Archiwa tagu: Liga Europy

Niy zetrwało sztwierć wieku i voilà! Górnik Zobrze nazod w europejskich pucharach. We ôstatnim szpilu sezōnu Grubiorze wygrali 2:0 z Wisłōm Krakōw i szafli se 4. plac, kery wkludzo ich do Ligi Europy. Widzicie ôczami wyôbraźnie juzaś te szpile z Romōm abo Manchesterym City…?

Pomału! Europa ôd lot 70-tych trocha urosła. Niż pojedzie sie na Włochy czy Anglio trza nikedy po drōdze zaliczyć telki przistanki jak azerski Agdam, kazachsko Astana, abo cypryjsko Nikozja. Jeszcze pora lot do zadku fusbalisty polskich klubōw po cichu (a nikedy ofyn) lachali sie z telkich przeciwnikōw. Ôdpadniynci Wisły z Karabachym Agdam abo Jagiellonii z Irtyszym Pawłodar i inksze telki przipadki dowajōm jednak do myślynio. Nasi tyż niy lepsi! 2003/04 GieKSa ôdpado z Cementarnicōm Skopje, 2010/11 Ruch z biydōm awansuje po dwōch rymisach z maltańskōm Valettōm, 2013/14 Piasta pokōnuje Karabach. To niy cufal za cufalym. Wcześnij polski ekipy niy chciały wylosowywać drużyn z przikładowo Kazachstanu coby darować se dłōgo rajza, ale w kōńcu musieli dać pozōr, że to grocze, kerzi poradzōm ich nauczyć fusbalu.

Na szczynści do fusbalistōw rajzowani na zagraniczne szpile tyż sie już zmiyniyło. Za PRL-u jak kery grocz bōł politycznie podpadniynty za granica mōgli go wcale niy puścić. Przeważnie jednak z wyjazdami na wielki szpile problymōw niy było, chocioż niy brakowało przigōd. Na trzeci szpil pōłfinału Górnik vs Roma w PZP z 1970 fusbaliści ôbu ekip mieli podjechać na stadiōn jednym autobusym. Tryner Romy zrobiōł jednak za błozna szofera i tyn Grubiorzy niy wziōn. Zobrzanōw na stadiōn podciepali swojimi autami kibice tak, że na stadiōnie byli 20 min. przed szpilym. Na finał do Wiednia Grubiorze jechali już swoim autobusym. Przijechali jednak dopiyro w dniu szpilu przed połedniym. Zmynczyni rajzōm grocze w ramach ôdpoczynku i prziszykowań poszli na…. gyszefty. Kaj tyż wracać du dōm z pustymi rynkami!

Latoś niy trza już sie ôbkupować ani wozić kryształōw na handel. Yno i aż grać…

Sztyrech na sztyrech. Ślōnzoki w kōmplecie awansowali do 1/8 finału Ligi Europy. Cuzamyn do kupy we wszyjskich nij wcześniejszych sześciu edycjach w telkij fazie ni mieli my tela reprezyntantōw co yno latoś. Bohatyrym ôstatnij serii szpilōw jes Arek Milik. Yno te puste zielōne stołki jakoś niy chciały klackać po jego trzecij bramie klupniyntej Legii…

Trza pedzieć, że doping w Warszawie bōł tym razym idyalny. Bez haji, kulturalnie. Yno fala meksykańsko za pierōna niy chciała zaskoczyć… Gorzij na boisku. Frank De Boer bōł forgot zaskoczōny, że gospodorze bierōm se szpil tak po lekku. Milik z kamratami już w piyrszej połowie rozłōnaczyli Legia tak, że drugo była już yno tryningowōm gierkōm w dziada. W nastympnej rundzie Ajax moge mieć już ciynżyj. Rywalym Dnipro Dniepropietrowsk.

Awans świyntuje tyż Kamil Glik i jego Torino. Piykno rywalizacjo z Baskami skōńczyła sie historycznym sukcesym. Drużyna, kiero do Ligi Europy wlazła trocha bez cufal, bo skuli problymōw licyncyjnych Parmy, moge tamek jeszcze nafyrlać. W niedziela udowodniyli to ligowōm wygranōm 1:0 z inkszym aktualnym uczestnikiym LE, Napoli. W hefcie syndzigo przi placu na zdobywcōw goli jedyne nazwisko tego dnia to Glik… Niych yno Kamil trzimie forma na Zenit Sankt Petersburg!

W 1/8 aż piynć ekip z Serie A, tōż kiereś musiały sie cylnōnć. Włoski derby zagrajōm Fiorentina i Roma Łukasza Skorupskigo. Nasz torman pokozoł klasa w obu szpilach z Feyeenordym, beztōż chytać bydzie dalij. Na szansa w Pucharach sztyjc czeko za to Łukasz Podolski. Jego Inter niy bez problymōw wyciepoł z rozgrywek Celtic, a teroski zagro w szlagrze z Wolfsburgiym.

Mono cylnōm sie jacy dwaj nasi chopcy w warszawskim finale? Zdałoby sie, bo w Lidze Majstrōw to już niymożliwe. Naszego ôstatnigo reprezyntanta tamek czeko niestety tera jakiś 6 tydni rewiyru. Łukasz Piszczek zagro nojpryndzyj w szwierćfinale. Przody jednak Borussia musiałaby wyeliminować Juve.

