Tutejsza kolekcja kaktusów i sukulentów, która jest budowana od lat 70. ub. wieku jest jedną z najbogatszych w Europie.

Zabytkowy Ogród Botaniczny we Wrocławiu powstał częściowo w starorzeczu Odry, co pozwoliło na utworzenie urokliwych zakątków roślin wodnych i błotnych z charakterystycznym mostem. Dumą ogrodu są kolekcje narodowe bluszczy, peonii czy ananasowatych.

Stawy na wolnym powietrzu pozwalają eksponować rośliny wodne i błotne.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego powstał w 1811 r. częściowo na terenie Ostrowa Tumskiego. Pierwotnie zajmował ok. 5 ha działek po rozebranych umocnieniach wokół miasta. Teren podarował uniwersytetowi król pruski Fryderyk Wilhelm III. Pierwszy dyrektor ogrodu Heinrich Friedrich Link (1767-1851), zamówił nasiona i sadzonki 427 roślin. Już w połowie XIX w. powstały jednak szklarnie, palmiarnia, Muzeum Botaniczne, a kolekcję roślin rozbudowano do prawie 12 tys. okazów. W pierwszej połowie XX wieku stał się znaczącą europejską placówką, niestety został gruntownie zniszczony w czasie II wojny światowej. Jego odbudowę rozpoczęto w pod koniec lat 40. dzięki uczonym lwowskim. W latach 50. powstała kaktusiarnia, odbudowaną dużą szklarnię (dziś to palmiarnia) i rozpoczęto tworzenie europejskiej kolekcji roślin błotnych i wodnych. W latach 70. ogród wpisano do rejestru zabytków Dolnego Śląska (obecnie wraz centrum Wrocławia to pomnik historii). Obecnie obszar Ogrodu obejmuje 7,4 ha (i 0,33 ha pod szkłem). Znajduje się w nim ok. 7,5 tys. gatunków roślin (licząc różne ich odmiany liczba ta sięga 12 tys.) szklarniowych i gruntowych.

Na terenie ogrodu, głównie w Arboretum rosną: cypryśniki błotne, mamutowce, sekwoja wieczniezielona, cedry, szydlice, kuningamie, modrzew polski, metasekwoje, cyprysowce Leylanda i sośnice. Spośród rosnących tu drzew za pomniki przyrody uznano 27 z nich: dęby, cisy, miłorzęby, buki i platany. Oprócz ekspozycji roślin w ogrodzie można podziwiać zbudowany w 1856 r. na terenie Alpinarium przekrój geologiczny wałbrzyskich złóż węgla kamiennego, przedzielonych osadami piaskowców i łupków. W ekspozycję tę wkomponowano skamieniałe odciski wymarłych roślin, skamieniałe pnie drzew, itp. Jednostką filialną wrocławskiego Ogrodu Botanicznego jest od 1988 r. ponad 70-hektarowe arboretum w Wojsławicach niedaleko Niemczy, słynące z wielkiego zbioru rododendronów i rzadkich drzew iglastych.

Osobliwością Arboretum jest profil geologiczny.

W Ogrodzie Wrocławskim najciekawsze działy to Arboretum (utrzymana w charakterze parku spacerowego, gdzie rosną zarówno rodzime, jak i obce gatunki drzew i krzewów); Alpinarium (znajduje się tu ok. 1,5 tys. gatunków i odmian uprawnych roślin skalnych) i wreszcie Rośliny wodne, błotne i akwariowe (to jedna z największych na świecie – licząca ponad 250 taksonów – kolekcja subtropikalnych i tropikalnych roślin wodnych i błotnych. Kolejny dział: Rośliny szklarniowe liczy blisko 5 tys. taksonów (gatunków i odmian) i należy do najbogatszych w Polsce.

Ogród dba o ochronę rzadkich i ginących taksonów. Kolekcja narodowa to najbogatszy, odpowiednio opisany i właściwie prowadzony przez specjalistów systematyczny zbiór roślin. Posiadanie takiej kolekcji stanowi wyróżnienie dla właściciela i świadczy o wyjątkowości jego zbiorów w skali kraju. Ogród Wrocławski szczyci się kolekcjami narodowymi: peonii, bluszczy (rodzaj Hedera), rodziny ananasowate, roślin wodnych i bagiennych oraz bukszpanu, liliowców i rododendronów historycznej rasy łużyckiej odmiany ‚Seidla’ (filia ogrodu w Wojsławicach k. Niemczy). Np. Kolekcja Narodowa bluszczy liczy 17 gatunków i ponad 650 odmian, głównie pochodzących od bluszczu pospolitego. Ogród prowadzi także badania nad aklimatyzacją odmian, uprawiając je w gruncie oraz w pojemnikach hydroponicznych. Z kolei bogata kolekcja roślin z rodziny ananasowatych to ok. 500 taksonów (gatunków i odmian) z kilkunastu rodzajów. Najliczniejszy jest rodzaj oplątwa – ok. 200 przedstawicieli. Zobaczymy tu też liczne bromelie, guzmanie, czy ananasa jadalnego.

W ogrodzie zobaczymy też ładne kolekcje rzeźb współczesnych oraz upamiętnienia znanych postaci np. zabytkowy pomnik Linneusza dłuta Alberta Rachnera, czy kamień ku czci kompozytora Johannesa Brahmsa.

Ogród jest czynny codziennie w godz. od 10 do 18, do końca października. Bilety kosztują 15 i 10 zł (ulgowy).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

*