Archiwa tagu: Jerzy Dudek

Wszyjski „ślōnski” drużyny wlazły do 1/8 Ligi Majstrōw z piyrszych placōw w swoich grupach i ôd niydowna znajōm już swoich rywali w 1/8 finału. UEFA zafyrlała kulkami gynał ô 12 w połedni 12 grudnia. Nas nojbardzij interesujōm trzi wylosowane pory. Borussia vs Benfica, Monaco vs Manchester City i w kōńcu szlagier szlagrōw Napoli vs Real.

Kieby niy cudzysłōw przi tych “ślōnskich” drużynach zdani na poczōntku brzmiałoby forgot piyknie, pra? Telkich cudōw poradzymy chyba jednak sie niy doczkać, ale i tak latoś mōmy z czego być radzi. W 1/8 zagro trzech synkōw ze Ślōnska, Łukasz Piszczek, Kamil Glik a Arek Milik. Telkij reprezyntacji na tym poziōmie w Lidze Majstrōw jeszcze my ni mieli ôd poczōntku nij istniynio!

Ôd sezōnu 2003/2004, kej po roz piyrszy szpilało sie bez drugij fazy grupowej, trzech reprezyntantōw w 1/8 mielimy yno 2 razy. Ôstatnio 3 sezōny tymu. Byli to Łukasz Piszczek (Borussia), Łukasz Podolski (Arsenal) i Sebastian Boenisch (Bayer). Pewnym do szpilanio w podstawie bōł jednak yno Piszczek. Lepij wyglōndało to 5 lot pryndzyj. Sezōn 2008/09 to tyż trzech naszych w 1/8. Jurek Dudek w Realu Madryt co prowda yno grzoł ława, ale za to ślōnski Bajeroki mōgli sie już wykozać. Podolski i Klose siekli we dwōch szpilach ze Sportingiym po dwie bramy i ekipa z Mōnachium rozklupała Lizbōńczykōw 5:0 a 7:1.

Terozki po roz trzeci mōmy trzech Ślōnzokōw w 1/8, ale sytuacjo je durś inkszo. Tym razym kożdy ś nich je fest ważnym groczym swojij drużyny. Piszczek ôstatnio chyto zaś życiowo forma, Glik rzōndzi defynsywōm w Monaco, a jak trza to klupnie ważno brama, a wiela we werci je Milik w Neapolu kapli sie chyba dopiyro jak poszoł na rewiyr, wcześnij po dwōch szpilach w Lidze Majstrōw mioł już 3 bramy. Do Glika i Milika to piyrszo ôkazjo pokopanio do bala na telkim poziōmie. Piszczek w 1/8 LM zagro już po roz czworty, dogōni beztōż Łukasza Podolskigo. Przed nim ze Ślōnzokōw już yno Klose i Dudek. A kaj tam pyndzyjo…

Ôd ponad tydnia Ślōnsk mo nowego reprezyntanta na Zachodzie. I to kaj! Fusbalistōm legyndarnego FC Liverpool ôstoł mody grocz Ruchu Chorzów, urodzony w Rudzie Ślōnskij Kamil Grabara.

Kamil bezmałaś już je w Anglii, ale jeszcze trocha zetrwie niż bydzie drugim Jurkiym Dudkiym. Punkt startowy mo na dyć durś inkszy. Kamil kludzi sie do Liverpoolu w wieku 17 lot i bez ani jednego szpilu w Ekstraklasie. Jurek trefiōł do The Reds kej mioł 24 lata z tytułym majstra i nojlepszego tormana ligi holynderskij na kōncie. Przed modziokiym dłōgo droga. Na razie z transferu radzi sōm w Ruchu (bezmałaś nojdroższy w historii klubu). Kōmyntorze jednak sōm rozmańte. Zibi Boniek ofyn szkryfnōł na tweeterze, że lepszy byłoby potrzimać Kamila u nas jeszcze pora lot i że z telkim podynściym Liga Majstrōw bydzie sam za 100 lot. W kożdym razie Zibi synka chwolōł, podobnie jak tryner Ruchu, kiery jednak je bardzij wyrozumiały do swoich szefōw. Waldi pedzioł nawet, że jak telki klub jak Legia niy poradzi zatrzimać u sia młodych to tym bardzij biyda to zrobić Ruchowi.

