Archiwa tagu: Ruch Chorzów

Ekstraklasa i Piyrszo Liga na finiszu. Sztyjc  ni mōmy jednak ôdpowiedzi na pytani wiela ślōnskich klubōw poszpilo ô Majstra Polski w nastympnym sezōnie. Możliwe scynariusze sōm roztomańte…

Wariant ultrapesymistyczny: Piast i Ruch przegrywajōm ôstatni szpile i kōńczōm na dwōch ôstatnich placach. W piyrszej lidze Górnik niy ôdrabio dwōch ôczek strat do strefy awansu (tym bardzij GieKSa swoich sztyrech). W efekcie w Ekstraklasie ni ma żodnej gōrnoślōnskij drużyny. A gratis mōmy majstra Legii i awans Sosnowca. Nic yno przeciepać sie na szkata!

Telko kalkulacjo mo jednak małe szanse realizacje, ale same to, że na dwie kolejki przed kōńcym możliwe je że Gōrny Ślōnsk hneda zostanie bez klubu w Ekstraklasie to już gańba. Ôd 1922 r. kej kōnsek Ślōnska dostoł sie Polsce dycki chocioż jedna ślōnsko drużyna stowała na poczōntku sezōnu do haji ô Majstra Polski. Przeważnie naszych w nowyższej klasie rozgrywkowej było jednak wiyncyj. W rekordowym sezōnie 1968/69 aż siedym (Górnik Z., Polonia B., Szombierki B., Ruch Ch., GKS K., Odra O., ROW Rybnik), co było połowōm cołkij I ligi! Ślōnski drużyny poradziyły wygrywać majstra 10 razy z rzyndu (lata 1959-68; Górnik-7, Ruch-2, Polonia B.-1), a z podium niy złaziyły nawet bez 28 lot (1950-77). W sumie gōrnoślōnski drużyny były na podium w 57. z 81. skōńczōnych do tyj pory sezōnōw nojwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Nojmaśniejsze lata downo za nami, ale nawet w XXI w. miywalimy po sztyry gōrnoślōnski kluby w Ekstraklasie. Latoś kryzys szczytuje.

Ale po lekku… Sztyjc możliwy je na dyć wariant ultraoptymistyczny: Ruch wygrywo dwa ôstatni szpile a rywale grajōm „pod nich” (Górnik Ł. i Arka tracōm punkty). Przi telkim ukłodzie Piast już niy musi nic. Ôbie ślōnski drużyny sie utrzimujōm. W piyrszej lidze dwie wygrane Grubiorzy, 1 przegrany szpil Sosnowca,  1 rymis Grudziōndza i voilà! Górnik nazod w Ekstraklasie i je nas trzech!

Zaś wōnio utopiōm? Mono lepij żyć nadziejōm niż yno historiōm?

Gynał tydziyń tymu spōminołech, że z siedmiu fusbalistōw powołanych ôstatnio do polskij kadry, żodyn ni ma ze Ślōnska. Pyndziałkowe derby Ruchu i Piasta kożōm sie zastanowić eźli trynery ôstatnich ślōnskich klubōw w ekstraklasie dowajōm chocioż szansa Nawałce pozaglōndać na jakiś naszych synkōw, kerzi byliby co we werci?

Trza zaczōnć ôd tego – Ruch i Piast w tym sezōnie walczōm sztyjc w dolnym kōnsku tabeli, a mōmyntami realno robiyła sie groźba, że latoś Ślōnsk pozbydzie sie z Ekstraklasy ôbydwu swoich drużyn. Ôstatnio jednak nad Chorzowym i Glywicami wylazła klara i zablindowało nadziejōm, kej Ruch i Piast wygrały swoji 2 ôstatni przedderbowe szpile. Serio Niybieskich je nawet lepszo. Latoś przegrali yno z Cracoviōm, niyskorzij już sztyjc punktowali, a po drōdze wklupali Legii we Warszawie (3:1) i Lechii u sia (2:1).

