Miesięczne archiwum: Maj 2014

W jasne, księżycowe noce, zamkowe komnaty nawiedza zjawa w białej, zwiewnej sukni, ze sznurem pereł. To błąkający się po krużgankach niepołomickiego zamku duch Barbary Radziwiłłówny, która przeżyła tu najszczęśliwsze chwile swojego życia z ukochanym Zygmuntem Augustem i w tym miejscu zakończyła swój krótki żywot.

Czytaj dalej