Archiwa tagu: Mateusz Zachara

Ôkna transferowe w nojważniejszych europejskich ligach zawarte. Styczyń ciekawy bōł przede wszyjskim skiż Chińczykōw, kerzi czatujōm na coroz lepszych fusbalistōw choby fesztry na żdżałe sorniki. Na muszka trefiōł im tyż jedyn z naszych. Tōż ślōnskim bohatyrym trensferōw tym razym bez godki Łukasz Podolski, nowy fusbalista Pekin Guoan.

Jeszcze pora lot do zadku chińskim „fesztrōm” zdarzało sie zapolować w Ekstraklasie. Interesy ś nimi robiōł nawet Górnik Zobrze. Przody na drugi kōniec świata wykludzioł sie Krzysztof Mączyński (2014, Guizhou Renhe) potym Mateusz Zachara (2015, Henan Jianye). Grubiorze wielkij kariery tamek niy zrobiyli i sōm już nazod w Polsce. Tera ô transferze do Chin grocze z Ekstraklasy mogōm pomarzyć. Chińczyki przesztelowali sie na wiynksze transfery. Plan zônaczynio fusbalowej potyngi ôgłoszony przez prezydynta Xi Jinpinga w 2012 r. włazi w nastympne fazy. Chiny fest inwestujōm w szkolyni modych groczy, a z Europy i Brazylii za kosmiczne piniōndze bierōm już yno rychtyk dobrych fusbalistōw (i to niy yno tych po 30-stce). Ôstatnio do Super League trefili choby Carlos Tevez (33 l., Boca Juniors-Shanghai Greenland), John Obi Mikel (30 l., Chelsea-Tianjin Teda), czy Oscar (26 l., Chelsea-Shanghai SIPG).

Łukasz Podolski to nojbardzij utytułowany ślōnski fusbalista z tych sztyjc aktywnych. W ôstatnich miesiōncach dowo jednak znać, że po lekku kōńczy kariera. Po euro 2016 pedzioł ofyn, że w reprezyntacji Nimiec już niy poszpilo. Terozki kōńczy z Galatasaray Stambuł i kludzi sie fōrt na drugi kōniec świata, kery z perspektywy Europy sztyjc zdo sie fusbalowymi „Pierōnowicami”. 31-letni Podolski niy musi już jednak myśleć ô rozwoju szportowym. W jego przipadku transfer do Pekinu to raczyj ciekawo przigoda i ôkazjo do prziszporowanio do pyndzyji. A dyć czamu niy? 9 miliōnōw za rok? Piechty niy depce… Ale panie Łukaszu, dejcie pozōr! Kibice na Ślōnsku pamiyntajōm, kōniec kariery bezmałaś mo być w Zobrzu…

Już po sezōnie, beztōż trza podziwać sie co na rynku transferowym pochajōm zaś ślōnscy „ekstraklaseiros”. Toć, że w tym tymacie bez ôstatni lata dycki wiyncyj do godki je w kwestii sprzedowanio niż kupowanio. Niy inacy i tera. Wiynkszość naszych klubōw musi fest dować pozōr na kożdego wydowanego kotloka i sztyjc dofutrowywać dziura budżetowo. W tej ôstatnij kwestii nojwiynkszymi fachmanami ôd downa sōm prezesy Górnika.

Grubiorze co pōł roku kōnsekwyntnie próbujōm pozbyć sie swojigo nojlepszego gynał grocza. Tak było z Mączyńskim (zima’14), Nakoulmōm i Olkowskim (lato’14), a ôstatnio Zacharōm (zima’15). Niy idzie tyż zapōmnieć ô Miliku (zima’12/’13). Na dyć 2,6 mln € piechty niy depce. To bōł nojlepszy biznes Górnika, ô kery sztyjc jednak je haja. Rozwój Katowice chce tera z Zobrzo ôdsetki skuli za niyskoro spłacōnej im prowizji transferowej.

