Zawała: Jolanta Kwaśniewska z grupą kobiet szukają porządnych mężczyzn

Kategorie: Bez kategorii

Tagi: , , , ,

stop przemocy

 Czy wiecie, że na świecie więcej kobiet w wieku od 15 do 44 lat umiera na skutek przemocy niż na raka, malarię czy w wypadkach drogowych?  Szokujące, fakt, dlatego popieram każdą inicjatywę , która mogłaby te niechlubne statystyki zmienić.  Właśnie ruszyła  IV edycja konkursu „Wyróżnienie białej wstążki”.  Cel, jak zawsze – przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, której doświadczają one także z rąk swoich mężów i partnerów. To nadal zjawiska powszechne. Według danych policji w Polsce w 2012 roku odnotowano ponad 50 tysięcy aktów przemocy wobec kobiet. Dane Eurobarometru pokazują, że Polacy stosunkowo częściej niż obywatele Unii Europejskiej stykają się w swoim środowisku z ofiarami przemocy domowej. Częściej niż co czwarty Polak (28%) deklarował, że zna osobiście lub z widzenia kobiety bite przez partnerów.

Dlatego m.in. promowanie mężczyzn, którzy swoją postawą w życiu zawodowym oraz prywatnym wspierają kobiety, którzy w sposób zdecydowany i jednoznaczny występują przeciwko przemocy wobec kobiet jest czymś niezwykle ważnym. Służy temu m.in. konkurs „Wyróżnienie białej wstążki”. Organizują go już po raz czwarty Fundacja Centrum Praw Kobiet oraz Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” .
Jesli znasz takich mężczyzn, zgłoś ich. Kandydatów mogą zgłaszać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz wszelkie inne osoby. „Białą Wstążką” nagrodzeni zostaną mężczyźni zatrudnieni w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych placówkach pomocowych), pracodawcy, pracownicy służb mundurowych oraz mężczyźni angażujący się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie.
Tegoroczne hasło kampanii brzmi „przemoc dotyczy kobiet w każdym wieku”. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 listopada b.r. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na fakt, że postawa, jaką prezentują mężczyźni prywatnie oraz ich stosunek do społecznych ról kobiet i mężczyzn, mają ogromny wpływ na działania podejmowane przez nich w innych obszarach życia. Pomysł „wyróżnienia” nawiązuje do Kampanii Białej Wstążki zainicjowanej w 1991 roku przez grupę mężczyzn w Kanadzie w drugą rocznicę masakry w Montrealu. Przypięta na piersi biała wstążka stała się symbolem sprzeciwu mężczyzn wobec przemocy wobec kobiet.
Kandydatów zgłaszać można w następujących kategoriach :
1. Wymiar sprawiedliwości.
2. Organy ścigania.
3. Instytucje i organizacje pomocowe.
4. Osoby publiczne.
5. Instytucja publiczna.
6. Pracodawca-sponsor.
7. Osoba prywatna.
8. Media.
W nadchodzącej edycji Konkursu, organizatorzy szczególną uwagę chcą zwrócić na profilaktykę, pokazać związek pomiędzy przemocą i dyskryminacją wobec kobiet w każdym wieku. To ważne, bo zarówno postawa, jaką prezentują mężczyźni w życiu prywatnym, jak i wyznawana przez nich koncepcja społecznej roli kobiety i mężczyzny, mają ogromny wpływ na ich stosunek do przemocy wobec kobiet i zaangażowanie w przeciwdziałanie tej pladze społecznej. – Poszukujemy tych najlepszych, którzy czynnie wspierają inicjatywy podejmowane na rzecz praw kobiet i równouprawnienia płci – ocenia Urszula Nowakowska, prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet.
Laureatów tegorocznej edycji wybierze Kapituła Konkursowa, w skład której weszł ym.in. panie: prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska-Motlik, Elżbieta Pomaska, Irena Santor, Bożena Toepliz oraz jeden z pomysłodawców konkursu: Kazimierz Walijewski.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres Fundacja Centrum Praw Kobiet:
00-679 Warszawa, ul. Wilcza 60/19, fax: 22 622 25 17 lub drogą elektroniczną: bialawstazka@cpk.org.pl

Maria Zawała
Formularz zgłoszeniowy do konkursu

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2013

Organizatorzy: Fundacja Centrum Praw Kobiet i

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”

Termin składania zgłoszeń: 8 października – 22 listopada 2013

 Na „WyróżnienieBiałej Wstążki” 2012 zasługuje:

imię, nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………

adres……………………………………………………………………………………………………………………………………

telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………………………………..

miejsce zatrudnienia……………………………………………………………………………………………………………..

numer kontaktowy do miejsca zatrudnienia……………………………………………………………………………..

kategoria nominacji………………………………………………………………………………………………………………

 

Uzasadnij swój wybór:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Podaj swoje dane osobowe:

imię, nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………

telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………………………………..

adres mailowy………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dziękujemy za zgłoszenie kandydata do „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2013.

Organizatorami Konkursu są Fundacja Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 60 lok.19. oraz Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Przyjaciół 8 lok.1a. Dane osobowe przekazane przez uczestników będą przetwarzane przez Organizatorów w celu realizacji Konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz.926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne i jednoznaczne z przystąpieniem do konkursu. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

*