Archiwa tagu: Odra Wodzisław

Brama szczelōno rynkōm przisztymplowała spadek Ruchu. Pierōństwo…  Ale już po ptokach. Nic niy zmiyniymy. Ślōnski potyngi spadywały niy roz. Przibadalimy. Pytani yno co dalij…

2009. Piyrszy spadek Górnika Zobrze w XXI w. Wielki spōnsor (Allianz), wielki plany, ale gra na pierōna. Spamiyntani jednak sie zdało. W I lidze grajōm yno sezōn. Drugi plac pozwolo Grubiorzōm zaś wlyź do szoli, kero wyjyżdżo w Ekstraklasie. Sny ô potyndze jednak zostały dalij w hasioku. Finansowo Górnik to zaś boroczki. W Zobrzu za to stanōł porzōndny stadiōn. Latoś Górnik zaś musi sie prać ô Ekstraklasa.

2010. Kōniec 14-letnij przigody Odry Wodzisław z Ekstraklasōm. Darymno jesiyń, zimowe transfery i wielko pogōń na wiosna. Brakło jednego ôka. Odra kōńczy na 15. placu i ekspresowo sjyżdżo na same dno. Spadek do II ligi, brak licyncji i rozwiōnzani klubu. W sezōnie 2011/12 nowo Odra sztartuje w rybnickij Klasie C. Potym rozmańte dziwne awanse i fuzje. Doszło do tego, że latoś w lidze okryngowej szpilajōm dwa kluby, kere majōm w nazwie Odra Wodzisław. Telki derby yno tamek…

2011. Zaś spaduje klub ze Ślōnska. Polonia Bytōm kōńczy na ôstatnim placu. Problymy finansowe ôd downa niy były tamek tajymnicōm. Na dłōgszo meta ciynżko było utrzimać w Bytōmiu Ekstraklasa. Piyrszo liga tyż zrobiyła sie za mocno. Terozki Bytōmioki spadujōm do ligi III. Szportowo i ôrganizacynie (ujymne punkty w ramach sztrofy licyncyjnej) zaś niynojlepij.

Kerym scynariuszym pokulo sie prziszłość Niybieskich? Wartki awans jak Górnik? – Bydzie ciynżko. Rozônacz jak w Odrze? – Miasto chyba niy pozwoli. Na razie sytuacjo w Ruchu nojbardzij przipōmino chyba Bytōm. Problymy finansowo-licyncyjne, stare szpetne stadiōny i miasta zmynczōne szpōnsorowaniym klubōw…

Niybiescy jednak swojo historio naszkryflajōm sami. Niy sōm skozani na III liga. Zresztōm spadek z Ekstraklasy w połōnczyniu z pustym portmanejym sami tyż już przerobiali w 2003. Wtedy na powrōt do elity czakali 4 lata…

Wiosna 1997. Kōniec Ekstraklasy. 3. plac i awans do rozgrywek Pucharu UEFA zdobywo byniaminek, klub kery istnioł ôd 1922 roku, ale w poważnym fusbalu durś ni mioł doświadczynio. W małym mieście pod czeskōm granicōm rozōnaczyły sie szmaki na wielki fusbal…

Ligi Majstrōw w Wodzisławiu Ślōnskim mono niy było, ale wszyjsko długo fungowało jak trza, aż po 14. sezōnach Odra sfurgła z Ekstraklasy. Tympo ślatywanio na zol bōło pierōnowe. Kryzys szportowy i głodny portmanej niczego dobrego niy śmiōm prziniyś. Ôd sezōnu 2011/12 pytani kaj teroski gro Odra było coroz bardzij skōmplikowane, a hneda przestało mieć tak rychtyk jedna dobro odpowiydź.

„Miszōng” to chyba samek słowo za lekki. Po sezōnie w C-klasie KP Odra 1922 Wodzisław sztajgnyła za jednym szlagiym do III ligi. To jednak niy była prymio za ilość naklupanych bramek, a efekt wykupiynio licyncji Startu Bogdanowice. Za 2 lata kibice majom déjà vu. Odra spado i bez cołki rok durś wymazano je z fusbalowej mapy kraju.

Kibicōm szmaki niy przeszły… Wizje sōm rozmańte. Swoji do godki mo miasto Wodzisław Śl., jedna i drugo zorta kibicōw, a z boku sōm ci kerzi sie już w tym potraciyli. Ôkryngowe władze PZPN-owski tyż już majōm biyda sie w tym wszyjskim pochytać. W 2015 wpisujōm bezpośrednio do A-klasy Odra Centrum Wodzisław Śl. (bezmałaś legalnie ekstra po to rozszyrzyli liga do 18 ekip i wymyślili baraże) i do C-klasy APN Odra Wodzisław Śl.

Haja nabiyro szwōngu. Ôstatnio po zgłoszyniu że C-klasowe szpile APN-u, na kere przichodzi wele 200 szalikowcōw mogōm byc niybezpieczne, w tyn maras wōnaczyła sie policjo. Widać kibice majōm na sie z kympki. Boroki yno te hoolsy. Kiedyś mōgli sie bez problymu prać z chorzowskimi czy zabrzańskimi, tera na cołko lista ich zgodōw i „kos” przichodzi jeszcze wojna dōmowo, ô ta jedyno rychtyk słuszno i forgot nojprawdziwszo Odra. Chodzōm famy, że na bezrok zgłosi sie jeszcze jedna. I weź sie sam hoolsie pochytej…