Amsterdam Arena, 19 luty, 35. minuta szpilu, dwadziesty meter. Arkadiusz Milik ustawiōny zadkiym do bramki przeciwnika przijmuje bal… Kōmu w tym mōmyncie wyłōnczyli sztrōm, tyn forgot mo czego żałować… Ale spokojnie. Emocje dopiero bydōm w tym tydniu. Haja ȏ pilot miydzy fanami fusbalu i „M jak miłość” gwarantowano!

Przed czwortkiym w polskich mediach sztyjc godało sie ȏ słabszej formie Ajaksu i Milika. Grocz z Tychōw jednak zaś skludziōł kibicōw Legii na ziymia. Arek spamiyntoł sie w idyalnym mōmyncie. Piyrszo brama latoś i piyrszo w karierze klupniynto Legii. Musi smakować, pra?

1:0. Ajaks zrobiōł piyrszy mały krok do awansu. Samek, jednak trza pedzieć ofyn, że trocha pōmōgło tyż im szczynści, a raczyj darymne, durś rozłōnaczōne cylowniki snajperōw Wojskowych. Ȏkozało sie jednak, że wojsko, kiere szczylo „kole a wele” tyż poradzi być groźne. Frank de Boer ȏ tym wiy, beztōż musi tera wykōmbinować jak pōmōc Legiōnistom utrzimać ich skutyczność, tak co po szpilu w Warszawie bydymy mieli piyrszego Ślōnzoka w 1/8 Ligi Europy.

Kiery jeszcze tamek zōndzie? W Lidze Europy sztyjc jes jeszcze trzech „ślōnskich Italokōw” z Mediolanu, Turynu i Rzymu. Sprawa awansu wszyndzij ȏtwarto, bo wszyjscy swoji piyrsze szpile porymisowali. Nojlepij mo Inter Łukasza Podolskigo, kiery wywiōz z Glasgow cynny wynik 3:3. Łukasz niystety w tym szpilu niy zagroł. W Turynie groł za to, i to jak zawsze piyrsze skrzipki, fusbalista z Jastrzymbio. Po rymisie 2:2, „Kapitan Glik” w Bilbao bydzie już musioł pokludzić swoich kōmpli do wygranej. W podobnej sytuacji jes AS Roma. W Rotterdamie trza bydzie atakować. Łukasz Skorupski chytoł ȏstatnio cołki szpil, a przi straconej bramce ni mioł nic do godki. Ȏbadōmy co pokoże w czwortek.

A po drodze Liga Majstrōw… Tamek już ni mōmy tak bogato. Łukasz Piszczek to jedyny ślōnski reprezyntant. We wtorek zagro w Turynie z Juve.

Paczcie tam jako chopy!

 

Jes 15 grudnia 2014. Zasłużōny torman z Knurowa, Jerzy D. fyrlo w koszyku. To ōn zaroski wybiere rywala do znanego i lubianego klubu z Warszawy w 1/16 LE. Chwila prowdy. Karteczka rozōnaczōno i… Ajax! Legia bydzie musiała zatrzimać nojlepszego ȏstatnio ślōnskigo snajpera Arkadiusza M. Cufal? Czy aby na pewno?

Zdo sie, że to Holyndry mogōm być bardzij radzi z losowanio. Mōgli na dyć trefić dużo gorzij. Czy Jurek z Arkiym niy cylnyli sie pryndzyj kaj na jakijś kawie? Ni ma to aby jaki nastympny chacharski spisek przeciwko Legii? Zdołby sie jaki „Macierewicz i partnerzy” coby wyjaśnić te ślōnski kōnszachty. Jo sprawa zostawiōm ȏtwarto…

Ȏd losowanio por Ligi Europy minyło już trocha czasu, ale emocje tak rychtyk dopiyro bydōm sie rozkryncać. Żodno ze strōn niy śpi. Doszło już do piyrszych wywiadōw i mini-haji w internecie. Prezes Legii przeszoł do kōntrofynsywy na Twitterze! Po wpisie Milika, kiery liczy na dwie wizyty w Warszawie (z Legiōm i w finale), szef wojskowych zapropōnowoł coby nasz grocz sie darymnie niy marasiōł i załatwiōł obie te wizyty za jednym szlagiym. Pojechoł prezes po bandzie! 1:0 do Legii!

Ale pozōr! Mōmy 1:1! Punkt do Ajaksu, bo trybuny na szczynści dō nich i ich stadiōnu bydōm tym razym strefōm zdemilitaryzowanōm tak w Warszawie jak i w Amsterdamie. Na trybunach niy trefiymy żodnego legiōnisty, ani nawet ,,zielōnych ludzikōw”. Stewardzi styknōm, a stadiōny bydōm durś bioło-czerwōne.

Tōż Boniek moge dychnōnć. Tym razym gańba go minie. Prezes PZPN-u niy bydzie zaś świyciōł ȏczami przed Monsieur’ym Platinim. Yno borok Milik bydzie musioł jakoś obynś sie bez „dopingu” jego wiernych fanōw z Warszawy, kierzi ȏstatnio pojechali ekstra do Holandii, coby wspiyrać go na szpilu Eredivisie popularnymi w ich repertuarze kōmplymyntami na literka „k”. Miyjmy nadziejo, że i bez tego nasz snajper pora bramōw klupnie…

„Bioło-czerwōne to barwy niyzwyciynżōne…”! A Wy za kim’eście sōm?