-Województwo śląskie jest jednym z najciekawszych regionów turystycznym w kraju. Mimo iż jest jednym z najbardziej ekologicznie zanieczyszczonych regionów świata (obszar klęski ekologicznej obejmuje ponad 60 proc. powierzchni całego województwa), posiada bardzo bogatą faunę i florę – zachęca do odwiedzenia najciekawszych zakątków regionu Kacper Bugla, uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku przy Zespole Szkół nr 2 w Rybniku w przygotowanym przez siebie „Przewodniku przyrodniczym po Polsce – miejsca, które warto odwiedzić”.

-Zacznę od stron najbliższych memu sercu – Płaskowyżu Rybnickiego – notuje Kacper. Jego przewodnik, którego fragmenty pokazujemy jest bogato ilustrowany zdjęciami i oparty na publikacjach naukowych dot. Górnego Śląska.- Płaskowyż Rybnicki jest zlokalizowany na południowym zachodzie Wyżyny Śląskiej. Jego stolica Rybnik leży nad rzeką Rudą i jej dopływem – Nacyną.

W Rybniku znajduje się Zieleniec im. Henryka Wieniawskiego. Rosną w nim bardzo rzadko spotykane w Polsce oczary japońskie. Charakteryzują się one efektownymi pająkowatymi kwiatami w jesiennych kolorach – żółtym i czerwonym (wydzielają słodki zapach). Gałązkami oczarów można dekorować wnętrza domów. W Rybniku znajdują się jeszcze inne parki o interesującym starodrzewiu – są to, między innymi, buki i klony srebrzyste w Parku Bukówka, wiśnie piłkowane i robinie białe na Zieleńcu Polskiej Organizacji Wojskowej. Atrakcją przyrodniczą w tym mieście jest także bardzo stary jesion rosnący przy rybnickim zamku Piastów Śląskich. Drzewo jest pomnikiem przyrody od roku 1981. Do powiatu rybnickiego należy również gmina Czerwionka-Leszczyny. W Czuchowie, który jest dzielnicą tego miasta, znajduje się okazały egzemplarz wiązu górskiego. Jego obwód wynosi aż 400 cm. Tak ogromne wiązy górskie należą do rzadkości na Górnym Śląsku. Drzewo to jest od 1998 roku pomnikiem przyrody. Inną gminą należącą do tego samego powiatu są Świerklany, w których rośnie gigantyczny buk pospolity. Drzewo jest nazywane Bukiem Sobieskiego, gdyż, według legendy, miał pod nim wypoczywać i posilać się król Polski Jan III Sobieski podczas marszu pod oblężony Wiedeń w sierpniu 1683 roku. Obwód drzewa wynosi, aż 695 cm, a wysokość sięga 20 m. Buk został pomnikiem przyrody w 1962 roku. Z kolei na wschód od Rybnika leżą Lyski, w których znajduje się dolina rzeki Suminy. Jest ona częściowo zajęta przez stawy, których łączna powierzchnia wynosi ok. 36 ha. Stawy te mają oryginalne gwarowe nazwy: Wróblowiec, Pawelcowce, Nowy Staw oraz Żelazowce. Kompleks należy do najpiękniejszych zespołów stawów hodowlanych w powiecie rybnickim. Roślinność szuwarowa i zarośla brzegowe sprzyjają ptasim lęgom i żerowaniu. Stałe stanowiska lęgowe mają tam: perkozek, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, perkoz zausznik, bąk, łabędź niemy, cyranka, wodnik zimorodek, błotnik stawowy i wiele innych. W dodatku, w dolinie występują grzybień biały oraz kotewka orzech wodny.

Tuż obok Rybnika leżą też Rydułtowy – małe, 20 tys. miasto kopalniane, w którym znajdował się niegdyś kamieniołom. Wydobywano tu skałę piaskową, czego pozostałością jest wychodnia przy ul. Skalnej. Jest ona chroniona jako pomnik przyrody nieożywionej od 1994 roku. Ma postać stromej skarpy skalnej o wysokości ok. 4 m i szerokości ok. 20 m. Nad miastem góruje hałda stożkowa odpadów pokopalnianych. Nosi wdzięczne imię „Szarlota”. Jej wysokość względna wynosi aż 134 m, co czyni ją najwyższym takim obiektem w Europie. Jest częściowo zalesiona, a władze miasta chcą w przyszłości wykorzystać ją w celach turystycznych. Rozciąga się z niej niesamowity widok na Rydułtowy i okolice. W tym jedną z historycznych stolic Górnego Śląska – Racibórz.

Niedaleko właśnie Raciborza znajduje się najwspanialszy rezerwat przyrody na Górnym Śląsku – Łężczok. W dawnych czasach ziemie te były w posiadaniu zakonu cystersów z Rud. Dużą część powierzchni rezerwatu zajmują stawy i lasy. Jest to raj dla ptaków, występuje tu 190 gatunków z ok. 370 żyjących w całej Polsce. Spacerując po Łężczoku można spotkać liczne pomniki przyrody, do których zalicza się, między innymi, kilkusetletni dąb o obwodzie 680 cm i wysokości 25 m. Rezerwat niestety doznał licznych szkód w czasie powodzi w 1997 roku. (Rezerwat Łężczok wchodzi w skład większej formy ochrony przyrody – Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Jest on jednym z najważniejszych miejsc pod względem przyrodniczym na Śląsku, gdyż posiada bogatą faunę i florę. Nazwa parku nawiązuje do byłej siedziby opactwa cysterskiego w Rudach). Jego powierzchnia wynosi ponad 49 tys. ha, a same lasy zajmują połowę tego obszaru. Krajobraz parku został ukształtowany przez przybyłych z Francji do Rud cystersów. Zakonnicy, znani z pracowitości i gospodarności, przyczynili się do rozwoju gospodarczego terenu. Występują tu np. długosz królewski, cebulica dwulistna, kotewka orzech wodny, salwinia pływająca, nadwodnik trójpręcikowy oraz nadwodnik sześcio-pręcikowy. Osobliwością tego terenu jest bardzo rzadki gatunek storczyka – kruszczyk połabski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

*