W ôstatnij kolejce Ruch w piyrszej 11-stce wystawiōł dwóch wychowankōw (Michał Helik z Chorzowa i Maciej Urbańczyk z Mikołowa) a w sumie sztyrech Ślōnzokōw (plus Martin Konczkowski z Rudy Śl. i Łukasz Moneta z Raciborza). Poradziesiōnt lot do zadku telki wynik bōłby słaby, ale tera inksze czasy –sztyjc sie zmiynio kluby. Tym bardzij na tle rywala ni ma sam gańby. Liczba wychowankōw i groczy ze Ślōnska w piyrszym składzie Piasta to 1 (Radek Murawski z Glywic).

Wszyjski spōmniane samek Ślōnzoki z Ruchu i Piasta to mode synki. Toć, Nawałka powołań im jeszcze niy wysyło. Ni ma jednak prowdōm, że ślōnski kluby ni majōm swoich kadrowiczōw. Na ôstatni szpile reprezyntacji Polski U-21 pojechało na dyć sztyrech groczy Ruchu (Helik, Moneta, Niezgoda, Lipski) i jedyn z Piasta (Murawski).

Tōż coby podsumować… Forma w ôstatnich szpilach – punkt do Ruchu, fusbaliści w reprezyntacji – lepszy Ruch, inwestycje w wychowankōw i chopcōw ze Ślōnska – tyż na plus do Niybieskich. Wartki przedderbowy bilans pokozuje 3:0 do synkōw z Chorzowa. Jak sie to mo do pyndziałkowych derbōw [tekst ôddany do druku przed szpilym]?

Tym razym na warsztat bierymy transfery ślonskich „ekstraklaseiros”. Za nami już piyrszo latoś kolejka Ekstraklasy. Po lekku bydymy weryfikować wiela we werci sōm świyżo skludzyni fusbaliści i czy rychtyk bydzie nōm tesno po tych co ze ślōnskich klubōw wyjechali…

Przody dziwōmy sie na Glywice. Drużyna Radoslava Látala za pierōna niy przipōmino tej z ôstatnigo sezōnu, kero do ôstatnij kolejki prała sie ô majstra. Látal w sezōnie 2015/16 zrychtowoł istny cud. Poradziōł dać nowe (lepsze!) życi pacjyntowi, z wymiyniōnym sercym, płōcami i resztōm wewnytrznych tajli. Na wartko poukłodoł drużyna, do kerej bez lato prziszło 13 nowych fusbalistōw. Straciyło sie za to fol podstawowych groczy z krōlym szczelcōw Ekstrakalasy Kamilym Wilczkiym włōncznie. Látal pokozoł wtedy swojo trynersko grajfka i poukłodoł drużyna praje ôd zera. Latoś zmiany troszka myjsze, ale jak na zimowe ôkiynko niyzły miszōng. Piast skludzo piynciu nowych groczy z doświadczyniym w nojwyższych klasach rozgrywkowych. Z ciekawszych nazwisk trza spōmnieć Papadopulosa (z Z. Lubin) i Vranješa (z Legii). Tryner godo tyż, że w piyrszej drużynie pokozywać zacznie sie sztyrech juniorōw. Látal je rod z trasferōw, jaki tym razym bydōm skutki ôperacji?

Durś inacy w Chorzowie. Tamek  w styczniu żodyn ô wielkich transferach niy myśloł. Piniōndze i cołko energio dziołaczy poszły na spłaty długōw i pokozywani światu, że w Ruchu wszyjsko funguje jak trza. Ôdhoczōne. Ta misjo zaliczōno. Synki Fornalika mōgli spokojnie trynować. Boli jednak co inkszego. Ruch straciōł nojlepszego grocza jesiyni Pyjtra Ćwielōnga, kery po letnim wielkim „come back-u” poszpiloł w Chorzowie yno pōł roku i pojechoł nazod do Nimiec (1. FC Magdeburg). Z nowych groczy yno wypożyczōny z Lechii Gamakow. Je szansa, że z Wisły wrōci sprawdzōny ekstraklasowy torman z Rybnika Michał Buchalik. Tōż Ruch (chce czy niy) stawio na swoich. Po wiyncyj bydzie siōngoł do rezerw. Fornalik zaś do szansa poru łebōniōm.

