Archiwa tagu: Łukasz Skorupski

Niy trza być wielkim szpecym coby wiedzieć, że na Mundialu ô dobry wynik biyda bez nutki szczynścio. Jakby to padoł uja Ojgyn z Rajchu trza mieć „throschka Glück’a”. Polsko kadra już na sztarcie jednak Glück’a (abo jak wolicie: Glika) straciyła. Z rozmańtych powodōw na ausie znodło sie w sumie aż 5-ciu Ślōnzokōw przimierzanych na Mundial.

Wrōca do Kamila Glika, bo to tera medialny tymat nr 1. Badania w Nicei potwierdziyły to co padali już dochtory polskij kadry. Ni ma dobrze, ale fōrtka na Mundial ni ma jeszcze durś zawarto. Jedne je pewne, synek z Jastrzymbio zrobi wszyjsko coby w Rusach poszpilać. Na finał bydzie tyroł jak mody sornik, gorzij jak Poloki niy wylezōm z grupy… Dalsze analizy jego kōntuzji wolołbych se darować, bo już za tela fandzolynio w mediach na tyn tymat. Jedyn ze szpecōw ofyn uznoł nawet, że Glik próbōm szlagu szkopyrtkōm przi siatkonodze za fest „przigwiazdorzył”, dyć żodyn ś niego Pele ani Cristiano. I nojlepsze: „ktoś powiyniyn pedzieć Kamilowi coby sie niy wygupioł”. Toć! Czamu kej Glik wybijoł sie do luftu, tryner niy padoł mu: „Kamilku, niy skokej tak, bo se ała zrobisz”. Jo sie pytōm, kaj wtedy bōł sztab szkolyniowy? Czamu fojermōny niy rozônaczyły ôchrōnnej plały? Czamu Jacek Gmoch niy rozrysowoł Kamilowi dobrego kōnta natarcio do zola? Skandal i ôstuda!

Jednak, pierzina, poniōsło mie i pojechołech z analizōm kōntuzji na trzi sztwierci felietōnu jak kożdy szanujōncy sie „szpec fusbalowy”. Kōntuzjo Glika przićmiyła już praje durś ôstateczne wybory kadrowe Adama Nawałki, a te do Ślōnzokōw mōgły być lepsze… Na Mundial niy pojadōm mody pōmocnik Górnika, Szymon Żurkowski i torman Romy Łukasz Skorupski. Skuli wielkij rywalizacje w ataku juz pryndzyj ôdpod Jakub Świerczok (Łudogorec). Na kōniec skreślōny ôstoł Kamil Wilczek (Brøndby). Jego duński tryner już pryndzyj godoł, że jak Wilczek niy pojedzie to znaczy, że Poloki majōm forma na Majstra. Przesada? Chyba ja, ale ôbadōmy. Milik, Piszczek i… Glik sztyjc w grze.

Hneda zaś rozhajcuje sie haja ô Mundial… Adam Nawałka już ôgłosiōł zagraniczne powołania na szpil Polski z Czornogōrōm. Mōmy być z czego radzi do kadry wraco po kōntuzji Arek Milik. Powołani dostoł tyż jego stary kamrat z Zobrzo, Łukasz Skorupski nowy torman nr 3 w Polsce.

Piszczek, Glik, Milik, Wilczek i Skorupski. Do piynciu urosła nōm ślōnsko delegacjo w reprezyntacji Polski. Po tym jak Artur Boruc ôgłosiōł reprezyntacyjno pyndzyjo, rola drugigo rezerwowego erbnōł pō nim Łukasz Skorupski. Były grocz Gornika reprezyntuje terozki w Serie A Empoli FC (na wypożyczyniu z AS Roma). 10 szpilōw z czystym kōntym w drużynie, kero brōni sie przed spadkiym to wynik, kery dużo godo ô jego formie w tym sezōnie.

Łukasz to stary znajōmy selekcjōnera. Dyć to u Nawałki Skorupski debiutowoł w Ekstraklasie (nota bene razym z Milikiym i Olkowskim). Za piykne ôczy powołanio jednak niy dostowo. Selekcjōner sztyjc mo go w pamiynci. Na kadra zaprosiōł już go na jesiyń, ale Łukasz na swojo szansa bydzie musioł jeszcze trocha doczkać, bo kōnkuryncjo na bramie wielko. Swoji 5 minut jeszcze dostanie, a ôn gynał już wiy jak to wykorzystać. Pokozoł to choby w swoim debiucie w kadrze U-21 w paździyrniku 2011 r. W szpilu z Portugaliōm prziszło mu wlyź na boisko i chytać elwer. „Spokojnie, jo to chyca” pedziōł yno kamratōm na ławce i tak tyż zrobiōł.

