Archiwa tagu: Paweł Olkowski

Ôstatni szpile za nami. Z grupy D lezōm Polsko a Nimce. Wszyjski fusbalowe szpece, pseudo-szpece a ludzie polityki swoji analizy już porobiyli. Ôd statystyk szczeleckich po schymaty taktyczne (à la Gmoch) z rozłożyniym sznitlocha na dietetycznych sznitkach Ani Lewandowskij. Tukej jak zawsze ślōnski punkt widzynio…

Tōż voilà chopcy ze Ślōnska, kerzi pokludziyli swojo kadra do Francji:

  1. Kamil Glik (9 szpilōw a 844 minuty w eliminacjach, 1 brama). Zmiyniały sie tormany i kōmple z obrōny ale Kamil bōł sztyjc. Chop z Jastrzymbio to grocz bez kerego i defynsywa Nawałki niy funguje jak trza. Jedyn z głōwnych bohatyrōw historycznego szpilu z Nimcami (2:0).
  2. Arek Milik (9 szpilōw a 761 min., 6 bramōw). Dziynki szwōngowi jakigo nabrała kariera tego modzioka, polsko kadra mo w kōńcu rychtyk porzōndny napad. Wiela znaczy tyn grocz pokozała jego kōntuzjo w szpilu w Szkocji, po kerej Poloki z przodku niy istnieli. Arek klupnōł w eliminacjach pora fest ważnych bramek (choby z Nimcami czy Szkocjōm).
  3. Łukasz Piszczek (7 szpilōw 605 min.). Miywoł gorsze mōmynty, jak gra w Nimcach, kaj śloz jeszcze przed przerwōm, ale tyroł wtedy z kōntuzjōm. Za to w ôstanim szpilu widzielimy wiela tak rychtyk je we werci. Bezbłyndny ze zadku, aktywny z przodku.
  4. Paweł Olkowski (6 szpilōw 400 min.). Fusbalista z Ôzimka klupie do piyrszego składu. Nawałka mo syntymynt do „starych grubiorzy”, tōż Paul jeszcze w tej kadrze pokulo bal.
  5. Waldek Sobota (3 szpile 108 min.). Grywoł yno z poczōntku. Tera je w FEST szyrokij kadrze.
  6. Łukasz Podolski (7 szpilōw 218 min.). Ni mogymy zapōmnieć ô naszym jedynym już reprezyntancie Nimiec. Yno ōn świyntuje sam awans z piyrszego placu. Piyrszych skrzipek w kadrze już niy gro (yno roz w podstawie). Sztyjc jednak ambitny jak pierōn. Bez ôstatni rok 2 razy sie przekludzoł i w kōńcu oderwoł sie od ławy. W Stambule już klupie brameczki, beztōż Achim Loew raczyj ô nim niy zapōmni.

Zostowo pedzieć: Allez les gars! Jadymy synki!

Już po sezōnie, beztōż trza podziwać sie co na rynku transferowym pochajōm zaś ślōnscy „ekstraklaseiros”. Toć, że w tym tymacie bez ôstatni lata dycki wiyncyj do godki je w kwestii sprzedowanio niż kupowanio. Niy inacy i tera. Wiynkszość naszych klubōw musi fest dować pozōr na kożdego wydowanego kotloka i sztyjc dofutrowywać dziura budżetowo. W tej ôstatnij kwestii nojwiynkszymi fachmanami ôd downa sōm prezesy Górnika.

Grubiorze co pōł roku kōnsekwyntnie próbujōm pozbyć sie swojigo nojlepszego gynał grocza. Tak było z Mączyńskim (zima’14), Nakoulmōm i Olkowskim (lato’14), a ôstatnio Zacharōm (zima’15). Niy idzie tyż zapōmnieć ô Miliku (zima’12/’13). Na dyć 2,6 mln € piechty niy depce. To bōł nojlepszy biznes Górnika, ô kery sztyjc jednak je haja. Rozwój Katowice chce tera z Zobrzo ôdsetki skuli za niyskoro spłacōnej im prowizji transferowej.

Po sprzedaży Zachary zdało sie, że bez lato niy bydzie mioł kto ôdynś. Górnik niy zdōnżōł wciepać na rynek za tela atrakcyjnego toworu tj. niy wyprōmowoł żodnej nowej „gwiazdy”. Latoś chyba już niy bydzie na kim zarobić. Klub beztōż walczy ô zachowani starego składu, ale z tym tak lekko tyż chyba niy bydzie. Już terozki wiymy, że z Zobrzym żegno sie Błażej Augustyn. 27-letni sztoper kludzi sie do Szkocji. Hearts bierōm go jednak za darmo, bo gynał kończy mu sie kōntrakt na Ślōnsku.

Pierōn wiy czy w telkij sytuacji Górnik niy poszuko jeszcze do kōńca siyrpnia jakich nowych rynkōw zbytu. Ôstatnio dobrze ukłodały sie transakcje z Chinami. W ôdstympie roku Górnik pocis tamek dwōch fusbalistōw. Ô nowych ofertach na razie niy słychać. To że Chiny zalywajōm nas masōm plastikowego harpyncio, niy znaczy że sami chcōm ôd nas brać bele co. Na wielki transfery beztōż ni ma tera co liczyć. Chiński fusbal to dō nos sztyjc egzotyka, ale przi porownaniu ich a naszych inwestycji zdo sie, że hneda forgot zostanymy fest po zadku.

 

POZŌR!

Roztomili czytelnicy,

Tekst, kery gynał przeczytaliście to ôstatni wpis w tym sezōnie „Ślōnskigo fusbalu”. Zaproszōm fest nazot po wakacjach.