PS. Szpil Ruchu z Cracoviōm ekstra przemilczołech. Kto widzioł wiy czamu…

1946 rok. Silesian Team je na tournée w Szkocji. Drużyna poskłodano z nojlepszych groczy ślōnskich klubōw i poru fusbalistōw z Krakowa pokozuje klasa! Profesjōnalne szkocki kluby chcōm naszych u sia. Synki wracajōm jednak nazod du dōm i rozjyżdżajōm sie po swoich klubach…

XXI wiek. Wszyjski legyndarne ślōnski kluby w kryzysie. Roz za kiedy (przinajmij bez kōnsek sezōnu) poradzōm prezyntować dobry poziōm, ale potym majōm biyda utrzimać skład, przichodzi kryzys i sōm brutalnie skludzani na zol. Złe zarzōndzani to brak piniyndzy w portmaneju a brak piniyndzy to z czasym brak fusbalistōw i brak wynikōw to zaś brak spōnsorōw i nazod brak piniyndzy, złe zarzōndzani itd. Kōłko sie zawiyro i ciynżko pedzieć co samek rychtyk je żdżōdłym problymu?

Epoka ciynżkigo przemysłu downo minyła i Ślōnska niy stać już na utrzimywani poru klubōw na rychtyk dobrym poziōmie. Wielki rozdrobniyni wpływo na to, że żodyn ślōnski klub niy poradzi sie wybić i ustabilizować szportowo a finansowo. Ruch Chorzōw, Górnik Zobrze, Polōnia Bytōm itd. Kożdy ze swojōm historiōm, sukcysami, tożsamościōm, kibicami i… problymami. Nasze legyndarne kluby szpōnsorowane sōm przeważnie przez miasta, kere miywajōm ś nimi istno ôstuda. Górnik po kōniec grudnia zaś musioł prosić radnych o pożyczka. Ruch pogrywoł na miglanca przi wypłatach za co już dostoł sztrofa, a Polōnia z Bytōmia bezmałaś zaś dobijo do progu bankructwa. Ni ma lekko.

Spōmniany Silesian Team, podobnie jak kadra Ślōnska, były zbiyrane na potrzeby szpilōw a turniejōw sparingowych. Tera bardzij zdołby sie mono „Silesian Club”. Jedyn, wielki ślōnski klub, kery istniołby niy od świynta yno groł normalnie w lidze. Silesian Club z siedzibōm przikładowo na neutralnym gynał wykańczanym Stadiōnie Ślōnskim mōgby nafyrlać niy yno w Ekstraklasie. Ślōnski klub bez podziałōw, do nojlepszych z nojlepszych, kerych u nos by niy brakło, dyć niy musieliby wyjyżdżać w świat coby sie rozwijać…

To jednak yno utopia. Biyda uwierzyć, że mōgłoby to być prowdōm. W Bytōmiu próbowali już tego na myjszo skala. Próba połōnczynio Szombierek z Polōniōm niy skōńczyła sie nojlepij. Rozmańte kluby, rozmańte tradycje. To sie niy udo…

Pizło dwanoście. Kalyndorze przeszkyrtniynte na 2017. Jes i nazod Ślōnski Fusbal. Jes i pytani. Czym bydymy żyć latoś? Rok bez  Euro i Mundialu. Eźli rychtyk fanōm fusbalu musi sie w 2017 mierznōnć?

Jak godka ô turniejach miyndzypaństwowych to jes dobro wiadōmość do fanōw hycu i wuwuzeli. Jeszcze w styczniu sztartuje Puchar Narodōw Afryki w Gabōnie. Bydzie gorko i zaś niy braknie ślōnskigo akcyntu. Nasz pewny reprezyntant w PNA Hynio Kasperczak tym razym pokludzi kadra Tunezji.

