Archiwa tagu: Podbeskidzie Bielsko-Biała

Tym razym trza ofyn pedzieć, że w ôstatnij kolejce ekstraklasy emocji niy brakło, bo tyż braknōnć ni mōgło. Kōnsek, szpana, cyntymeter, eźli niy włos! Forgot nojmyjsze szczegōły decydowały ô placu w wiyrchnij abo dolnej połōwce tabeli.

Kieby, kieby, kieby? Tak tera sztyjc kōmbinujōm w Chorzowie. Kieby klupli chocioż jedna brama wiyncyj, kieby jedna mynij straciyli, kieby nachytali mynij kartek, kieby tydziyń tymu wykorzystali elwer z 90. minuty, a przede wszyjskim, kieby niy ôdjyli im jednego punktu poza szpilplacym… Tyn przipadek yno pokozoł, że w profesjōnalnym fusbalu liczy sie forgot kożdy szczegōł, tyn ôrganizacyjny i tyn rychtyk szportowy. To lekcjo do fusbalistōw i rozmańtej zorty prezesōw.

Zamiast Ruchu do ōsymki „idzie idzie” Podbeskidzie, skuli lepszego wyniku… w klasyfikacji fair play. We fusbalu daleko sie niy zōndzie bez pōmocy jakigoś cufalu, yno czy to, wiela kto nachytoł kartek, rychtyk moge decydować ô tym czy gro ô majstra czy brōni sie przed spadkiym? Niy lepij byłoby na gibko zebrać synkōw na wartki szpil, serio elwrōw. Już lepszo byłaby dogrywka w szkata. Przinajmij zostałaby jakoś nutka rywalizacje. W telewizji tyż by byli radzi z ekstra transmisje: „Pozōr, pozōr Fornalik ciepie cyjna grin. Karta-stōł! Co na to Podoliński?” Byłyby emocje, pra? I niych wygro lepszy…

Terozki już po ptokach (chyba że zielōny stolik zaś nafyrlo). Ruch jeszcze bydzie musioł sie napocić coby z ekstraklasy niy sfurgnōnć. Eźli to niy lepij – przinajmij do widowiska? Mobilizacjo im sie zdo. Niy idzie dycki zaglōndać na inkszych. Ruch mioł wszyjsko w swoich rynkach a nogach. To niy pech a 2 przegrane szpile ściepły ich na 9 plac.

Telkich problymōw ni majōm za to w Zobrzu. Szpil w szkata ani ciepani mōnetōm na pierōna by im sie zdały. Nawet bez ôdjyntego punktu sōm na ôstatnim placu. Na poprawa humoru wiadōmość z Gliwic. Piast wygrywo i zbliżo sie do Legii. Kōńczōm sie kalkulacje. Spadkowiczōw i majstra poznōmy za miesiōnc.

Za ślōnskimi ekstraklasowcami derbowy maratōn. W kożdej z ôstatnich trzech kolejek skumulowanych w 10 dni dziwalimy sie na ślōnski abo chocioż quasi-ślōnski derby. Popochało sie a popochało. Z nojlepszym bilansym zabrzaścy grubiorze. Podziałała Barbōrka?

Forgot ciynżko w to uwierzyć, ale synki z Zobrzo niy przegrali już sztyrech szpilōw z rzyndu. Bez rowny tydziyń poradziyli zebrać aż 7 punktōw. Sobota: Po grubskich derbach z Łyncznōm uciechy jeszcze ni ma. Ślōnscy grubiorze tracōm wygrano w 90 minucie. 1:1. Środa: Durś inacy z Piastym. Ôstatnio ekipa w tabeli rozklupuje lidera 5:2! Piōntek (Barbōrka): Grubiorze musieli forgot do porzōndku rzykać. Zwyciynstwo dowo im brama z 87 minuty. Cufal? Spamiyntani? Efekt Barbōrki? A mono wszyjsko po kōnsku? Górnik wsiado w szola i dźwigo sie na przedôstatni plac… Barbōrkowy geszynk jak trza!

Niynojgorzij prezyntuje sie tyż Ruch, chocioż ôstatni szpile to lekko huśtawka. Piyrsze derby w pleca (3:0). Piast skludziōł Niebieskich na zol po serii wygranych. W Środa Ruch jednak zaś wygrywo, coby ôstatecznie skōńczyć maratōn rymisym 1:1 na ślōnskich kresach w Bielsku-Białej. Cuzamyn do kupy w derbach Ruch na minus, ale tabela godo swoi. Synki z Chorzowia sztyjc w piyrszej piōntce.

Podbeskidzie jak to w Bielsku godajōm „idzie, idzie”, yno że po leku. Poza rymisym z Ruchym mogōm poasić sie punktym wywieziōnym z Warszawy. Do wygranej „Górolōm” brakło gynał 6 sekund. Kożdego szkoda…

Do końca radzi ni mogōm być tyż kibice Piasta. Chocioż zabrzański kibel zimnej wody moge sie liderowi fest przidać. Z rekordowych 10 ôczek przewogi, Gliwiczokōm zostało już yno 5. Legia je coroz bliżyj, beztōż niedzielny szpil lidera z wiceliderym zapowiado sie pierōnym ciekawie. Telkigo szlagru ni mogymy ôsmolić. Tōż grudniowy szpil miesiōnca moge być już tera yno jedyn. Legia – Lech, niedziela 13 grudnia ô 6 we wieczōr (18:00). Ślōnsko relacjo live yno w DZ!