Archiwa tagu: Prejuce Nakoulma

Kibice fusbalu z Zobrzo ni majōm ôstatnio lekko. Ô potyndze Gôrnika mogōm yno pomarzyć. Bez ôstatni weekend mōgli być jednak dumni. Derbōw ślōnskigo miasta w szwierćfinale turnieju ô majstra Afryki na dyć niy widzi sie czynsto. Poznejcie sobotnich rywali – ślōnskich Afrykańczykōw…

Piyrszy to już doświadczōny chop. Reprezyntant Tunezji, urodzōny 70 lot tymu w Zobrzu Hynryk Kasperczak. Drugo młodość przeżywo sie rozmańcie. Jedni balujōm w sanatorium w Ustrōniu inksi grajōm ô majstra Afryki… Kasperczakowi ciynżko iś na pyndzyjo. Afryka niy dałaby mu pokōj. Z telkim CV… Pan Hynio kludziōł już kadry sześciu afrykańskich państw. W Pucharze Norodōw Afryki zagroł latoś po roz siōdmy. Brakuje mu yno majstra. Zgarnōł już na dyć czworty plac z Mali (’02), trzeci z WKS (’94) i drugi gynał z Tunezjōm (’96). Tera Orły Kartaginy zaś pod jego rzōndami…

W drugim narożniku reprezyntant Burkina Faso, Prejuce „Prezes” Nakoulma, wicemajster Afryki 2013 i chyba chop z nojwiynkszōm pojymnościōm płuc w historii Ekstraklasy. Były grubiorz (2011-14 w Gorniku Zabrze) w PNA’17 przed szwierćfinałym klupnōł już brama Gabōnowi (1:1) i dodoł asysta z Gwineōm Bissau (2:0).

„Ślōnski derby” zapowiadały sie ciekawie, chocioż Tunezjo a Burkina Faso to ekipy bez gwiozd europejskich klubōw. Faworyty jak Aubameyang (Gabōn) czy Mahrez (Algeria) w sobota mōgli sie już yno dziwać na turniej z boku, niy wyleźli ani z grupy.

3, 2, 1. Jadymy… Szpil w trzech słowach. Synki Hyńka miejscami fest przewożali, ale ôstatni 15 minut noleżało do Burkińczykōw, kerzi po piyknym szlagu z wolnego kludziyli 1:0. Tera Tunezjo ciepie sie do przodku. Majōm rōg. W tym czasie Nakoulma trzimie słupek swojij bramki. Wyjazd! Po poranostu sekundach, 100 metrowym sprincie z miniynciym tormana Prezes szczylo i wkludzo Burkina do pōłfinału!

Hynio Kasperczak ôstoł gynał nojstarszym selekcjōnerym w historii PNA, ale sztyjc ni mo majstra. Eźli niy sprōbuje za 2 lata? Latoś zostowo kibicować Prezesowi…

Już po sezōnie, beztōż trza podziwać sie co na rynku transferowym pochajōm zaś ślōnscy „ekstraklaseiros”. Toć, że w tym tymacie bez ôstatni lata dycki wiyncyj do godki je w kwestii sprzedowanio niż kupowanio. Niy inacy i tera. Wiynkszość naszych klubōw musi fest dować pozōr na kożdego wydowanego kotloka i sztyjc dofutrowywać dziura budżetowo. W tej ôstatnij kwestii nojwiynkszymi fachmanami ôd downa sōm prezesy Górnika.

Grubiorze co pōł roku kōnsekwyntnie próbujōm pozbyć sie swojigo nojlepszego gynał grocza. Tak było z Mączyńskim (zima’14), Nakoulmōm i Olkowskim (lato’14), a ôstatnio Zacharōm (zima’15). Niy idzie tyż zapōmnieć ô Miliku (zima’12/’13). Na dyć 2,6 mln € piechty niy depce. To bōł nojlepszy biznes Górnika, ô kery sztyjc jednak je haja. Rozwój Katowice chce tera z Zobrzo ôdsetki skuli za niyskoro spłacōnej im prowizji transferowej.

Po sprzedaży Zachary zdało sie, że bez lato niy bydzie mioł kto ôdynś. Górnik niy zdōnżōł wciepać na rynek za tela atrakcyjnego toworu tj. niy wyprōmowoł żodnej nowej „gwiazdy”. Latoś chyba już niy bydzie na kim zarobić. Klub beztōż walczy ô zachowani starego składu, ale z tym tak lekko tyż chyba niy bydzie. Już terozki wiymy, że z Zobrzym żegno sie Błażej Augustyn. 27-letni sztoper kludzi sie do Szkocji. Hearts bierōm go jednak za darmo, bo gynał kończy mu sie kōntrakt na Ślōnsku.

Pierōn wiy czy w telkij sytuacji Górnik niy poszuko jeszcze do kōńca siyrpnia jakich nowych rynkōw zbytu. Ôstatnio dobrze ukłodały sie transakcje z Chinami. W ôdstympie roku Górnik pocis tamek dwōch fusbalistōw. Ô nowych ofertach na razie niy słychać. To że Chiny zalywajōm nas masōm plastikowego harpyncio, niy znaczy że sami chcōm ôd nas brać bele co. Na wielki transfery beztōż ni ma tera co liczyć. Chiński fusbal to dō nos sztyjc egzotyka, ale przi porownaniu ich a naszych inwestycji zdo sie, że hneda forgot zostanymy fest po zadku.

 

POZŌR!

Roztomili czytelnicy,

Tekst, kery gynał przeczytaliście to ôstatni wpis w tym sezōnie „Ślōnskigo fusbalu”. Zaproszōm fest nazot po wakacjach.

Paczcie tam jako!

GB