U nos w tym czasie emocjōnować sie bydymy  transferami. Tak ciekawie jak bez lato moge niy być, ale już sie zaczyno pochać. Eźli doczkōmy sie ślōnskigo fusbalisty w Interze Mediolan? Na razie to yno famy…

Radzi na pewno za to bydymy skuli Ligi Majstrōw. Już to, że trzech Ślōnzokōw doszło do 1/8 tego turnieju je wynikiym historycznym. Glikowi, Milikowi i Piszczkowi bydymy kibicować już ôd połowy lutego. Widzymy sie 3 czyrwca w Cardiff?

W ekstraklasie cudōw ni mogymy sie latoś spodziywać. Nasze ekipy bydōm walczyć ô byt i tyn szportowy i finansowo-licyncyjny. Przody bydymy dować pozōr wiela ujymnych punktōw dostanie Ruch, a dopiyro potym ôbadōmy czy gra synkōw z Chorzowa i Gliwic styknie na utrzimani.

To, wiela ekip bydymy mieć w Ekstraklsie na jesiyń, do kōńca sezōnu moge być niywiadōme. Dyć ô awans z I ligi na pewno powalczy GKS Katowice, a bydzie to tym ciekawsze, że ich rywalami sōmsiody zza Brynicy. Radzi włōnczyliby sie w ta haja synki z Zobrzo, ale w przipadku Górnika ô awans moge być ciynżyj.

Kōniec wiosny to tyż emocje zwiōnzane z Euro U-21. Kōnsek turnieju pokulo sie tyż na Ślōnsku. Tychy bydōm na dyć jednym z gospodorzy, tamek tyż ôdbydzie sie pōłfinał. Na turnieju niy braknie Ślōnzokōw, zagrać bydzie mōg nawet reprezyntant kadry A, Arek Milik.

Bez jesiyń pozaglōndōmy na finał eliminacji do Mundialu, ale przody mōmy doczkać sie istnego cudu. We wrześniu bezmałaś ôtwiyrōmy Stadiōn Ślōnski…

Ekstraklasa ślōnskich kibicōw latoś niy rozpieszczo. Styknie podziwać sie na tabela. Nikedy jednak z zamroczōnego nieba blyśnie na chwila klara. Pora dni po tym jak Waldi Fornalik szkryfnōł nowy kōntrakt z Ruchym jego chopcy przisztymplowali  go rozklupaniym Górnika Łęczna 4:0.

Cofiymy sie tydziyń do zadku. Ruch spektakularnie lōnduje na ôstatnim placu w tabeli. 0:5 z Lechym. Telkich lyjtōw Niebiescy przi Cichej jeszcze niy zebrali. W ôstatnich latach gorzij było yno w Biyłymstoku. We wrześniu 2013 Ruch dostoł tamek wklupane 6:0. Nota bene po tamtym szpilu robota straciōł tryner Jacek Zieliński. Waldi tyż furgnie?

Ni ma ôpcji. Hneda po przegranej z Lechym Fornalik prziszkryfnōł nowy kōntrakt. Bezmałaś mo trynować Ruch przinajmij do czyrwca 2019 roku. Kaj sam logika? Jakim cudym w Chorzowie tak fest majōm w zocy Waldka? Niy bez powodu. Telko pozycjo wyrabioł se tamek bez lata. Za trynera (asystynta abo piyrszego) robi już w Chorzowie do kupy jakiś 8 lot. W realiach polskij ligi to wyczyn. Ekstraklasa to na dyć niy plac do „fergusōnōw” czy „wengerōw”, kerzi robiōm w jednym klubie do pyndzyji.