Ślōnski słowa Łukasza trefiyły po tym szpilu do tytułōw relacji poświyncōnych tymu szpilowi. Łukasz niy gańbuje sie ofyn godać po ślōnsku. Nikedy wciepnie pora słōw po naszymu dziynnikorzowi. Bezmałaś czuje sie Ślōnzokiym i dobrze godo po ślōnsku, chocioż jego familio gynał ze Ślōnska niy pochodzi. Wychowani z synkami na Zaborzu zrobiyło jednak swoji. À propos wychowanio… Z Łukasza downij bōł niyzły hajok. Ôstatnio chyba jednak spoważnioł i spokojnie czeko na swoji nastympne 5 minut. Do tyj pory w piyrszej reprezyntacji zagroł yno roz w 2012 r. z Macedōniōm (4:1) jeszcze za Fornalika. Tyn synek mo szmaki na wiyncyj…

Pośmiatane. W tym sezōnie to już kōniec przigody ślōnskich fusbalistōw w europejskich pucharach. Piszczek, Podolski, Milik, Skorupski i Glik majōm fajrant… Małym bōmbōnym na osłoda ślōnskim kibicōm moge być przinajmij nastympno brama kapitana Torino. Zdo sie jednak, że Europa durś ô naszych synkach niy zapōmni.

Borussia bez kōntuzjowanego Łukasza Piszczka szału z Juve niy pokozała. To już ni ma ta ekipa co rok czy dwa lata do zadku. Kamraci Łukasza dostali ôd Starej Damy wklupane aż 0:3. Skuli tego ostatni Hanys pożegnoł sie latoś z Ligōm Majstrōw.

Posprzōntane tyż w Lidze Europy. Inter, Roma, Torino i Ajax wyeliminowane. Przi czym Podolski niy musioł zaś ani wiōnzać fusbalokōw. Skorupski puściōł kyjza a raczyj zaliczōł asysta przi drugij bramie przeciwnika. Milik tym razym niy wykozoł sie skutycznościōm. Za to Glik trefiōł do siatki 2 razy, z tym że roz po spolōnym. W efekcie bez nastympne pucharowe wieczory ślōnscy kibice ôszczyndzōm se trocha hercklekotōw. Kōmu mało telewizyjnych emocji musi se radzić inacy. Zawsze jes na dyć jakoś ôpcjo. Rolnik-celebryta, kiery niy znod żony, wali yntki do wody kożdy tydziyń…

A tak durś poważnie to trza ofyn pedzieć, że tyn sezōn i tak bōł dō nos wyjōntkowo dobry. Tela reprezyntantōw w 1/8 Ligi Europy nigdy my ni mieli. Przidzie nōm jednak jeszcze poczekać aż jakiś synek ze Ślōnska dźwignie zaś poważny europejski puchar. Ôstatnio udało sie to gynał 10 lot tymu, kej Liga Majstrōw wygroł Jurek Dudek.

Nasi w Lidze Europy zrobiyli se latoś dobro reklama. Skorupski w końcu mōg pokozać wiela je we werci. Gra Glika i jego bramy to coś co tym bardzij niy przyndzie bez echa. Ô chopa z Jastrzymbio sztyjc pyto cołko Europa. Nojbardzij bezmałaś Anglio, tōż Arsenal, Everton, West Ham i Newcastle. Coroz wiyncyj w wielkim świecie godo sie tyż ô Miliku. Pōmōgły w tym choby te 3 bramy klupniynte Legii. Uciecha było zaglōndać. Dziynki chopy!

 

Sztyrech na sztyrech. Ślōnzoki w kōmplecie awansowali do 1/8 finału Ligi Europy. Cuzamyn do kupy we wszyjskich nij wcześniejszych sześciu edycjach w telkij fazie ni mieli my tela reprezyntantōw co yno latoś. Bohatyrym ôstatnij serii szpilōw jes Arek Milik. Yno te puste zielōne stołki jakoś niy chciały klackać po jego trzecij bramie klupniyntej Legii…

Trza pedzieć, że doping w Warszawie bōł tym razym idyalny. Bez haji, kulturalnie. Yno fala meksykańsko za pierōna niy chciała zaskoczyć… Gorzij na boisku. Frank De Boer bōł forgot zaskoczōny, że gospodorze bierōm se szpil tak po lekku. Milik z kamratami już w piyrszej połowie rozłōnaczyli Legia tak, że drugo była już yno tryningowōm gierkōm w dziada. W nastympnej rundzie Ajax moge mieć już ciynżyj. Rywalym Dnipro Dniepropietrowsk.