Po sprzedaży Zachary zdało sie, że bez lato niy bydzie mioł kto ôdynś. Górnik niy zdōnżōł wciepać na rynek za tela atrakcyjnego toworu tj. niy wyprōmowoł żodnej nowej „gwiazdy”. Latoś chyba już niy bydzie na kim zarobić. Klub beztōż walczy ô zachowani starego składu, ale z tym tak lekko tyż chyba niy bydzie. Już terozki wiymy, że z Zobrzym żegno sie Błażej Augustyn. 27-letni sztoper kludzi sie do Szkocji. Hearts bierōm go jednak za darmo, bo gynał kończy mu sie kōntrakt na Ślōnsku.

Pierōn wiy czy w telkij sytuacji Górnik niy poszuko jeszcze do kōńca siyrpnia jakich nowych rynkōw zbytu. Ôstatnio dobrze ukłodały sie transakcje z Chinami. W ôdstympie roku Górnik pocis tamek dwōch fusbalistōw. Ô nowych ofertach na razie niy słychać. To że Chiny zalywajōm nas masōm plastikowego harpyncio, niy znaczy że sami chcōm ôd nas brać bele co. Na wielki transfery beztōż ni ma tera co liczyć. Chiński fusbal to dō nos sztyjc egzotyka, ale przi porownaniu ich a naszych inwestycji zdo sie, że hneda forgot zostanymy fest po zadku.

 

POZŌR!

Roztomili czytelnicy,

Tekst, kery gynał przeczytaliście to ôstatni wpis w tym sezōnie „Ślōnskigo fusbalu”. Zaproszōm fest nazot po wakacjach.

Paczcie tam jako!

GB

Ȏkno transferowe poȏtwiyrane do korzōnd. Zrobiōł sie pierōński przeciōng. Efekt jes mōmyntalny. Piyrszego wywioło Łukasza Podolskigo, nowo gwiazda Interu Mediolan. A to dopiyro poczōntek! Rajfejferszlos w poru inkszych taszach tyż już praje dopiynty…

To bōł wartki szpil. Łukasz to niy grocz ze zorty tych, kierzi mogōm szporować na pyndzyjo grzociym ławy. Nikierzi jeszcze niy spamiyntali sie po Sylwestrze, a synek z Gliwic już mioł bilet na fliger w kapsie. Rozmańte famy ȏ jego przekludzinach pokozywały sie już downo. Teroski już pewne – Podolski  wypożyczōny na pōł roku, a bezmała Inter po dociepaniu poru hrubszych miliōnōw bydzie mōg go zameldować do porzōndku i zdo sie, że tak tyż bydzie. Media w Italii już go majōm za zbowiciela, a ōn pokozuje, że włoski luft mu forgot pasuje.

Podobny scynariusz szkryflo życi Waldkowi Sobocie. Piyrszy sezōn w nowym klubie to bojka, ale tera ni ma lekko. Club Brugge lideruje w Belgii, yno niystety Waldek dziwo sie na to z boku. Tryner ofyn pedzioł, że woli modego rywala Soboty. Groczowi z Ozimka na szczynści tyż ambicja niy pozwolo tak tymu dać pokój, beztōż bezmała planuje już jakiś wypożyczyni do Nimiec. Kiedyś godoł, że marzy o Bayernie, tera mono bydzie musioł sie zadowolić yno  2. Bundesligōm.

Co na naszym placu? Jakby to pedzieć… Cudōw ni mogymy sie spodziywać. Ślōnski drużyny ekstraklasowe wzmacniajōm sie w swoim stylu. Ruch i Piast bez szału. Za to Górnik kōnsekwyntnie kōntynuuje taktyka pozbywanio sie wszyjskich nojlepszych groczy coby nafutrować wiecznie niynażartego pierōna ȏ nazwie „dziura budżetowo”. Eźli po Miliku, Mączyńskim, Olkowskim i Nakoulmie, niy przichodzi czos na pozbyci sie Mateusza Zachary? Tukej dopiero famy sie mnożōm… Ponoć chcōm go w Belgii, Izraelu i USA. Z tym, że mogōm tamek ni mieć nic do godki, na dyć nojlepszy snajper Górnika z ȏstatnij rundy je już na testach w… Chinach!

Kiery nastympny?