niyskorzij spōmniany Górnik i jeszcze w pamiyntnym 1970 nimiecki syndzia Karl Wald zapropōnowoł po roz piyrszy coby w telkich sytuacjach decydowała serio elwrōw. Projekt wloz ȏd nowego sezōnu.

Cufal cufalym, ale lepszy jak decyduje boisko. Niy yno synki z Mali sie samek zgodzōm…

Pora czornoskōrych Hanysōw by sie u nos znodło, ale żodyn jakoś niy wybiōł sie jeszcze w afrykańskij reprezyntacji. Ślōnski akcynty w Pucharze Narodōw Afryki jednak idzie po lekku wychytać. Były grubiorz Prejuce Nakoulma co prowda w Burkina Faso raczyj grzeje ława, za to bardzij widoczny jes latoś inkszy chop z Zobrzo. Tryner Hynryk Kasperczak, ślōnski Malijczyk…

W Mali Kasperczakowi przajōm jak mało kōmu. Dō nich to już forgot swōj chop. Na dyć to ōn zakludziōł ich fōrt do pōłfinału PNA 2002, kierych byli gospodorzym. Bōła to wtedy niymało niyspodzianka, kiero przerwała lata kryzysu malijskigo fusbalu. Niy zapōmnieli tamek ȏ tym do dzisiej.

Henri niy doczkoł sie pokludzynio Biołych Orłōw. Za to pod jego skrzidła trefiyli zaś Les Aigles, orły Malijski. Oreł orłowi niy rowny… Ciynżko pedzieć, kiery tera w lepszej formie. Bez ȏstatni lata to jednak malijczycy furgali wyżyj niż Poloki. Trzeci plac w PNA dwa razy z rzyndu to ni moge być cufal. Synki niy dowajōm pozōr na ciynżko sytuacjo w kraju, kiery jeszcze niy spamiyntoł sie do porzōndku po ȏstatnij wojnie i bierōm sie za poważne grani. A grać mo kto…

Były grocz Barcy, Seydou Keita jes kapitanym tej światowej czelodki, kierej ȏsiym groczy je z Ligue 1, dwóch z Serie A, a inksi grajōm w Turcji, Belgii, Grecji, Anglii, czy Danii. Zdo sie, że pole poszukiwań przi powołaniach Kasperczak i Nawałka majōm jednako szyroki. To gynał łōnczy polski i malijski orły. Wiynkszość kadrowiczōw robi kariera zagranicōm. Nikiedy sōm to pedzielibymy „adoptowane nazot auslyndry”. W przipadku Mali aż 10 groczy urodziyło sie we Francji i mo tyż francuski obywatelstwo, nikierzi nawet szpilali już tamek w młodzieżōwkach.

Dōmy pokój samek z analizōm ich motywacji do gry w kadrze tak jak w Polsce analizuje sie decyzje tzw. „farbowanych lisōw”. Tera liczy sie turniej. Po rymisach z Lwami i Słōniami o awans Orły zagrajōm w ȏstatnij kolejce. Rywalym Gwinea…

Punktujōm nasi. 7 oczek w trzech szpilach. Ruch pomału zaczyno citać ze strefy spadkowej, Wisła sztyjc gōni plac lidera, a Jaga pomału klupie do czołōwki. Coś mi sie pofyrtało? Niy! Dyć to nasi, forgot! Bez ȏstatni weekend punktujōm wszyjscy ślōnscy trynerzy z ekstraklasy, tōż Waldek Fornalik, Franz Smuda i Michał Probierz.

Tym razym dōmy se pozōr jak idzie ślōnskim trynerōm, a idzie niy nojgorzij… Fest ważne wygrane zaliczyli dwaj ȏstatni selekcjōnerzy kadry Polski. Smuda zaś na chwila dychnie po wygranej z Łęcznōm, bo Wisła awansowała na drugi plac i sztyjc jes yno i aż 4 oczka liderym. Franz po szpilu i tak ciepnōł swojo złoto refleksjo, że nikiedy fusbaliści dokludzajōm go do telkigo stanu, że zdo sie co hneda weznōm go do psychiatryka. Tryner z Lubōmii to chyba rychtyk ewenymynt medyczny. Jakim cudym tyn chop sztyjc żyje po telkich hercklekotach jaki przeżywo kożdy tydziyń? Taki Waldi Fornalik to przi nim doprowdy „anymik”, chocioż wielki emocje tyż dō niego sōm niczym nowym. Ȏstatnio wygrano ze Śląskiym po bramie z 90 minuty musiała jednak nim ruszyć, bo już w strefie spadkowej robiyło sie ciepło.

Rozwoju szportowego ekstraklasowcōw wachuje tyż trzeci fachman ze Ślōnska, nojmłodszy ś nich wszyjskich, Michał Probierz. W tej kolejce jego Jaga co prowda yno zrymisowała w Gdańsku, ale dalij trzimie sie zaroski za strefōm pucharowōm. Mody tryner trocha klubōw już pozwiedzoł, ale to gynał w Białymstoku kibice przajōm mu nojbardzij, bo to ōn dokludziōł klub do nojwiynkszych sukcesōw. Na razie w młodym pokolyniu trynerōw wiela wiyncyj niy widać…

A jak ta naszo „ślōnsko myśl szkolyniowo” sprowdzo sie poza Polskōm? Chyba tak samo jak polsko, tōż idzie pedzieć „szału ni ma”. Smuda ostatnio przigoda w Nimcach skōńczōł spadkiym z 2. Bundesligi. Probierz tyż niy podbiōł Grecji. Tamek tyż bez wiynkszych sukcesōw ȏstatnio robiōł Krzysztof Warzycha. Kto nawiōnże do legyndy Antka Piechniczka? 3. plac na mundialu z Polskōm to sukces pierōnowy. Za granicōm telkich osiōngniynć już jednak niy było. Pan Antek mioł za to jeszcze zaszczyt pokludzić kadry Emiratōw, Tunezji i… Ślōnska.

Jes jednak jedyn chop z Zobrzo, kiery w swojij branży mo powożani na świecie. Poza 1/8 Pucharu UEFA z Wisłōm mo w dorobku sukcesy z klubami francuskimi, jak tyż medale Pucharu Narodōw Afryki. W tym turnieju sieknōł 4. plac z Mali, 3. z WKS, 2. z Tunezjōm, poza tym kludziōł jeszcze Senegal i Maroko… Mało? Chyba ja, bo do polskij kadry nigdy go niy wziyni, chocioż niy roz bōł tamek przimierzany. Chyba doł se już pokój. Ȏd roku Hynryk Kasperczak robi nazot w Mali. Szkoda yno, że o telkich rzeczach tak mało sie godo…