Archiwa tagu: Kamil Wilczek

Niy trza być wielkim szpecym coby wiedzieć, że na Mundialu ô dobry wynik biyda bez nutki szczynścio. Jakby to padoł uja Ojgyn z Rajchu trza mieć „throschka Glück’a”. Polsko kadra już na sztarcie jednak Glück’a (abo jak wolicie: Glika) straciyła. Z rozmańtych powodōw na ausie znodło sie w sumie aż 5-ciu Ślōnzokōw przimierzanych na Mundial.

Wrōca do Kamila Glika, bo to tera medialny tymat nr 1. Badania w Nicei potwierdziyły to co padali już dochtory polskij kadry. Ni ma dobrze, ale fōrtka na Mundial ni ma jeszcze durś zawarto. Jedne je pewne, synek z Jastrzymbio zrobi wszyjsko coby w Rusach poszpilać. Na finał bydzie tyroł jak mody sornik, gorzij jak Poloki niy wylezōm z grupy… Dalsze analizy jego kōntuzji wolołbych se darować, bo już za tela fandzolynio w mediach na tyn tymat. Jedyn ze szpecōw ofyn uznoł nawet, że Glik próbōm szlagu szkopyrtkōm przi siatkonodze za fest „przigwiazdorzył”, dyć żodyn ś niego Pele ani Cristiano. I nojlepsze: „ktoś powiyniyn pedzieć Kamilowi coby sie niy wygupioł”. Toć! Czamu kej Glik wybijoł sie do luftu, tryner niy padoł mu: „Kamilku, niy skokej tak, bo se ała zrobisz”. Jo sie pytōm, kaj wtedy bōł sztab szkolyniowy? Czamu fojermōny niy rozônaczyły ôchrōnnej plały? Czamu Jacek Gmoch niy rozrysowoł Kamilowi dobrego kōnta natarcio do zola? Skandal i ôstuda!

Jednak, pierzina, poniōsło mie i pojechołech z analizōm kōntuzji na trzi sztwierci felietōnu jak kożdy szanujōncy sie „szpec fusbalowy”. Kōntuzjo Glika przićmiyła już praje durś ôstateczne wybory kadrowe Adama Nawałki, a te do Ślōnzokōw mōgły być lepsze… Na Mundial niy pojadōm mody pōmocnik Górnika, Szymon Żurkowski i torman Romy Łukasz Skorupski. Skuli wielkij rywalizacje w ataku juz pryndzyj ôdpod Jakub Świerczok (Łudogorec). Na kōniec skreślōny ôstoł Kamil Wilczek (Brøndby). Jego duński tryner już pryndzyj godoł, że jak Wilczek niy pojedzie to znaczy, że Poloki majōm forma na Majstra. Przesada? Chyba ja, ale ôbadōmy. Milik, Piszczek i… Glik sztyjc w grze.

Jeszcze miesiōnc do zadku wyglōndało to biydnie. Pewny plac w ataku Nawałki mioł Lewandowski, a dalij szyroko kadra – rewiyrowcy, prawie pyndzyjōnisty, szpece ôd ławkowego „zic-hajcungu”. Sytuacjo jednak durś sie zwyrtła. W nojważniejszych szpilach sezōnu bramy zaczły klupać ślōnski snajpery. Hneda mogymy mieć majstrōw we trzech europejskich ligach…

Danio. Kamil Wilczek niy dostoł powołanio na sparingi z Nigeriōm a Koreōm. Toć, to Nawałka wkludzoł go do kadry i sztyjc powoływoł ôd 2015, ale do tera Kamil zagroł tam yno 3 szpile (z biydōm 116 min). Stary ni ma, ale modym wilczkiym tyż go biyda nazwać. Naciski coby dać se ś nim pokōj rosły, a że przestoł szpilać regularnie w Brøndby znod sie powōd. We marcu bōł już skreślōny. A co sie pocho tera? We sztyrech szpilach grupy majstrowskij Wilczek klupie piynć bramōw w tym dwie w tym nojwazniejszym z FC Midtjylland.