Specyfika Ruchu je jednak durś inkszo niż Manchesteru i Arsenalu. Robota tukej to skłodani puzzli, w kerych tracōm sie tajle. Fornalik musioł przibadać do wyjazdōw ważnych groczy. Jego synki szczylajōm tera bramy w Nimcach (Artur Sobiech – Hannover), Francji (Mariusz Stępiński – Nantes), abo próbujōm przebić sie do rychtyk wielkigo fusbalu jak torman Kamil Grabara w Liverpoolu. Dziury trza łotać. Fornalik na szczynści wyrobiōł se niyzło grajfka do wkludzanio do składu modych fusbalistōw i ukłodanio ich ze „starzikami”. Niy boł sie puścić na szpilplac przikłodowo 16-letnigo Przymka Bargiela i wrazić go kaś miyndzy Zieńczuka i Surmy, chopōw pod 40-stka.

Waldek mo pōmysł na Ruch. Jak dłużyj niy styrko mu sie do jego graczek to sōm efekty. Dyć 3 razy zakludziōł ich na podium ekstraklasy. Tera miołby dać ich ś nij ściepać?

Tym razym trza ofyn pedzieć, że w ôstatnij kolejce ekstraklasy emocji niy brakło, bo tyż braknōnć ni mōgło. Kōnsek, szpana, cyntymeter, eźli niy włos! Forgot nojmyjsze szczegōły decydowały ô placu w wiyrchnij abo dolnej połōwce tabeli.

Kieby, kieby, kieby? Tak tera sztyjc kōmbinujōm w Chorzowie. Kieby klupli chocioż jedna brama wiyncyj, kieby jedna mynij straciyli, kieby nachytali mynij kartek, kieby tydziyń tymu wykorzystali elwer z 90. minuty, a przede wszyjskim, kieby niy ôdjyli im jednego punktu poza szpilplacym… Tyn przipadek yno pokozoł, że w profesjōnalnym fusbalu liczy sie forgot kożdy szczegōł, tyn ôrganizacyjny i tyn rychtyk szportowy. To lekcjo do fusbalistōw i rozmańtej zorty prezesōw.

Zamiast Ruchu do ōsymki „idzie idzie” Podbeskidzie, skuli lepszego wyniku… w klasyfikacji fair play. We fusbalu daleko sie niy zōndzie bez pōmocy jakigoś cufalu, yno czy to, wiela kto nachytoł kartek, rychtyk moge decydować ô tym czy gro ô majstra czy brōni sie przed spadkiym? Niy lepij byłoby na gibko zebrać synkōw na wartki szpil, serio elwrōw. Już lepszo byłaby dogrywka w szkata. Przinajmij zostałaby jakoś nutka rywalizacje. W telewizji tyż by byli radzi z ekstra transmisje: „Pozōr, pozōr Fornalik ciepie cyjna grin. Karta-stōł! Co na to Podoliński?” Byłyby emocje, pra? I niych wygro lepszy…

Terozki już po ptokach (chyba że zielōny stolik zaś nafyrlo). Ruch jeszcze bydzie musioł sie napocić coby z ekstraklasy niy sfurgnōnć. Eźli to niy lepij – przinajmij do widowiska? Mobilizacjo im sie zdo. Niy idzie dycki zaglōndać na inkszych. Ruch mioł wszyjsko w swoich rynkach a nogach. To niy pech a 2 przegrane szpile ściepły ich na 9 plac.

Telkich problymōw ni majōm za to w Zobrzu. Szpil w szkata ani ciepani mōnetōm na pierōna by im sie zdały. Nawet bez ôdjyntego punktu sōm na ôstatnim placu. Na poprawa humoru wiadōmość z Gliwic. Piast wygrywo i zbliżo sie do Legii. Kōńczōm sie kalkulacje. Spadkowiczōw i majstra poznōmy za miesiōnc.

Czwortkowy tref na szczycie prziniōs nojwiynkszo latoś wygrano Ruchu. 14:4 to wynik forgot impōnujōncy! Były prziśpiywki kibiców, dziynnikarsko relacjo na żywo i fol kōmyntarzy rozmańtej zorty fachmanōw. Samo uciecha do fanōw fusbalu, pra?