Ruch straciōł bez ôstatni lata poru forgot dobrych tormanōw. W 2014 klub ôstawiōł Michał Buchalik, terozki piyrszy bramkorz Wisły. Rok niyskorzij tyż na wschōd, ale kōnsek dalij, bo do Japōnii wyjechoł Krzysztof Kamiński. Latoś prziszoł czas na Kamila. W klubie sztyjc za to gro, a raczyj grzeje ława jego starszy kamrat Wojtek Skaba, kiery jeszcze pora lot tymu tyż zapowiadoł sie na klasowego tormana, ale przynści do Legii zamiast rozfechtować, wyhamowało jego kariera.

Jakby sie niy dziwać Ruch moge sie poasić wyszkolyniym poru ciekawych, bramkorzy. Werci sie jednak dać pozōr, że żodyn ś nich niy bōł rychtyk wychowankiym Niebieskich. Z wyżyj spōmnianych przikładowo Buchalik zaczynoł w rybnickim Górniku Boguszowice, Grabara w rudzkim Wawelu Wirek, a jedyny samek niy-Ślōnzok Kamiński w mazowieckim KS Łomianki. Dyć to w małych klubach zaczyno sie wielko gra…

Minyła połowa stycznia tōż pocho sie na rynku transferowym i pochać sie jeszcze bydzie. Standardowo jeszcze wiyncyj je przi tymu godki, spekulacji i roztomańtych famōw…

United, City, Arsenal, West Ham, Everton, Newcastle, Tottenham, Wolfsburg, Stuttgart, Galatasaray, Milan – to yno niypełno „litanio” klubōw, kiere bez ôstatni rok bezmałaś chciały, rychtyk chciały, abo chciały i ofyn próbowały skludzić do sia Kamila Glika. Lista zainteresowanych Arkiym Milikiym niy wyglōndo wcale gorzij: Barça, Galatasaray, Inter, Ol. Marsylia, Juve, Leicester, Newcastle. Haja ô korōna ślōnskigo krōla transferowych famōw byłaby zaciynto… Ôba grocze bierōm se to jednak po leku. Arek ôfyn wyśmiywo famy ô swoim transferze do Barcy. Pomału a sztyjc – lepij spokojnie szykować sie na Euro. Podobno taktyka ôbroł Kamil, kiery urwoł ôstatecznie dyskusje na swōj tymat po podpisaniu nowego kōntraktu z Torino do 2020 r.

Łukasz Piszczek bez jesiyń w BVB coroz czynścij siedzioł na ławie, beztōż na famy o przekludzinach niy trza było długo czakać. Nikierzi widzieliby go już w Liverpoolu, kaj mōgby sie przidać starymu znajōmymu Jürgenowi Kloppowi. Te przimiarki zostały jednak na etapie „medialnego fandzolynio”. Inaczyj było pora lot tymu kej forgot nomen omen realny bōł jego transfer do Madrytu. Niyskorzij była nawet godka ô Barcelonie…

Terozki fakty! Na Anfield rychtyk kludzi sie inkszy Ślōnzok, Kamil Grabara. Ô 17-letnigo tormana z Rudy Ślōnskij grały bezmałaś jeszcze 2 nojwiynksze kluby Manchesteru (przinajmij tak godały media). Ôstatecznie modziok ôbroł drōga Jurka Dudka.

Ale pozōr! Nawet kej wielki transfer przestowo być wielkōm famom to do wielkigo sukcesu jeszcze fōrt daleko. Wiy ô tym nojlepszy snajper Ekstraklasy 2014/15 Kamil Wilczek, kiery we Włochach niy zdōnżōł ani zmarasić fusbalokōw. Bezmałaś chcōm go w Lechu. A mono by tak nazod do Piasta grać ô majstra? Czas pokoże – doś fandzolynio!

Ôczy cołkigo fusbalowego świata zaglōndały w tym tydniu na Madryt, kaj synki z Barcelōny rozklupali Krōlewskich aż 4:0! Przi telkim szpilu to co pocho sie w inkszych ligach dycki zdo sie być w ciyniu…

A szkoda! Poru naszych pokozało na dyć klasa. Spōmnieć trza ô dwōch snajperach. W Europie ôba majōm po dwie bramy, u sia w ligach klupli gynał po szōstej. Godka ô Miliku i Podolskim. Piyrszy pōmōg Ajaksowi wygrać 5:1 z Cambuur i jego ekipa sztyjc kludzi w Eredivisie. Drugi trefiōł do neca w zrymisowanym 3:3 szpilu z Antalyasporym, beztōż Galatasaray niy dała sie ściepać z trzecigo placu.