Bułgario. Jakuba Świerczoka ôstatni zgrupowani kadry gynał niy minyło, ale i tak za fest tamek niy poszaloł. Nijaki 23 min. we szpilu z Nigeriōm do Mundialu go na pewno niy przibliżyły. Tydziyń niyskorzij w szpilu ligowym ze Starōm Zagorōm mioł jeszcze mynij czasu coby sie wykozać, ale klupnoł dwie bramy. W ôstatnio sobota szczelōł na 4:2 z Botewym Płowdiw. To jego trzeci szpil z rzyndu, w kerym trefio i szōsto brama w lidze.

Italio. Miesiōnc tymu Milik bōł na kadrze, ale ô jego formie sztyjc wiedzielimy mało. Spōmnioł ô sia w szpilu z Chievo, kej w dwie ôstatni minuty zaliczōł brama a asysta i wykludziōł Napoli na 2:1. W ôstatnio środa z Udinese bōł już w podstawie (po 242 dniach!) i zaś wraziōł bal do neca. To dało mu plac na ôkłodce La Gazetta dello Sport i rozhajcowało dyskusje ô zwiynkszyniu jego roli w ataku. Po piyrszej kōntuzji kolana bōł nazod na szpilplacu pryndzyj. Tera za to wraco na wiynkszym szwōngu, ale Sarri Milikowe siyły sztyjc szporuje. W niedziela z Juve Arek zaś wloz z ławy, ale za to 3 punkty jaki zocne! Do ôdrobiynio ôstatni ôko…

Bydōm 3 majstry? Panie Adamie kōmbinujcie…

Fajnie mieć piykny niedzielny ancug, ale niy ma siyły, kiedyś sfifro sie zōłzōm abo roztargo. A jak to trefi przed wielkōm imprezōm? Dyć gańba iś na weseli w arbaju… Ôstatni szpile reprezyntacyjne latoś to do zakwalifikowanych już na Mundial ôpcjo do ôbadanio planu B – nowych taktyk, knifōw, czornych kōni. Fto rod po awansie Polokōw pado, że w kadrze Nawałki wszyjsko funguje jak trza chyba doł sie zrobić za błozna rankigowi FIFA.

Nawałka mōnter dziwo sie na to co sie pocho w kadrze, beztōż kōmbinuje… Eli pōmoc przidzie ze Ślōnska? Selekcjōner mo syntymynt do Górnika Zobrze. Powołani do kadry dwōch nowych Grubiorzy niy wziyno sie jednak z luftu. Pōmōgła sam bez godki gra cołkigo Górnika. Damian Kądzior i Rafał Kurzawa wartko jednak piyrszych skrzipek w kadrze niy zagrajōm (z Urugwajym ani niy wleźli). U Nawałki debiutuje sie po lekku…

Wiy ô tym Kamil Wilczek (w kadrze 2 lata, z Urugwajym I roz w podstawie). Co do niego i Jakuba Świerczoka (I roz w kadrze, debiut z Urugwajym) Nawałka mo chyba jednak wiynksze plany. Rewiyry Milika i Lewandowskigo dowajōm do myślynio. Kery ze  Ślōnzokōw wyônaczy sie na zmiynnika numer jedyn w ataku? Mało czasu na testy. Nawałka stowo do „randki w ciymno”…

Kandydat nr 1. Grocz z Wodzisławia za łebka wyhoczōny bez hiszpańskich skautōw  (UD Horodada). Hneda nazod na Ślōnsku. Tytuł nojlepszego snajpera Ekstraklasy w Piaście Gliwice zakludziōł go do Serie A. W ôstatnim sezōnie w duńskim Brøndby 19 bramōw a 14 asyst. Bōł w cugu, tera trocha sztopnōł, bo tyż mało kiedy szpilo po 90 min. Wilczek jednak sztyjc bajsnōnć poradzi…

Kandydat nr 2. Synek z Tychōw tyż wczas ôgłoszōny „talyntym”, tyż wczas na Zachodzie. Transfer z Polonii Bytōm do Kaiserslautern niy rozfechtowoł jednak jego kariery. Świerczok bezmałaś w Nimcach poradziōł zjeś krauza nutelli ôroz. Wziōn sie za sia i spamiyntoł sie w Tychach. Latoś w Zagłębiu Lubin klupnōł już 9 bramōw.