Szkoda yno, że zaś zamiast dować pozōr na szpilplac, muszymy emocjōnować sie tym niyszportowym kōnskiym fusbalu. W styczniu dowiedzielimy sie, że Ruch straci 1 punkt w tabeli skuli problymōw finansowych. Problymy sie niy straciyły i tera kōnsekwyncje mogły być forgot gorsze. Spōmniany na poczōntku wynik to efekt głosowanio chorzowskich radnych za przisztymplowaniym projektu pożyczki 18 milōnōw złotych z budżetu miasta, kiere majōm dać szansa Ruchowi na spłata długōw, a co za tym idzie na dalsze istniyni w poważnym polskim fusbalu. „Szpil” wygrany – przegłosowane. Ruch dostanie licyncjo na gra w Ekstraklasie w nastympnym sezōnie i niy sfurgnie do IV ligi. Niy wszyjscy jednak radzi klackali po ogłoszyniu decyzji radnych.

Ruch je bezmałaś nojwiynkszōm wizytōwkōm Chorzowa. Telki argumynt niy przekōno jednak na pewno tych miyszkańcōw miasta, kierzi liczyli w nojbliższym czasie na inksze inwestycje, jak choby remōnty drōg. Skuli uRUCHōmiynio kōntrowersyjnej pożyczki miasto musi szporować kaj indzij i z nikierymi planami dać se pokój. Fusbalistōw to tyż dotyczy, beztōż w nojbliższych latach ni ma co liczyć na budowa stadiōnu na ul. Cichej. Zamiast tego czekajōm ich przekludziny na Stadiōn Ślōnski.

Stadiōn to nastympne utropiyni w Chorzowie. Gra na „Ślōnskim” to zdałoby sie nojprostsze rozwiōnzani. Na coś na dyć tyn wiecznie budowany stadiōn mōgby sie w kōńcu przidać. Po co wyciepywać nastympne piniōndze w maras i budować nowy? Na dłōgszo meta użytkowani 55-tysiyncznej aryny bez pora tysiyncy niebieskich kibiców moge być jednak przinajmij średnio efektywne. Zaś trza szukać myjszego zła…?

Z inkszej bojki: Ruch przegrywo z Wisłōm 3:2 i sztyjc potrzebuje punktu coby chycić sie do ósymki. Sam ni ma kalkulacji!

Dzisio dōmy se pokój z istnym szportym, akcjami i bramami. Propōnuja za to wartko analiza kadrowo trzech ślōnskich klubōw. Zapraszōm na wirtualne zawody Górnik vs Ruch vs Piast. Kto lepij prōmuje „swoich” i kaj sōm ci „rychtyk nasi”?

Kadra Górnika po zimowych zakupach to terozki aż 32-óch chopa. Do Zobrzo skludziyło sie poru auslyndrōw. Ôśmiu Grubiorzy to synki urodzyni na Gōrnym Ślōnsku, ale yno torman Grzegorz Kasprzik je wychowankiym Górnika. Jedyny synek z Zobrzo to mody napastnik Marcin Urynowicz, kiery po prowdzie za wiela niy gro. Ôpaska kapitańsko ôblyko za to istny Hanys – Adam Danch, wychowany w Rudzie Ślōnskij, chocioż w tym kōnsku miasta, kiery idzie za Ruchym.

Podzielōno Ruda Ślōnsko kibicuje rozmańcie, ale nojwiyncyj reprezyntantōw, bo aż trzech, mo bez godki w „Niebieskich”. Nawet rodzōnych Chorzowiokōw je tam jednego mynij. Cuzamyn do kupy Ruch zgłosiōł na wiosna do ekstraklasy dwanostu fusbalistōw ze Ślōnska, z czego piynciu to wychowanki. Trza pedzieć, że jak na ôbecne realia to wynik forgot niyzły. Kapitanuje jednak Krakus, Rafał Grodzicki. Co ciekawe 100% kadry Ruchu to ôbywatele RP.

