Miesięczne archiwum: Listopad 2013

„Mnie tu w XI wieku jako gród – ku obronie zbudowano.
W XIV wieku – na twierdzę obronną i siedzibę starostów zamieniono.
W XV wieku na miejsce wygnania królewiczowi (św.) Kazimierzowi,
za nieudałą wyprawę na Węgry – przeznaczono.
W 1702 roku przez Szwedów częściowo zburzono.
Od 1782 do 1832 roku przez zachłannych starostów bezmyślnie rozebrano.
Od 1960 roku do dziś – przez społeczników i miłośników Dobczyc dla potomnych odkopano i zrekonstruowano.
A teraz Wam w opiekę oddano”

Takimi oto słowami, znajdującymi się na tablicy w jednej z komnat, wita odwiedzających dobczycki zamek.

Czytaj dalej