Niystety z Urugwajym ôba bez bramy… Adamie, wybōr noleży do Cia.

Hneda zaś rozhajcuje sie haja ô Mundial… Adam Nawałka już ôgłosiōł zagraniczne powołania na szpil Polski z Czornogōrōm. Mōmy być z czego radzi do kadry wraco po kōntuzji Arek Milik. Powołani dostoł tyż jego stary kamrat z Zobrzo, Łukasz Skorupski nowy torman nr 3 w Polsce.

Piszczek, Glik, Milik, Wilczek i Skorupski. Do piynciu urosła nōm ślōnsko delegacjo w reprezyntacji Polski. Po tym jak Artur Boruc ôgłosiōł reprezyntacyjno pyndzyjo, rola drugigo rezerwowego erbnōł pō nim Łukasz Skorupski. Były grocz Gornika reprezyntuje terozki w Serie A Empoli FC (na wypożyczyniu z AS Roma). 10 szpilōw z czystym kōntym w drużynie, kero brōni sie przed spadkiym to wynik, kery dużo godo ô jego formie w tym sezōnie.

Łukasz to stary znajōmy selekcjōnera. Dyć to u Nawałki Skorupski debiutowoł w Ekstraklasie (nota bene razym z Milikiym i Olkowskim). Za piykne ôczy powołanio jednak niy dostowo. Selekcjōner sztyjc mo go w pamiynci. Na kadra zaprosiōł już go na jesiyń, ale Łukasz na swojo szansa bydzie musioł jeszcze trocha doczkać, bo kōnkuryncjo na bramie wielko. Swoji 5 minut jeszcze dostanie, a ôn gynał już wiy jak to wykorzystać. Pokozoł to choby w swoim debiucie w kadrze U-21 w paździyrniku 2011 r. W szpilu z Portugaliōm prziszło mu wlyź na boisko i chytać elwer. „Spokojnie, jo to chyca” pedziōł yno kamratōm na ławce i tak tyż zrobiōł.

Ślōnski słowa Łukasza trefiyły po tym szpilu do tytułōw relacji poświyncōnych tymu szpilowi. Łukasz niy gańbuje sie ofyn godać po ślōnsku. Nikedy wciepnie pora słōw po naszymu dziynnikorzowi. Bezmałaś czuje sie Ślōnzokiym i dobrze godo po ślōnsku, chocioż jego familio gynał ze Ślōnska niy pochodzi. Wychowani z synkami na Zaborzu zrobiyło jednak swoji. À propos wychowanio… Z Łukasza downij bōł niyzły hajok. Ôstatnio chyba jednak spoważnioł i spokojnie czeko na swoji nastympne 5 minut. Do tyj pory w piyrszej reprezyntacji zagroł yno roz w 2012 r. z Macedōniōm (4:1) jeszcze za Fornalika. Tyn synek mo szmaki na wiyncyj…

Ślōnski snajpery dowajōm nōm forgot coroz wiyncyj powodōw do uciechy. Bramy naszych synkōw w ôstatnim tydniu szło ôglōndać na rozmańtych europejskich szyrokościach geograficznych. Coby ôbadać to na żywo trza byłoby sieknōnć dobrych pora kilometrōw i to nikiedy w pierōnowym tympie. Niy kożdy kibic mo swōj prywatny fliger, beztōż propōnuja przelecieć chocioż „na sucho” po trzech stadiōnach w trzech krajach.

Wycieczka sztartuje już w środa w holynderskim Heerenveen. Tamek rzōndzi zaś nojlepszy snajper Ajaksu Arek Milik. Dyć to jego dwie bramy (20. i 21. W sezōnie) fōndły fusbalistōm z Amsterdamu 3 punkty. Ajaks wygroł 2:1 i sztyjc lideruje w tabeli Eredivisie, chocioż tela samo punktów mo PSV. Do kōńca sezōnu yno dwie kolejki. Terozki kożdy szlag moge decydować ô majstrze. Pódzie sie szkryfnōnć w historii klubu!