Awans świyntuje tyż Kamil Glik i jego Torino. Piykno rywalizacjo z Baskami skōńczyła sie historycznym sukcesym. Drużyna, kiero do Ligi Europy wlazła trocha bez cufal, bo skuli problymōw licyncyjnych Parmy, moge tamek jeszcze nafyrlać. W niedziela udowodniyli to ligowōm wygranōm 1:0 z inkszym aktualnym uczestnikiym LE, Napoli. W hefcie syndzigo przi placu na zdobywcōw goli jedyne nazwisko tego dnia to Glik… Niych yno Kamil trzimie forma na Zenit Sankt Petersburg!

W 1/8 aż piynć ekip z Serie A, tōż kiereś musiały sie cylnōnć. Włoski derby zagrajōm Fiorentina i Roma Łukasza Skorupskigo. Nasz torman pokozoł klasa w obu szpilach z Feyeenordym, beztōż chytać bydzie dalij. Na szansa w Pucharach sztyjc czeko za to Łukasz Podolski. Jego Inter niy bez problymōw wyciepoł z rozgrywek Celtic, a teroski zagro w szlagrze z Wolfsburgiym.

Mono cylnōm sie jacy dwaj nasi chopcy w warszawskim finale? Zdałoby sie, bo w Lidze Majstrōw to już niymożliwe. Naszego ôstatnigo reprezyntanta tamek czeko niestety tera jakiś 6 tydni rewiyru. Łukasz Piszczek zagro nojpryndzyj w szwierćfinale. Przody jednak Borussia musiałaby wyeliminować Juve.

Amsterdam Arena, 19 luty, 35. minuta szpilu, dwadziesty meter. Arkadiusz Milik ustawiōny zadkiym do bramki przeciwnika przijmuje bal… Kōmu w tym mōmyncie wyłōnczyli sztrōm, tyn forgot mo czego żałować… Ale spokojnie. Emocje dopiero bydōm w tym tydniu. Haja ȏ pilot miydzy fanami fusbalu i „M jak miłość” gwarantowano!

Przed czwortkiym w polskich mediach sztyjc godało sie ȏ słabszej formie Ajaksu i Milika. Grocz z Tychōw jednak zaś skludziōł kibicōw Legii na ziymia. Arek spamiyntoł sie w idyalnym mōmyncie. Piyrszo brama latoś i piyrszo w karierze klupniynto Legii. Musi smakować, pra?

1:0. Ajaks zrobiōł piyrszy mały krok do awansu. Samek, jednak trza pedzieć ofyn, że trocha pōmōgło tyż im szczynści, a raczyj darymne, durś rozłōnaczōne cylowniki snajperōw Wojskowych. Ȏkozało sie jednak, że wojsko, kiere szczylo „kole a wele” tyż poradzi być groźne. Frank de Boer ȏ tym wiy, beztōż musi tera wykōmbinować jak pōmōc Legiōnistom utrzimać ich skutyczność, tak co po szpilu w Warszawie bydymy mieli piyrszego Ślōnzoka w 1/8 Ligi Europy.

Kiery jeszcze tamek zōndzie? W Lidze Europy sztyjc jes jeszcze trzech „ślōnskich Italokōw” z Mediolanu, Turynu i Rzymu. Sprawa awansu wszyndzij ȏtwarto, bo wszyjscy swoji piyrsze szpile porymisowali. Nojlepij mo Inter Łukasza Podolskigo, kiery wywiōz z Glasgow cynny wynik 3:3. Łukasz niystety w tym szpilu niy zagroł. W Turynie groł za to, i to jak zawsze piyrsze skrzipki, fusbalista z Jastrzymbio. Po rymisie 2:2, „Kapitan Glik” w Bilbao bydzie już musioł pokludzić swoich kōmpli do wygranej. W podobnej sytuacji jes AS Roma. W Rotterdamie trza bydzie atakować. Łukasz Skorupski chytoł ȏstatnio cołki szpil, a przi straconej bramce ni mioł nic do godki. Ȏbadōmy co pokoże w czwortek.

A po drodze Liga Majstrōw… Tamek już ni mōmy tak bogato. Łukasz Piszczek to jedyny ślōnski reprezyntant. We wtorek zagro w Turynie z Juve.

Paczcie tam jako chopy!

 

Jeszcze pora lot do zadku Ślōnzoka, kiery gro we fusbal na Pōłwyspie Apynińskim, trza było ze świycōm, czy taszlampōm szukać. A znolyź szło co nojwyżyj wczasowiczów na plaży z dmuchanym balym. Teroski sytuacjo wyglōndo durś inacy. Ślōnsko kolōnio do liczby sztyrech chopa powiynkszōł tamek latoś Łukasz Podolski.

