Archiwa tagu: Puchar Narodów Afryki

Czworty z Mali w 2002 r., trzeci z Wybrzeżym Kości Słōniowej w 1994 i drugi z Tunezjōm w 1996. Do kōmpletu brakowało Henrimu yno majstra. Niystety to jeszcze niy tera. Latoś Kasperczak niy poprawi swoich nojlepszych wynikōw w Pucharze Narodōw Afryki. Jego Orły jadōm już du dōm chcioż niy przegrały na turnieju żodnego szpilu. Zdecydowało losowani.

Przepisy Afrykańskij Federacji Fusbalowej, w przipadku stanu durś rymisowego miyndzy dwōma ekipami, kiere grajōm ȏ awans w grupie, kożōm przekludzić losowani. Dwie kulki, dwie karteczki, trocha hercklekotōw i hneda okozuje sie kto „lepij rzykoł”. Niy wszyjscy jednak majōm w zocy telki knify do wynojdywanio „lepszych”. Tryner z Zobrzo (podobnie jak selekcjoner Gwinei), ofyn godoł już przedtym niż ȏrganizatorzy zafyrlali kulki, że z duchym szportu mu to niy gro. W jego mieście telki losowania kojarzōm sie jednak lepszy…

Z cufalym bywo rozmańcie. Inksi fusbaliści z Zobrzo miywali wiyncyj szczynścio niż Henri. Na dyć to dziynki słynnymu ciepniynciu mōnetōm Górnik wloz do Finału Pucharu Zdobywcōw Pucharōw w 1970 r. Hajnel w tym czasie groł jednak w Stali Mielec, a koszulki Grubiorzy niy oblyk nigdy, ale to raczyj niy to wpłynyło na jego ȏpinio ȏ wspōmoganiu sie „ślepym losym” w fusbalu.

Nad tōm kwestiōm fol szpecōw zastanowiało sie już w 1968, kej Euro wygrały Włochy, ale w pōłfinale tak samo blisko awansu bōł ich rywal, ZSRR. Tym razym wyciepany do luftu bezzałogowy obiekt furgajōncy niy prziniōs chwały Sowietōm. Lōndowani mōnety prziniōsło na Wschodzie telki rozczarowani jak na bezrok Apollo 11…

Problym mōnety rozhajcowoł 2 lata niyskorzij spōmniany Górnik i jeszcze w pamiyntnym 1970 nimiecki syndzia Karl Wald zapropōnowoł po roz piyrszy coby w telkich sytuacjach decydowała serio elwrōw. Projekt wloz ȏd nowego sezōnu.

Cufal cufalym, ale lepszy jak decyduje boisko. Niy yno synki z Mali sie samek zgodzōm…

Pora czornoskōrych Hanysōw by sie u nos znodło, ale żodyn jakoś niy wybiōł sie jeszcze w afrykańskij reprezyntacji. Ślōnski akcynty w Pucharze Narodōw Afryki jednak idzie po lekku wychytać. Były grubiorz Prejuce Nakoulma co prowda w Burkina Faso raczyj grzeje ława, za to bardzij widoczny jes latoś inkszy chop z Zobrzo. Tryner Hynryk Kasperczak, ślōnski Malijczyk…

W Mali Kasperczakowi przajōm jak mało kōmu. Dō nich to już forgot swōj chop. Na dyć to ōn zakludziōł ich fōrt do pōłfinału PNA 2002, kierych byli gospodorzym. Bōła to wtedy niymało niyspodzianka, kiero przerwała lata kryzysu malijskigo fusbalu. Niy zapōmnieli tamek ȏ tym do dzisiej.

Henri niy doczkoł sie pokludzynio Biołych Orłōw. Za to pod jego skrzidła trefiyli zaś Les Aigles, orły Malijski. Oreł orłowi niy rowny… Ciynżko pedzieć, kiery tera w lepszej formie. Bez ȏstatni lata to jednak malijczycy furgali wyżyj niż Poloki. Trzeci plac w PNA dwa razy z rzyndu to ni moge być cufal. Synki niy dowajōm pozōr na ciynżko sytuacjo w kraju, kiery jeszcze niy spamiyntoł sie do porzōndku po ȏstatnij wojnie i bierōm sie za poważne grani. A grać mo kto…

Były grocz Barcy, Seydou Keita jes kapitanym tej światowej czelodki, kierej ȏsiym groczy je z Ligue 1, dwóch z Serie A, a inksi grajōm w Turcji, Belgii, Grecji, Anglii, czy Danii. Zdo sie, że pole poszukiwań przi powołaniach Kasperczak i Nawałka majōm jednako szyroki. To gynał łōnczy polski i malijski orły. Wiynkszość kadrowiczōw robi kariera zagranicōm. Nikiedy sōm to pedzielibymy „adoptowane nazot auslyndry”. W przipadku Mali aż 10 groczy urodziyło sie we Francji i mo tyż francuski obywatelstwo, nikierzi nawet szpilali już tamek w młodzieżōwkach.

Dōmy pokój samek z analizōm ich motywacji do gry w kadrze tak jak w Polsce analizuje sie decyzje tzw. „farbowanych lisōw”. Tera liczy sie turniej. Po rymisach z Lwami i Słōniami o awans Orły zagrajōm w ȏstatnij kolejce. Rywalym Gwinea…