„Pōnć” idzie terozki do Stambułu. Daleko, ale do zrobiynio, bo szpil dopiyro we niedziela ô 3 po połedniu. Galatasaray vs Kasimpasa. Samek piyrsze skrzipki gro Łukasz Podolski. Przody wykludzo swojo ekipa na 2:1, a chwila przed ôstatnim gwizdkiym przisztymplowuje wygrano bramōm na 4:1. Galata sztyjc mo szanse na czworty plac, tōż na gra w europejskich pucharach.

Pozōr tera trza fest popilować. Ôd ôstatnij bramy Łukasza mōmy yno jakoś godzina z hokiym, bo już ô 6 swōj szpil zacznie duński Broendby. Furgōmy nazod na pōłnoc – ponad 2 tys. km w linii prostej! Lekki spóźniyni za fest niy zaszkodzi. Dō nos nojciekawsze zacznie sie w 32. minucie. Wtedy piyrszy roz do heftu syndzigo wpisze sie Kamil Wilczek. Snajper z Wodzisławia dociepnie jeszcze brama z 72. min i z 0:1 zrobi sie 2:1. Broendby na czwortym placu, ale do drugigo traci yno 4 punkty.

Arek, Łukasz i Kamil zaliczajōm po dwie bramy. Mogymy być radzi, dyć hneda Euro! Wiela ślōnskich bramōw zejrzymy we Francji? Trza sie tam fechtnōnć ôbadać… Ze spōmnianych trzech chopōw nojpewniejszy plac w kadrze mo bez godki Milik. Na wystymp szanse majōm jednak wszyscy. Paczcie tam jako co klupnōnć!

To tak synki! Ślōnscy fusbaliści na Zachodzie, kierzi jeszcze niydowno przechodziyli kryzys i czynsto grzoli ławki (abo i trybuny!) na stadiōnach w Nimcach, Holandii czy Włochach, w kōńcu grajōm zaś w swoich ekipach piyrsze krzipki! Jaki knify na spamiyntani majōm nasi chopcy?

„And the Oscar goes to…” Niy, to niy ta branża, ale wyróżniyni do Kamila Wilczka na pewno sie noleży. Widać, że ambicji tyn synek mo za tela. Po zdobyciu krōla szczelcōw w ekstraklasie fusbalista z Wodzisławia pojechoł zdobywać Włochy. Leko niy było. Kamil za wiela se niy pogroł, beztōż bez zima niy marnowoł czasu, yno wartko przekludziōł sie do Danii. W swoim niedzielnym debiucie w nowym klubie zagroł cołki szpil i zaro klupnōł brama, kiero dała Broendby 3 punkty. Terozki nic yno grać ô majstra Danii i klupać do kadry. To dopiyro piyrszy szpil, ale jakby sie niy dziwać, statystyki Kamil już mo lepsze jak w Serie A.

Niy trza jednak zmiyniać klubu coby w kōńcu pokozać wiela sie je we werci. Wiy ô tym Arek Milik, kiery jeszcze pora tydni tymu wiycyj grzoł ława niż tyroł za balym. Tryner doł mu pograć cołki szpil dopiyro z Excelsiorym Rotterdam. Efekt? Milik szczylo dwie bramy, co jedna to gryfniejszo, a Ajax wygrywo 3:0. W ôstatnij kolejce już niy było dyskusji kto mo wylyź w piyrszym składzie w ataku. Milik pokozoł, że sztyjc je w szwōngu. Na swój gybōrstag sieknōł zaś 2 gole i Ajax wygroł z AZ Alkmaar 4:1.

Trzeci stopiyń podium w kategorii fusbalowo reaktywacjo noleży sie Łukaszowi Piszczkowi. Ōn tak jak Arek wybroł taktyka „pomału a sztyjc”. Bez jesiyń zaczōn przegrywać rywalizajo ô podstawowy skład skuli swoigo rewiyru i dobrej gry modego Matthiasa Gintera. Zdało sie, że Piszczek bydzie musioł sie po leku z BVB stracić, ale sytuacjo durś sie zwyrtła. Łukasz zaś szpilo w podstawie, a ôstatnio klupnōł nawet brama w Lidze Europy przeciwko Porto.