W czasach kej transfer z Polski za granica, bōł możliwy yno po skōńczyniu 30. abo 28. lot, z podbijaniym świata niy było lekko. Nikierym jednak udowało sie trocha poszpilać na Zachodzie. Nojpopularniejszym, kierunkiym ȏbiyranym bez ślōnskich fusbalistōw bōły Nimce i tak tyż zostało do dzisiej. Dalij na zachōd i połedni wyglōndo to już jednak słabij. Ȏd czasów Armii Andersa Ślōnzoki za fest Włoch niyzawojowali. Do niydowna… Ȏstatnio nasi fusbaliści majōm wiyncyj ȏkazji coby sie tamek wykozać.

Etatowym bohatyrym Torino FC jes Kamil Glik. Synek z Jastrzymbio mo ȏstatnio pochytane u sia w klubie wszyjski funkcje. Sztoper, kapitan i nojlepszy snajper oroz. Glik w szpilu z Milanym zaś bōł wszyndzij. W 3 min. zrobiōł elwer do gości, a w 81. kepkōm klupnōł swojo piōnto brama w sezōnie. 1:1!

Derby Rzymu to bez godki szlagier ȏstatnij kolejki Serie A i nawet tukej mōmy ślōnski akcynty. Szkoda yno, że na ławie. Łukasz Skorupski niy poradziōł jeszcze na dobre wywalczyć se placu w podstawie AS Romy. W Lazio zagroł za to Mirek Klose, kiery wloz zaś w drugij połowie, przi stanie 2:2, ale wiela już tyż niy zmiyniōł.

Pozōr, bo to niy wszyjsko! Do Włoch skludziōł sie na dyć nastympny Ślōnzok. Podolskimu zmierzły sie dobrze płatne szychty na ławce w Lōndynie, beztōż pitnōł jak yno ȏtwarło sie ȏkno transferowe. Grocz wypożyczōny bezmała za jakiś 1,5 mln €, hneda powiniyn sie spłacić. Już po poru dniach wloz na boisko w szpilu z Juve i piyknie rozfechtowoł widowisko, co dało rymis 1:1. W niedziela Łukasz mioł już podstawa, a jego asysta pōmōgła rozklupać Genoa AFC 3:1.

Forza Hanysy!

Fusbaliści ze Ślōnska mieli bez ostatni weekend niy mało do godki w poru czołowych europejskich ligach.  Zwyciynstwa swoim ekipom dali Arek Milik i Paweł Olkowski. Tela ciekawych ślōnskich akcyntōw na Zachodzie zaś downo niy było. W Serie A mielimy praje ślōnski derby, a w Nimcach „haja” ślōnsko-zagłymbiowsko. Emocje jak pierōn!

Zaczynōmy ȏd Włoch. Dyć to gynał w Rzymie liczylimy na nojciekawsze w tym tydniu ślōnski derby. AS Roma Łukasza Skorupskigo przijmowała u sia Torino Kamila Glika. Nasz Hanys z Rzymu jednak tym razym ȏdpoczywoł po Lidze Majstrōw. Kapitan Glik zagroł cołki szpil i tak rychtyk nic niy zawalōł, ale niy poradziōł zatrzimać ofynsywy Rzymian. 3:0.

Ciekawij było w Bundeslidze. W Hoffenheim Ślōnzoki lepsze ȏd Zagłymbioka! To Paweł Olkowski i Adam Matuszczyk z 1 FC Koeln w sobota wieczōr świytowali 3 punkty. Eugen Polanski ni mioł być z czego rod. Nojwiynkszo uciecha mioł samek jednak były grocz Górnika. Na dyć to gynał Paweł ustawiōny tego dnia na pomocy pokludziōł swojo ekipa do ciynżkij wygranej 4:3. Asysta i dwie bramy, co jedna to szwarniejszo… Mocne szlagi zza szesnostki, miōd-mailna-ostrynżyna! Czy Łukasz Piszczek moge sie boć ȏ plac w kadrze na prawej obrōnie? Ōn sie raczyj tym tera niy sztresuje. Tym bardzij, że sōm zaliczōł gynał udany tydziyń. Wygrano w Lidze Majstrōw (z piyknōm asystom) i awans z grupy, a niyskorzij 3 punkty w lidze.

Przi telkim podsumowaniu ȏbowiōnzkowo trza zejrzeć tyż do Holandii. Tamek stary kamrat bohatyra Kolōnii z czasów gry w Górniku tyż niy lebruje. Chocioż przimotnik stary do Arka Milika gynał za pierōna niy pasuje. 20-letni grocz z Tychōw zaś gupnie na boisku. Tym razym sieknōł dwie bramy do Ajaksu w wygranym 4:2 szpilu z Cambuur. W tym sezōnie Eredivisie trefioł już 5 razy. Arek klupoł tyż już bramy w Pucharze Holandii i reprezyntacji Polski, sztyjc czekōmy na jego gole w Lidze Majstrōw…