Trza jednak ôfyn pedzieć, że to bramki z inkszej kategorii wogi niż trefiynia Neymara, Iniesty i Suareza. Na swojigo chopa w Gran Derbi przidzie nōm jeszcze trocha doczkać. Hiszpanio niy była nigdy popularnym kierunkiym emigracyjnym naszych fusbalistōw. Na stadiōnie Barcy chopcy ze Ślōnska bywali yno gościnnie. Minimalnie lepij wyglōndo naszo reprezyntacjo w Madrycie…

Nojbliżyj bōł Jurek Dudek. Torman z Knurowa bez 4 sezōny w Realu na Gran Derbi dycki wōnioł murawa z ławki. Poza tym jeszcze trzech inkszych Ślōnzokōw moge poasić sie Realym w CV i niy sōm to kasjerzy z supermarketōw. Kamil Glik, Krzysztof Król i Szymōn Matuszek szpilali jednak yno w Realu C. W kożdym razie fakt je faktym: wszyjscy grocze Realu z Polski urodziyli sie na Ślōnsku.

Chyba, że zejrzymy dalij do zadku. Polscy historycy szportu „ôdkopali” jakiś czos tymu fest ciekawo postać. Walter Rositzky jako jedyn z piyrszych w historii przekludziōł sie w 1913 r. z FC Barcelony do Realu Madryt. Ôbywatel Francji, nimiecki wojok. Kaj tak rychtyk sie urodziōł? W archiwum Barcy był Nimcym, ale już w gablocie Realu znojdymy przi nim polsko fana.

Nazod do rzeczywistości… Niy Gran Derbi, nawet niy Wielki Derby, ale sztyjc derby! Piōntek (27.11.), 20:30, Piast Gliwice – Ruch Chorzōw. Zapraszōm na ŚLŌNSKO RELACJO LIVE! Yno na internecowej zajcie DZ!

25 maja… Imiyniny Weneranda? Średnio popularno impreza. Dziyń Wyzwolynio Połedniowego Libanu? Niy naszo bojka. Miyndzynarodowy Dziyń Mlyka? Yno kaj sam fusbal? 114. Gybōrstag River Plate Buenos Aires? Chyba tyż kōnsek za daleko. Kalyndorz Wikipedii znojduje poraset powodōw do fajrowanio na kożdy dziyń roku. Kej podziwōmy sie jednak yno na nojnowszo historio ślōnskigo fusbalu odpowiydź na tytułowe pytani bydzie już prostszo. Cofiymy sie beztōż gynał 10 lot do zadku…

25 maja 2005. Finał Ligi Majstrōw. 19 stopni Celsjusza, wilgotność luftu 78 %, niebo wyklarowane, niy mroczy sie, ale na dworze już cima. Na murawie Stadiōnu Olimpijskigo Atatürk jedyn chop zachowuje sie jednak tak choby forgot chyc piznōł mu na dekel. Tańcuje od słupka do słupka, fyrlo biodrami, macho rynkami i wygino kolana. Bezmała dobry torman musi mieć trocha „sjechane z godzin”, przinajmij tak dycki godały stare fachmany.

Starszym kibicōm Liverpoolu spōmino sie w tym mōmyncie serio elwrōw z finału 1984 i pamiyntne „spaghetti legs” ich pofyrtanego tormana. Bruce Grobbelaar tak rychtyk wtedy żodnego elwra niy chyciōł, ale jego „ruchy ożyroka” chyba trocha pōmōgły majtnōnć sie dwōm groczōm Romy, bez co majstrym ôstali „The Reds”. Jednak do bohatyra z 2005 roku Bruce i tak mo na noc…

Nazot w Stambule. Rozōnaczōny ruchami tormana, Serginho już klupnōł Pōnbōczkowi w ôkno. Hneda po nastympnym tańcu wyszpanowany torman brōni szlag Pirlo. Słychać coroz wiynksze klupani. Hercklekoty praje 70 tys. ludzi. Do bala idzie Andrij Szewczenko i zaroski wszyjsko je jasne. Jakby to pedzieli w Anglii: „fantastic save by Dżezi Dudek”. Liverpool piōnty roz nojlepszym klubym Europy.

To bōł szczyt kariery Dudka, a za jednym szlagiym fusbalowe wydarzyni dekady na Ślōnsku i w Polsce. We włoskich dyskotykach pokozoł sie „Dudek dance”, a Angliki ekstra zrychtowali pieśniczka ô tormanie ze Szczygłowic. Sie dzioło! Zaś kieby niy nasz synek…