Archiwa tagu: Polonia Warszawa

Z politykōm miywōmy niynojlepsze skojarzynia. Ôd polityki jednak dzisio niy citnymy. We ôstatni piōntek to na dyć niy piykne szlagi ani parady tormanōw rzōndziyły wiadōmościami szportowymi. Na piyrszy plan wyônaczyły sie wybory w PZPN-ie…

Ślōnzoki gynał latoś niy prali sie ô nojważniyjsze stołki. Ô prezesowaniu żodyn ani niy myśloł. Zresztōm w ôstatnich kadyncjach było podobnie. Ôstatnim prezesym PZPN-u zwiōnzanym ze Ślōnskiym bōł Marian Dziurowicz (1995-99) z GKS-u Katowice, ale urodzōny w Sosnowcu. Na nowo kadyncjo mōmy yno reprezyntantōw w szyrokim składzie Zarzōndu. Sōm to Hynryk Kula, prezes ŚlZPN i Wojciech Cygan, prezes GieKSy.

Jeszcze pora tydni do zadku zdało sie, że Zibi Boniek bydzie sōm sztartowoł na prezesa, a tukej na ôstatnij prostej pokozoł sie „czorny kōń”. Józef Wojciechowski to chop forgot wyjōntkowy. Jego zainteresowani fusbalym ôbjawiyło sie trocha niyskoro, ale jak już wloz w to, to zaro na fol szwōngu. W 2008 r. ôdkupiōł od Zbigniewa Drzymały Groclin Grodzisk Wlkp., kery połōnczōł z II-ligowōm Poloniōm Warszawa i tym knifym wroz fōndnōł se Ekstraklasa. Potym bywało rozmańcie, a że W. interesowały yno wygrane to musioł sztyjc robić porzōndki. Bez 6 lot w Polōnii robiyło aż 19 trynerōw…

To niy kōniec, bo historio p. Józika mo i ślōnski kōntekst. Kej zmierzło mu sie inwestować w fusbal sprzedoł 100% swoich udziałōw w Polonii Ireneuszowi Królowi, kery wzorym W. chcioł połōnczyć ekstraklasowy klub z I-ligowym GKS-ym Katowice. Groclino-Polōnio-GKS mioł grać jako KP Katowice. 16 lipca 2012 KP bōł juz zgłoszōny w ŚlZPN. Stadiōn GKS-u niy nadowoł sie jednak do ekstraklasy, beztōż coby awansować trza było sie już „yno” czasowo przekludzić do Krakowa abo… Sosnowca. Co przeszło 4 lata pryndzyj w Wa-wie niy przeszło tym razym na Ślōnsku. Szprajcli sie kibice i Rada Miasta. W Katowicach żodyn niy chcioł cyganiōnego awansu, beztōż ôbrali staro taktyka „pomału a sztyjc” (mono do hneda awans?). Podobnie latoś w PZPN-ie. Prezesym Zibi.