Paczcie tam jako!

GB

Nowy snajperski rekordu Mundialu i dwóch majstrōw świata w barwach Nimiec. Toć! Tych to Nimiec, kierych niyskorzij na ziymia skludziyła Polsko i to z niymałym ślōnskim udziałym… To yno kōnsek naszych sukcesōw fusbalowych w 2014.

05.06.1938 r. Ernest Wilimowski jeszcze jako reprezyntant Polski klupie 4 gole Brazylii, co bez długi lata jes rekordym MŚ. To jego piyrszy i ȏstatni mundialowy szpil. Mono beztōż na nastympny telki rekord Ślōnzoki muszōm czakać 76 lot, miesiōnc i 3 dni. Tera zaś rywalym je Brazylio, ale bohatyrym już grocz Nimiec. Tego dnia Mirek Klose szczylo swojo 16. mundialowo brama. Ōn mioł jednak trocha wiyncyj czasu niż Ezi, bo na mistrzostwach zagroł aż 24 szpile.

Hneda Klose z Podolskim mogōm świyntować majstra jako piyrsze Ślōnzoki ȏd czasōw Richarda Herrmanna (RFN; 1954). Po Mundialu Klose ogłaszo kadrowo pyndzyjo, ale sztyjc klupie bramy w Lazio. Podolski w nowym sezōnie trefio na ławka Arsenalu, ale u Loewa sztyjc je ważny. Dyć to jego szlag praje połōmie lata w Wa-wie…

Gola niy było, beztōż nastympny historyczny szpil 2014 r. stoł sie faktym. Poloki piyrszy roz ȏgrali Nimcōw. Tym razym wiyncyj Ślōnzokōw było bioło-czerwōnych. Trza dać pozōr, że gynał Piszczek, Glik i zdobywca gola Milik to kluczowe postaci tego szpilu!

Tera trocha spamiyntanio. W ślōnskich klubach sztyjc „bez szału”. Co prowda trzeci w Ekstraklasie Ruch próbowoł coś powalczyć w Lidze Europy, ale potym było yno gorzij. Na jesiyń w lidze Ślōnzoki forgot ni majōm sie czym asić.

Lepszy na Zachodzie. Milik sieknōł bez jesiyń w Ajaksie 17 goli. Glik, sztoper i kapitan Torino tyż szczylo i sōm poradzi wygrać szpil. Skorupski debiutuje w Lidze Majstrōw. Bundesliga? W Borussi dobrze spamiyntoł sie po rewiyrze Piszczek, a w Koeln blysnoł Olkowski. Gorzij u Boenisha – zaś ława w Bayerze. To samo nasz jedyny chop w Belgii. Sobota co prowda zagroł z Nimcami, ale niyskorzij wypod na drugi plan w klubie i kadrze.

Co nos czeko latoś…?

Fusbaliści ze Ślōnska mieli bez ostatni weekend niy mało do godki w poru czołowych europejskich ligach.  Zwyciynstwa swoim ekipom dali Arek Milik i Paweł Olkowski. Tela ciekawych ślōnskich akcyntōw na Zachodzie zaś downo niy było. W Serie A mielimy praje ślōnski derby, a w Nimcach „haja” ślōnsko-zagłymbiowsko. Emocje jak pierōn!

Zaczynōmy ȏd Włoch. Dyć to gynał w Rzymie liczylimy na nojciekawsze w tym tydniu ślōnski derby. AS Roma Łukasza Skorupskigo przijmowała u sia Torino Kamila Glika. Nasz Hanys z Rzymu jednak tym razym ȏdpoczywoł po Lidze Majstrōw. Kapitan Glik zagroł cołki szpil i tak rychtyk nic niy zawalōł, ale niy poradziōł zatrzimać ofynsywy Rzymian. 3:0.

Ciekawij było w Bundeslidze. W Hoffenheim Ślōnzoki lepsze ȏd Zagłymbioka! To Paweł Olkowski i Adam Matuszczyk z 1 FC Koeln w sobota wieczōr świytowali 3 punkty. Eugen Polanski ni mioł być z czego rod. Nojwiynkszo uciecha mioł samek jednak były grocz Górnika. Na dyć to gynał Paweł ustawiōny tego dnia na pomocy pokludziōł swojo ekipa do ciynżkij wygranej 4:3. Asysta i dwie bramy, co jedna to szwarniejszo… Mocne szlagi zza szesnostki, miōd-mailna-ostrynżyna! Czy Łukasz Piszczek moge sie boć ȏ plac w kadrze na prawej obrōnie? Ōn sie raczyj tym tera niy sztresuje. Tym bardzij, że sōm zaliczōł gynał udany tydziyń. Wygrano w Lidze Majstrōw (z piyknōm asystom) i awans z grupy, a niyskorzij 3 punkty w lidze.

Przi telkim podsumowaniu ȏbowiōnzkowo trza zejrzeć tyż do Holandii. Tamek stary kamrat bohatyra Kolōnii z czasów gry w Górniku tyż niy lebruje. Chocioż przimotnik stary do Arka Milika gynał za pierōna niy pasuje. 20-letni grocz z Tychōw zaś gupnie na boisku. Tym razym sieknōł dwie bramy do Ajaksu w wygranym 4:2 szpilu z Cambuur. W tym sezōnie Eredivisie trefioł już 5 razy. Arek klupoł tyż już bramy w Pucharze Holandii i reprezyntacji Polski, sztyjc czekōmy na jego gole w Lidze Majstrōw…