Świynty czos na spamiyntani, dyć Euro’16 już hneda…

Minyła połowa stycznia tōż pocho sie na rynku transferowym i pochać sie jeszcze bydzie. Standardowo jeszcze wiyncyj je przi tymu godki, spekulacji i roztomańtych famōw…

United, City, Arsenal, West Ham, Everton, Newcastle, Tottenham, Wolfsburg, Stuttgart, Galatasaray, Milan – to yno niypełno „litanio” klubōw, kiere bez ôstatni rok bezmałaś chciały, rychtyk chciały, abo chciały i ofyn próbowały skludzić do sia Kamila Glika. Lista zainteresowanych Arkiym Milikiym niy wyglōndo wcale gorzij: Barça, Galatasaray, Inter, Ol. Marsylia, Juve, Leicester, Newcastle. Haja ô korōna ślōnskigo krōla transferowych famōw byłaby zaciynto… Ôba grocze bierōm se to jednak po leku. Arek ôfyn wyśmiywo famy ô swoim transferze do Barcy. Pomału a sztyjc – lepij spokojnie szykować sie na Euro. Podobno taktyka ôbroł Kamil, kiery urwoł ôstatecznie dyskusje na swōj tymat po podpisaniu nowego kōntraktu z Torino do 2020 r.

Łukasz Piszczek bez jesiyń w BVB coroz czynścij siedzioł na ławie, beztōż na famy o przekludzinach niy trza było długo czakać. Nikierzi widzieliby go już w Liverpoolu, kaj mōgby sie przidać starymu znajōmymu Jürgenowi Kloppowi. Te przimiarki zostały jednak na etapie „medialnego fandzolynio”. Inaczyj było pora lot tymu kej forgot nomen omen realny bōł jego transfer do Madrytu. Niyskorzij była nawet godka ô Barcelonie…

Terozki fakty! Na Anfield rychtyk kludzi sie inkszy Ślōnzok, Kamil Grabara. Ô 17-letnigo tormana z Rudy Ślōnskij grały bezmałaś jeszcze 2 nojwiynksze kluby Manchesteru (przinajmij tak godały media). Ôstatecznie modziok ôbroł drōga Jurka Dudka.

Ale pozōr! Nawet kej wielki transfer przestowo być wielkōm famom to do wielkigo sukcesu jeszcze fōrt daleko. Wiy ô tym nojlepszy snajper Ekstraklasy 2014/15 Kamil Wilczek, kiery we Włochach niy zdōnżōł ani zmarasić fusbalokōw. Bezmałaś chcōm go w Lechu. A mono by tak nazod do Piasta grać ô majstra? Czas pokoże – doś fandzolynio!

Chyce na dworze dowajōm znać, że liga mo sie ku kōńcowi. Czas, w kerym jedni walczōm ô być abo niy być, a inksi już yno przedeptujōm z nogi na noga.

Grubiorze rozdowajōm karty w haji ô majstra. Szkoda yno, że sami na tyn tytuł ni majōm szans. Dwa ôstatni szpile grali z liderym i wiceliderym. Rozklupanymu z Lechym Górnikowi wyboczylibymy wszyjsko w przipadku utarganio punktōw Legii, bez kere Warszawioki durś mōgliby zapōmnieć ô majstrze. Samek ôd naszych musielimy żōndać pokozanio „cojones”… Niystety. W pleca. Poznanioki na szczynści poradziyli se sami. Legia traci korōna.

A korōna po 15 latach nazot na Ślōnsku. Godka ô krōlu szczelcōw z Gliwic. Wilczek bajsnōł w tym sezōnie rowne 20 razy. Kludziōł w snajperskij klasyfikacji już przed rundōm finałowōm i z placu lidera niy doł sie ściepnōnć. Mało kiedy telki wyczyn poradzi sieknōnć grocz 12. ekipy tabeli.

