Ostańce wapienne przybierają ciekawe formy, to np. „Maczuga Herkulesa”, „Krakowska Brama”, „Igła Deotymy”…

W Ojcowskim Parku Narodowym zachwyca bogactwo flory i fauny, oraz piękne krajobrazy z wapiennymi ostańcami i jaskiniami. Buczyna karpacka z bogatym runem leśnym przeplata się z murawami ciepło i sucholubnymi. To wymarzone miejsce na wiosenną wycieczkę…

Już w XIX w. piękno Doliny Prądnika, cenna flora i fauna, interesująca przeszłość archeologiczna skłaniały licznych przybyszów do objęcia ochroną tego zakątka ówczesnego Królestwa Kongresowego, nazywanego nawet „Polską Szwajcarią”. Tereny badał wybitny przyrodnik prof. Władysław Szafer w latach 20. i 30 XX w. Ojcowski Park Narodowy powstał w latach 50. ub. wieku. Jest najmniejszy w Polsce, ma ok. 2 tys. ha. (W latach 90. ochroną objęto tez otulinę parku ok. 7 tys. ha).

Ojcowski Park Narodowy odwiedza rocznie ok. 400 tys. osób. Jest tu ponad 35 km tras turystycznych.

W rzeźbie parku wyróżniają się doliny, wapienne ostańce (maczugi, iglice, okna). Wyloty części dolin mają charakterystyczne bramy skalne, (np. wąwozy: Jamki, Za Krakowską Bramą, Korytania. Dolina Prądnika i Sąspowska to główne i stale odwadniane jary krasowe o prostopadłych, skalistych zboczach i płaskim dnie. Na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej (której część zajmuje OPN) nie brak jaskiń, (występuje tu ok. 2 tys. większych utworów i prawie 7 tys. tzw. schronisk). Najdłuższe są jaskinia Łokietka (ok. 300 m), Ciemna, Zbójecka, Okopy Wielka Dolna i Sąspowska. Jaskinie Łokietka i Ciemna są udostępnione do zwiedzania. Były zamieszkałe wiele tysięcy lat temu, to kolebka najstarszego w Polsce osadnictwa. Znaleziono tu ślady człowieka neandertalskiego sprzed 122 tys. lat.

Jeśli weźmiemy pod uwagę urozmaiconą rzeźbę, różne ekspozycje terenu i dużą zmienność mikroklimatu – otrzymamy pełniejszy obraz bogactwa flory Ojcowskiego Parku Narodowego, na które składa się ok. 1 tys. gatunków roślin naczyniowych skupionych w ok. 30 zespołach roślinnych (trzecie miejsce w Polsce po Tatrach i Pieninach pod względem liczebności gatunków). Występuje tu także wiele gatunków mchów i wątrobowców oraz porostów i ponad 1 tys. gatunków grzybów.

W szacie roślinnej okolic Ojcowa występuje wiele gatunków reliktowych, tzn. pozostałości z minionych epok, m.in. ułudka leśna, obrazki alpejskie, czy ginący gatunek wodolubka (przypomina galaretowate nici o brunatnej barwie i ma brzydki zapach śledzi). Na bogatą florę Parku składają się głównie gatunki środkowoeuropejskie (najliczniejsze), północnoeuropejskie i azjatyckie. Spotkamy tu przeważnie zbiorowiska o typie borów mieszanych, które stopniowo przechodzą w zbiorowiska lasów bukowych: na stokach północnych występuje buczyna karpacka, zaś w sąsiedztwie skał o ekspozycji południowej – ciepłe buczyny i zarośla; na skałkach występują murawy kserotermiczne (ciepło i sucholubne). Występuje tu m.in. buk, grab, dąb szypułkowy, jodła, tojad smukły i mołdawski, żywiec gruczołowaty, chaber miękkowłosy, czy paproć – języcznik zwyczajny.

Przyroda w parku jest wszechobecna…

Typowymi przedstawicielami flory stepowej są: ostnica Jana (trawa) oraz wisienka karłowata. Wybitnie kserotermicznym gatunkiem jest również aster gawędka.

Interesującą grupą organizmów są także grzyby. Za dużą osobliwość należy uznać purchawicę olbrzymią, jeden z największych znanych grzybów na świecie. Oryginalną budową wyróżniają się gwiazdosz czteropromienny i soplówka jodłowa, a także sromotnik bezwstydny.

Jeśli chodzi o niezwykle bogatą faunę, warto wiedzieć, że w parku występuje 17 z 22 gatunków żyjących w Polsce nietoperzy. (Nietoperz jest także symbolem OPN). Żyje tu również bogactwo bezkręgowców, np. bardzo rzadka mrówka wysmuklica żałobna, która zakłada kolonie typu klasztornego (królowa zakładająca rodzinę pozostaje w jednym miejscu na stałe).

Występuje tu ok. 1000 gatunków roślin naczyniowych skupionych, w prawie 30 zespołach roślinnych (pod względem liczebności zajmuje trzecie miejsce w Polsce po Tatrach i Pieninach pod względem liczebności gatunków).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

*