Archiwa tagu: Radoslav Latal

Tym razym na warsztat bierymy transfery ślonskich „ekstraklaseiros”. Za nami już piyrszo latoś kolejka Ekstraklasy. Po lekku bydymy weryfikować wiela we werci sōm świyżo skludzyni fusbaliści i czy rychtyk bydzie nōm tesno po tych co ze ślōnskich klubōw wyjechali…

Przody dziwōmy sie na Glywice. Drużyna Radoslava Látala za pierōna niy przipōmino tej z ôstatnigo sezōnu, kero do ôstatnij kolejki prała sie ô majstra. Látal w sezōnie 2015/16 zrychtowoł istny cud. Poradziōł dać nowe (lepsze!) życi pacjyntowi, z wymiyniōnym sercym, płōcami i resztōm wewnytrznych tajli. Na wartko poukłodoł drużyna, do kerej bez lato prziszło 13 nowych fusbalistōw. Straciyło sie za to fol podstawowych groczy z krōlym szczelcōw Ekstrakalasy Kamilym Wilczkiym włōncznie. Látal pokozoł wtedy swojo trynersko grajfka i poukłodoł drużyna praje ôd zera. Latoś zmiany troszka myjsze, ale jak na zimowe ôkiynko niyzły miszōng. Piast skludzo piynciu nowych groczy z doświadczyniym w nojwyższych klasach rozgrywkowych. Z ciekawszych nazwisk trza spōmnieć Papadopulosa (z Z. Lubin) i Vranješa (z Legii). Tryner godo tyż, że w piyrszej drużynie pokozywać zacznie sie sztyrech juniorōw. Látal je rod z trasferōw, jaki tym razym bydōm skutki ôperacji?

Durś inacy w Chorzowie. Tamek  w styczniu żodyn ô wielkich transferach niy myśloł. Piniōndze i cołko energio dziołaczy poszły na spłaty długōw i pokozywani światu, że w Ruchu wszyjsko funguje jak trza. Ôdhoczōne. Ta misjo zaliczōno. Synki Fornalika mōgli spokojnie trynować. Boli jednak co inkszego. Ruch straciōł nojlepszego grocza jesiyni Pyjtra Ćwielōnga, kery po letnim wielkim „come back-u” poszpiloł w Chorzowie yno pōł roku i pojechoł nazod do Nimiec (1. FC Magdeburg). Z nowych groczy yno wypożyczōny z Lechii Gamakow. Je szansa, że z Wisły wrōci sprawdzōny ekstraklasowy torman z Rybnika Michał Buchalik. Tōż Ruch (chce czy niy) stawio na swoich. Po wiyncyj bydzie siōngoł do rezerw. Fornalik zaś do szansa poru łebōniōm.

PS. Szpil Ruchu z Cracoviōm ekstra przemilczołech. Kto widzioł wiy czamu…

Kto niy bōł na piyrszych latoś gorzkich żalach, a kibicowoł ślōnskim ekstraklasowcōm, wielkopostne umartwiania na tyn tydziyń chyba mo zaliczone. Mono lekko przesadzōm. Dyć dwa punkty na Ślōnsk w kōńcu trefiyły. Jednak zerowy wynik naszych snajperōw godo mi coby dać se pokój ze szkryflaniym ô boiskowych wyczynach, a jeszcze roz dać pozōr na transferowe podsumowania. Tym razym pod lupōm Piast.

Ekipa lidera już w piyrszym szpilu przetestowała aż trzech nowych groczy. W podstawie wyloz Jankowski, a niyskorzij pokozali sie tyż Bukata a Ipša. Radoslav Látal niy boi sie wkludzać do składu nowych. Pokozuje to na dyć niy piyrszy roz. Niy minōł jeszcze rok ôdkōnd Czech trynuje Piasta, a już terozki ponad połowa składu to grocze, kierych na poczōntku kōntraktu Látala w klubie jeszcze niy było. Rewolucjo w kadrze prziszła tak rychtyk bez lato. Transfery zimowe to już, idzie pedzieć, yno „kosmetyka”. Prziszło sztyrech nowych groczy, kierzi jak już po leku widać niy bydōm yno plōmpać bali.

Fynōmynym trynera Látala je to, że po telkij rewolucji kadrowej poradzioł nasztelować drużyna na zwyciynstwa tak, że pewnie zicła na fotelu lidera. To rychtyk wyczyn, ale eźli niy wiynkszym je to, że Piast, średnio zabrany klub, poradziōł przitrzimać u sia wszyjskich nojważniejszych groczy bez zimowe ôkiynko, chocioż szmaki po nikierych miały już i Legia i Lech! Górnik w podobnej sytuacji już niy roz swōj skład wyprzedowoł. Kōnsekwyntno polityka transferowo i grajfka trynera do wkludzanio nowych groczy mogōm być latoś w Gliwicach knifym do sukcesu.

Na razie żodyn ôfyn ô majstrze niy godo. Tym bardzij, że rywale fest sie zbrojom. Legia i Lech zaś wydały ciynżki piniōndze na transfery. Piast tak bez lato jak i tera płaciōł co nojwyżyj „kotlokami”. Fusbaliści do Gliwic sōm skludzani przeważnie za darmo, abo na wypożyczynia, beztōż bankructwo ani minusowe punkty za dłōgi na razie Piastowi niy grożōm. A tytuł majstra…? To już pryndzyj.