Na bezrok liczba ślōnskich ekip w Ekstraklasie sie niy zmiyni. Wszyjscy zostowajōm. Pochwolić trza przede wszyjskim synkōw z Chorzowa. Pewny utrzimanio Ruch wygroł na kōniec 3:2 bez co ściepoł Zawisza do I ligi. Niebiescy pokozali charaktyr chocioż dō nich bōł to już tak rychtyk szpil ô czopka śliwek.

À propos I ligi. Tychy niy doczkajōm sie wartko debiutu na swoim nowym stadiōnie na tym poziōmie. GKS do kōńca groł ô baraż, ale ôstatecznie sfurgnōł bezpośrednio. W I lidze zostowo GieKSa, kero już hneda bydzie grać tamek katowicki derby z Rozwojym.

Awans z II ligi praje w kapsie miała tyż inkszo ślōnsko ekipa. ROW zafuczoł sie jednak na finiszu. Awans synkōw z Rybnika mioł przisztymplować szpil z ôstatniōm w tabeli, downo już zdegradowanōm Limanoviōm. Nasi chopcy jednak sfifrali sie jak mało kiedy. 0:2 i po ptokach. Skuli tego bez barażu do I ligi lezie Rozwój, a po Rybniku zaś chodzōm famy, że awansu ROW tak rychtyk niy chcioł.

Teroski mynij czy bardzij zasłużone urlopy. Nikerym przido sie spamiyntani. Profesjōnalista na dyć nigdy niy gro ô nic, nawet gumowym balym na plaży.

Ekstraklasa rozōnaczōno na poły. Ô majstra gro już yno 8 ekip (w tym Górnik!). Reszta moge do samego kōńca szpilać ô utrzimani. Po podziale punktōw szanse zaś sie wyrownały. Emocji przibydzie. Tego’ście jeszcze niy widzieli! Nojlepsi z nojlepszych. Nojtwardsi z nojtwardszych. Nojwyzgerniejsi z nojwyzgerniejszych. Hneda zaszczyrkajōm kości i pyrsknie krew! Zapowiado sie haja stulecio… a kaj tam… tysiōnclecio, forgot!

Niy, to ni ma zapowiydź kibolskij ustawki. Po prostu bez lekkigo podrasowanio emocji nikiedy je biyda coś do porzōndku zareklamować. Wiy ô tym niyjedyn dziynnikorz szportowy. Tym bardzij szpec ôd boksu, kiery w ôstatni weekend musioł sztyjc fandzolić ô pierōn wiy kierej w ôstatnich latach „walce stu-/tysiōnc-lecio”. Po poru szlagach w gowa czas jednak leci inacy. Wiecznie mody człowiek pora stuleci poradzi szporować na pyndzyjo w ringu.

W fusbalu niy zawsze je tela czasu, beztōż grocze tym bardzij potrzebujōm porzōndnej motywacji. Bez godki przido ōna sie Grubiorzōm. Górnik stoi tera przed chacharskōm pokusōm leberki. Plan minimum zrobiōny. Spadek niy grozi. W klubie ôd downa bardzij liczy sie płynność finansowo niż nowe tytuły, skuli kierych trza byłoby sie smykać na szpile kaś fōrt na kōniec Europy. Poza tym stadiōn w przebudowie, ni ma kaj starych pucharōw trzimać (kōmōrnik jednak ich niy zebroł), a co dopiyro nowe… Mōm nadziejo, że sie myla i synki z Zobrzo jeszcze latoś w lidze nafyrlajōm.

Jak niy drużynowo to mono chocioż indywidualnie. Korōna snajpersko moge w kōńcu po 15 latach zaś trefić na Ślōnsk. Ôstatni Ślōnzok kiery zgarnōł tyn tytuł to Adam Kompała, grocz Górnika Zabrze z Rudy Ślōnskij. Teroski erbnōnć to pō nim moge Wodzisławiok, Kamil Wilczek. Zawodnik dopiyro 10. w lidze Piasta Gliwice po rundzie rewanżowej z 15. bramami jes nojlepszym snajperym Ekstraklasy. To ôd ôstatnigo szpilu w Łyncznej. Wilczek bajsnōł wtedy 2 razy, kiedy bajsnie zaś…?