Dużo wiynkszy miszōng złōnaczōł sie w Gliwicach, chocioż idzie pedzieć, że w jakimś synsie tamek tyż sztyjc prōmujōm swoich. Jeszcze rok do zadku w szatni Piasta szło sie bez problymu dogodać po hiszpańsku. Tryner García chyntnie stawioł na swoich trzech chopcōw. Zostoł ś nich już yno Gerard Badía, tōż „español” durś wyszoł z mody. Tera w gliwickij szatni werci sie poradzić „mluvit česky”, chocioż Piastunki muszōm sie chyba dogodywać jakimś słowiańskim miszōngiym. Dyć styknie pedzieć, że w kadrze trynera Látala je trzech Słowakōw i po dwóch Czechōw, Chorwatōw a Słowyńcōw, przi tym yno dwóch groczy ze Ślōnska (ôba z Gliwic). Cołkij czelodce auslyndrōw szefuje za to jedyny wychowanek, sztyjc łebōń, ale już ważny – Radek Murawski.

Pofyrtane, pra? I niych tak jeszcze jako blōndynka spyto „kierzi nasi”.

Ciferblot zygora transferowego ni mo litości. Gynał ô 12 w nocy 8 lutego kōńczy sie ôficjalnie ôkiynko transferowe w Polsce. Myśla, że w ôstatnich sekundach Górnik niy zdōnży skludzić do sia Messigo ze Zlatanym, beztōż już tera pozwola se na wartki podsumowani dwóch transferowych taktyk.

Eźli jednak rychtyk niy werci sie sam zaczōnć ôd Grubiorzy? Trza dyć latoś działoczy pochwolić. Mono na razie niy za efektywność, ale za aktywność już na pewno. Bez ôstatni lata suchalimy yno kto to zaś z Zobrzo wyjyżdżo. Terozki je trocha inacy. Dōmy se na razie mono pokój z ôcynōm na wiela ja to dłōgofalowo zmiana taktyki a na wiela yno efekt sytuacji, w kierej Górnik żodnej gwiozdeczki (na kierej szło by fajnie przirobić) niy wyprōmowoł, a musi robić wszyjsko coby niy sfurgnōnć z ligi. Na razie dōmy pozōr na nowych groczy. Z ciekawszych nazwisk spōmna Sebastiana Stebleckigo – sztyjc mody były młodziyżowy reprezyntant Polski, kiery wraco do Ekstraklasy coby spamiyntać sie po niynojlepszym czasie w Eredivisie. Z Rumunii kludzi sie za to do Górnika bardzij doświadczōny Paweł Golański. Poza nimi w Zobrzu pojawio sie pora mynij znanych auslyndrōw, znojdywanych ôd Łotwy i Estōnii fōrt po Cypr.

Dużo myjszy ruch w Ruchu. Niebiescy niy wyciepujōm kasy w maras. Zaś liczōm na wykopani nowych szkarbōw ze swoich młodziyżōwek. Na cypryjski zgrupowani z piyrszōm kadrōm pojechało dwóch synkōw, kierzi hneda majōm deptać po piyntach i kopać do krykōw starzikōm, to 18-letni Łukasz Siedlik i 16-letni Przemysław Bargiel. Piyrszy trynuje w Ruchu 3 lata, drugi ôd piōntego roku życio. Już tera dziwajōm sie na ich postympy lepsze kluby, zachyncōne reklamōm chorzowskij szkōłki jako złōnaczōł nij transfer Kamila Grabary do Liverpoolu. Ruch nawet przi transferach z Polski postawiōł latoś na Ślōnzokōw. Z Suwałk przijyżdżajōm urodzyni w Cieszynie i Raciborzu Łukasze Hanzel i Moneta.

Kiero taktyka lepij zafunguje? Piyrszy test 21 lutego…